Met spoed Amsterdammers met acteertalent gezocht!

Zou je eens willen acteren en heb je enige spelervaring? Ben je jong of juist wat ouder (van 9 tot 99 jaar)? Lijkt het je interessant om achter de schermen te kijken van een theaterproductie? En ben je tussen 5 – 8 oktober 2015 een middag beschikbaar om te repeteren in Amsterdam?

Meld je aan door een bericht te sturen naar thabimooimail@gmail.com of leonie.baars@overhetij.nl of bel naar 06-16060341.

WAAR GAAT DE VOORSTELLING OVER?
De voorstelling gaat over liefde, rouw en de kracht van familiebanden. In de locatievoorstelling maakt de toeschouwer buiten een (wandel)tocht en volg je een familie die te maken krijgt met het verlies van een dierbare. Tijdens de tocht zie je hen in hun dagelijks leven, op verschillende momenten en tijden. Stap voor stap volg je hen en maak je hun wereld van dichtbij mee.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Tussen 5 – 8 oktober vinden er voorbereidingen plaats voor een nieuwe voorstelling van regiseusse Thabi Mooi. Mocht het klikken in deze onderzoeksfase, dan kun je mogelijk deelnemen aan de uiteindelijke voorstelling tijdens Over het IJ Festival 2016. De repetities vinden overdag plaats in Amsterdam, tussen 14 en 17 uur.
Thabi Mooi maakte tijdens Over het IJ Festival 2014 de voorstelling Alle dagen, waarin ze ook samenwerkte met Amsterdamse kinderen. (Kijk voor meer informatie over de regisseuse op de website www.thabimooi.com).

AANMELDEN
Stuur een bericht naar thabimooimail@gmail.com of leonie.baars@overhetij.nl of bel naar 06-16060341.

INFORMATIE BIJEENKOMST
Op zaterdag 3 oktober is er om 15.00 uur een korte bijeenkomst in Amsterdam, zodat we met iedereen kennis kunnen maken. Dan is er gelegenheid om een kijkje te nemen en vragen te stellen.

Ben je geïnteresseerd in locatietheater, meld je aan voor het Atelier!

OPEN CALL:

Oerol en Over het IJ Festival nodigen jonge theatermakers en kunstenaars die
zich in hun werk verhouden tot locatietheater uit om zich aan te melden voor het
ontwikkelingstraject van het Atelier.

Oerol en Over het IJ Festival maken zich al jaren hard voor de ontwikkeling en innovatie van locatietheater en nieuw talent. Het Atelier biedt de ruimte aan 3 theatermakers of kunstenaars om zich in een jaar tijd, periode november 2015 – juli 2016, te ontwikkelen binnen de bedding en begeleiding die het Atelier biedt op artistiek, productioneel en zakelijk vlak.

Het Atelier is een vrijplaats, waarbinnen ruimte wordt gemaakt om op basis van individuele behoeften van jonge makers te experimenteren en zich op theoretisch vlak en in de praktijk te ontwikkelen op het gebied van theater en kunst op locatie, in het landschap en de openbare ruimte.

We creëren binnen het Atelier de ruimte zodat de makers elkaar kunnen inspireren, confronteren en uitdagen. Het Atelier is een plek voor het uitwisselen van gedachten, ideeën en werkwijzen die kunnen leiden tot nieuwe inzichten, samenwerkingen en theatertalen. Naast de individuele trajecten, biedt het Atelier een gezamenlijk traject met daarbinnen o.a. workshops, inspiratiesessies en ontmoetingen met theatermakers en experts uit andere disciplines.

Het Atelier beoogt de kennis, ervaring, expertise en mogelijkheden van de beide festivals op het gebied van locatietheater in te zetten voor een intensief en inspirerend onderzoeks- en presentatie traject voor nieuwe makers. De context van de beide festivals, van het daar aanwezige landschap, het publiek en de (ontmoetingen met) andere makers uit het Atelier en kunstenaars uit andere programma onderdelen vormen een rijke bron hiervoor.

De deelnemers aan het Atelier worden uitgedaagd tot het ontwikkelen van hun visie op locatietheater en het formuleren van hun opvattingen over de rol van kunst in de maatschappij. Daarbij dienen de twee festivals met hun verschillende contexten als onderzoeksplatform, inspiratiebron en presentatie plek.

Het onderzoekstraject zal parallel en gelijkwaardig op de beide locaties van Oerol en Over het IJ Festival, ontwikkeld worden, zodat de deelnemers zich aan twee plekken kunnen spiegelen.Deel van het programma zal bestaan uit een aantal publieke tussentijdse presentaties op zowel Terschelling, als op de NDSM-werf gedurende het traject en tijdens de beide festivals.

Het Atelier traject wordt inhoudelijk en productioneel begeleid door de artistieke en productionele staf van de beide festivals. De invulling van het traject wordt met directe betrokkenheid met de deelnemers van het traject gemaakt.
Er is een kleine vergoeding beschikbaar voor de deelnemers voor de montage en de uitvoeringsperiode van de presentaties. Er is tevens een beperkt productiebudget beschikbaar voor het onderzoek binnen het Atelier.

VOOR WIE
We streven naar een multidisciplinaire samenstelling van deelnemers aan het Atelier, zowel theatermakers, choreografen, schrijvers, vormgevers, scenografen, dramaturgen en beeldend kunstenaars zijn daarom welkom om te reageren op deze oproep.

Bij de selectie hanteren wij de volgende criteria; we zoeken makers die:
– de urgentie voelen om zich in hun werk ook te verhouden tot locatietheater en daarbij
geïnteresseerd zijn om onderzoek hiervoor te doen in de context van beide festivals.
– kortgeleden zijn afgestudeerd aan een professionele kunstopleiding, of pas kort in de praktijk
werkzaam zijn (niet langer dan 4 jaar).
– zich verhouden tot en een open dialoog willen aangaan met de directe en indirecte omgeving van
de festivals en daarin meenemen: de locatie, de context en het publiek van de beide festivals en
van het Atelier.
– zich willen verhouden tot en verbinden aan het hele traject van het Atelier; van artistiek,
productioneel tot financieel / zakelijk. Hier maken naast de individuele trajecten, ook
uitwisselingsmomenten met de begeleiders, (samenwerken met) de andere makers,
expertmeetings, inspiratiesessies, workshops etc. deel van uit.
– die een heldere onderzoeksvraag hebben die aansluit bij de artistieke ontwikkeling van de
theatermaker of kunstenaar en bij de hiervoor genoemde punten.

Voertaal is Nederlands.

DATA
Het Atelier start in november 2015 met een workshopweek op Terschelling van 9 tot 15 november en aansluitend
3 tot 4 dagen op de NDSM werf Amsterdam Noord (24 t/m 27 november). Aanwezigheid is verplicht. Daarna zijn er maandelijkse bijeenkomsten van december t/m mei.  Van 30 mei t/m 13 juli werk je fulltime op de locaties van Terschelling en Amsterdam-Noord. Eindpresentatie van het Atelier traject van 10 tot en met 19 juni 2016 tijdens Oerol en van 14 t/m 24 juli 2016 tijdens Over Het IJ Festival (data nog onder voorbehoud).

AANMELDEN
Wil je onderdeel uitmaken van het Atelier? Schrijf dan in maximaal 2 A4 een motivatie over waarom jij mee wil doen. Neem daarin onze criteria als uitgangspunt en beschrijf duidelijk wat jouw onderzoeksvraag is. (Geen uitgewerkt projectplan, maar een onderzoeksvraag.) Verder willen we je vragen een beknopte C.V. toe te voegen.

Aanmelden voor 28 september via atelier@oerol.nl 
Uiterlijk 6 oktober hoor je of je wordt uitgenodigd voor een gesprek op 13 oktober tussen 13.00 en
17.00 of 14 oktober tussen 11.00 en 14.00 uur. Graag deze dagen vrijhouden.  Uiterlijk 20 oktober hoor je of je geselecteerd bent voor het Atelier.

Hartelijke groet, namens Oerol en Over het IJ Festival,

Maurice Bogaert (beeldend kunstenaar), artistiek coördinator/ artistiek begeleider Atelier en
artistiek begeleider Alexandra Broeder (theatermaker).

Zie ook www.oerol.nl

Podiumkunstenfestivals luiden de noodklok

De podiumkunstenfestivals luiden de noodklok. Er is grote erkenning voor de unieke functie van deze festivals op o.a. het gebied van talentontwikkeling en publieksbereik. Ook de financiële nood wordt erkend. Maar de financiële impuls blijft achter.

Februari 2015:  verenigde podiumkunstfestivals sturen een manifest aan Minister Bussemaker, Raad voor Cultuur en Fonds Podiumkunsten. In dit manifest werd onder meer gevraagd om erkenning van de unieke positie/functie van festivals en betere honorering van festivals. Zowel Raad voor Cultuur (Agenda Cultuurbeleid) als Minister Bussemaker van OC&W (uitgangspuntennotitie) steunden de oproep van de podiumkunstfestivals. Hiermee werd de vraag om erkenning van de positie van de festivals positief beantwoord.

April 2015: De Raad voor Cultuur roept de minister op, de festivals beter te verankeren in het rijks- en lokale cultuurbeleid en meent dat een extra financiële impuls noodzakelijk is. Zij stelt voor bij de verdeling van subsidies bij de fondsen meer ruimte te geven aan festivals en instellingen die experimenteren met nieuwe vormen van presentatie ten behoeve van publieksbereik.

Juni 2015: Minister Bussemaker stelt in haar uitgangspuntennotitie – in navolging van de Raad voor Cultuur – dat festivals van belang zijn voor talentontwikkeling en de ontwikkeling van nieuwe publieksgroepen op zowel lokaal als (inter)nationaal niveau. Zij stelt voor festivals in alle disciplines via de cultuurfondsen € 2,6 miljoen extra beschikbaar.

Nu duidelijk is hoe deze € 2,6 miljoen wordt ingezet, luiden de verenigde podiumkunstfestivals andermaal de noodklok. Na verdeling over de verschillende fondsen en de uitwerking van de moties die de tweede kamer voor het reces aannam, is duidelijk dat slechts €610.000 als impuls voor de grote groep podiumkunstfestivals via het Fonds Podiumkunsten resteert.

De verenigde podiumkunstfestivals roepen de minister en de kamer nu op om 2,6 miljoen investering ten gunste te laten komen van de podiumkunstfestivals. Met deze impuls blijven festivals nog altijd kampioen in cultureel ondernemen. Zij weten als geen ander in de culturele sector ook andere financieringsstromen aan zich te verbinden dan overheidssubsidies. Om fondsen, bedrijven en publiek ook duurzaam financieel te verbinden aan de maatschappelijke en publieke functie is de structurele basis op dit moment echter te smal en de investering te risicovol.

De Tocht der Wijktochten

Blog 3: Tess Scholten, Dramaturg De Lokale Stad – 23 juli 2015

Vier fietstochten hebben we achter de rug. Alle weertypen hebben we getrotseerd: van tropische temperaturen tot stortbuien en rukwinden. Alles bij elkaar hebben we meer dan 50 kilometer afgelegd. Er fietsten mensen mee uit Noord en mensen van daarbuiten. Niemand kreeg een lekke band en er is niemand van zijn fiets gevallen.

De meeste mensen die meegingen, waren nog nooit op het Buikslotermeerplein geweest. Dat was wel even schrikken, zo veel beton, zo veel lelijkheid. Maar eenmaal binnen in de Modestraat werden de harten van het publiek verwarmd door de mensen die Hilde heeft vastgelegd in haar film. Zo herinnert bewoonster Mirjam, die al tientallen jaren in de buurt woont, ons eraan dat het leven helemaal niet zo moeilijk is als je zelf maar niet zo moeilijk bent. Ook werd er gegrinnikt om de zeer betrokken en twitterende wijkagent René, die “een klein tweetje” verstuurt over het faillissement van Miss Etam. Mocht u René willen volgen dan kan dat via zijn twitteraccount.

In Buiksloterham heeft Karlijn met haar bedrijf ‘Bredebuurt Architects’ bergen verzet. Ze heeft getekend voor een kavel, waar een zeer gemotiveerd stel uit de Banne de kans krijgt om hun droomhuis te verwezenlijken. Met frituurvet als isolatiemateriaal en een barbecue die een jacuzzi verwarmt. Het is nog even afwachten hoe dat zal gaan, twee Noorderlingen in een buurt vol hoogopgeleide zelfbouwers. Dat er niemand uit de straat op hun feestje kwam, is misschien een veeg teken. Het bouwproces en het wel en wee van Greg, Steef en hun koikarper Cor kunt u de komende maanden ook volgen via de website.

Hoe moe we ook waren of hoe warm we het ook hadden, bij Bert in Tuindorp Oostzaan wachtte er altijd een oase van rust. Met zijn zorgvuldige manier van vertellen en een combinatie van humor en poëzie schetste hij voor ons zijn beeld van Tuindorp. Hij toonde ons dia’s van de buurt en draaide daarbij de muziek die volgens buurtbewoners bij die plekken hoort. Van Sjostakovitsj tot Lil’ Kleine en Wim Sonneveld, er kwam van alles voorbij en het publiek werd tot tranen toe geroerd. Hoe lang Bert zijn aanwezigheid in de wijk nog geheim kan houden is te volgen via Tuindorp Underground.

Bij Martijn en Sara leidde vooral de laatste dag tot veel nieuwe inzichten. In hun presentatie waren Martijn en Sara heel open over het feit dat zij het gevoel hadden met lege handen te staan. Ze wilden iets betekenen, maar in hun wijk leek alles al gedaan. Tijdens het nagesprek onder leiding van Chris Keulemans bleek gaandeweg dat ze juist heel veel gevonden hebben. Hun betrokkenheid bij de wijk, die hen zo siert, heeft er misschien ook voor gezorgd dat ze door de bomen het bos niet meer zagen. Tijd voor Martijn en Sara om een stapje terug te doen en weer even boven de wijk te gaan hangen. Wat daaruit voorkomt, laten ze ongetwijfeld weten via hun blog op Tumbler. Volg ze hier.

Wie de Wijkmakers tijdens het festival gemist heeft, kan de komende maanden zijn hart ophalen. Zowel via hun eigen blogs als via de website van Over het IJ kunt u de makers volgen, terwijl zij zich nog verder in hun buurten gaan verdiepen. Op 24 en 25 oktober kunnen we de Wijkmakers bezoeken tijdens 24H Noord, in het kader van 24H Amsterdam. Wat ze ons dan gaan laten zien weet nog niemand, maar de koers die is ingezet tijdens het festival belooft veel goeds.

Ik ben voor het eerst echt ‘hier’!

Simone Hogendijk, Artistiek leider Over het IJ Festival – 13 juli 2015

Er zijn twee momenten die ik altijd heel spannend vind; als ik in volle overtuiging lang gewerkt heb aan iets en er komt opeens publiek bij dat er wat van vindt, en het moment na afloop van iets waar ik hard en lang aan gewerkt heb en het proces van afscheid nemen wordt ingezet. Binnen 11 dagen heb ik dit beide meegemaakt binnen Over het IJ Festival.

Bij het eerste moment zijn er wat mij betreft twee keuzes om te nemen: mezelf verstoppen in een donker hoekje, of in volle openheid alle reacties opnemen en de ervaringen van het publiek tot me laten komen. Ik koos voor het tweede en stortte me in het festival, als in een doordenderende rollercoaster; altijd in volle en energieke kracht vooruit, geen berg te hoog, geen bocht te scherp, en na een tijdelijke val altijd weer een piek.

Bij het tweede moment zijn er voor mij ook twee keuzes; tijd voor reflectie, of alweer vooruitkijken (idealiter de conclusies uit het reflectieve gedeelte hierin meenemend). Hier kies ik voor beide en in deze fase zit ik nu. Terugkijkend op een bijzonder festival, niet alleen omdat het mijn eerste festival was als artistiek leider, maar omdat wat we van te voren beoogden voor een groot deel is uitgekomen.

Het was behoorlijk spannend de eerste dagen, maar ondanks hittegolf, storm en hier en daar een bui stonden de makers fier overeind en vormden met elkaar een palet waar ik trots op was. Je kan van te voren wel bedenken hoe iets er uit moet gaan zien, makers bijvoorbeeld uitdagen zich te verhouden tot de context van de stad, maar pas toen ik alles bij elkaar zag bleek dat het echt een coherent geheel was geworden, dat uitdraagt wat ik beoogde bij het samenstellen van het programma; een visie op de stad van morgen, en een goeie weerslag gevend van een huidige generatie makers die zich durft uit te spreken over deze stad en de toekomst van de stad en wereld. Ze deden dat op expliciete of impliciete wijze, maar altijd gekoppeld aan een sterke verbeeldingskracht en geheel eigen (theatrale) taal. De makers durfden (openlijk) te zoeken naar nieuwe vormen om hun verhaal te vertellen en deden dat op en verbonden aan het stukje grond waar zij tijdelijk hun vlag op hadden gepland, in locatietheatervoorstellingen en onderzoeken die speelden tot diep in Noord en die ook aanhaakten bij thema’s die daar spelen, zoals de Wijkmakers dat deden binnen programmalijn de Lokale stad. Ze namen daarbij in alle openheid hun eigen rol als kunstenaar in de stad en samenleving onder de loep in het werkproces en binnen het programma onderdeel de Stad van Morgen.

De NDSM-werf en Amsterdam Noord als open laboratorium voor een nieuwe manier van werken in onze oprechte zoektocht naar verbinding met de plek waarop we werken en wonen en met de mensen die deze plek met ons delen, bleek vruchtbare grond. Hoewel het soms heus letterlijk zoeken was op de werf, – nu er niet meer een festivalhart was -, voelden zowel makers, kunstenaars, ondernemers als publiek zich meer betrokken dan ooit bij de werf, hun stad en bij het festival. Het mooiste wat iemand uit het publiek tijdens het festival tegen mij zei was; “Ik ben voor het eerst echt ‘hier’, ik ontdek de werf en de stad, zie hem met nieuwe ogen, en kom niet in een festival(hart) wat overal zou kunnen zijn.”

Het is precies dit wat wij beoogden en wat we in de toekomst heel graag verder willen gaan uitbouwen. Ik open dan ook alweer voorzichtig veelbelovende mailtjes vol uitnodigingen en plannen voor volgend jaar, onderwijl evaluerend en proostend met de organisatie op het afgelopen festival.

Tot volgend jaar!

Omarm de sublieme vluchtigheid

Blog 3: Thabi Mooi, ateliermaker Oerol/Over het IJ Festival – 12 juli 2015

Ik schrijf deze blog, in tropische sferen, op de NDSM, vlakbij het IJ, waar mijn houten huisje staat. Het kleine huisje waarin ik de afgelopen festivaldagen bezoekers 1 voor 1 uitnodigde, om de film Dag wereld te bekijken.

Bij mijn overtocht vanuit Terschelling (waar het huisje in een magisch bos stond) maakte ik me stiekem een beetje zorgen. Wat zou deze betonnen, rauwe, graffiti omgeving doen met de filmbeleving? Zouden de toeristen, hangjongeren op brommers en klanken van cafe Noorderlicht (die vlakbij staat) doordringen door de fragiele wanden en mensen ‘afleiden’ van de intieme ervaring binnen?

Na 9 dagen haal ik opgelucht adem en geniet met volle teugen van de bijzondere locatie (dat uitzicht!) en de verrassende reacties van het publiek. Juist vanwege de koptelefoon geven mensen direct aan dat ze in 9 minuten echt ‘weg’ waren en binnen no time in de filmische ervaring gezogen werden. Als ze eruit komen voelen ze het contrast met hun omgeving nog sterker. De kleuren en geluiden van de natuur op Terschelling leken nog scherper waargenomen te worden. Velen konden het bos echt ruiken, door de geur van de wanden. Heel mooi om te merken dat mensen ook in zo’n totaal andere omgeving open staan voor dit soort ervaringen.

Bij het maken van (locatie)theater denk je in het proces soms vaak, pfff…..waarvoor doe ik het  toch..? Al die moeite om mensen bijeen te krijgen, op een bepaalde plek en vooral op dat specifieke moment. Alles in het werk stel je om de elementen- locatie, spelers en  publiek samen te laten vallen, zodat er op dat moment een ervaring ontstaat.  In het hoofd en lijven van mensen. Dat iemand iets gaat voelen, denken of misschien alleen even stilstaat bij dat moment. Met al zijn of haar zintuigen op scherp.  Dat klinkt zo simpel, maar als dat gebeurt sta je als maker te jubelen. Handen in de lucht, als een kind zo blij. Want daarvoor doe je het.. met je werk mensen laten stilstaan bij wat het leven is of kan zijn. Alsof je een groot geheim met mensen mag delen, die in het dagelijkse verkeer  versluierd raakt.

Wat een pracht, sublimiteit, wat een schoonheid als kunst dat vermag!

De laatste gezichten van Over het IJ Festival

Blog 3: TG Siblings, Zeecontainermakers – 12 juli 2015

Er bestaat een kans dat je vandaag een trui met tien dino’s draagt. Misschien heb je een tatoeage op je voet, of om je navel. Er ligt waarschijnlijk een rugzak bij je in de buurt, en de kans is groot dat je gister hebt gebarbecued. Hoe heet jij? Wij zijn Freek en Petra, en de afgelopen tien dagen deden we onderzoek naar wie er tijd en ruimte kwamen delen met ons. 

Tien bijzondere dagen waren het, waarin ongeveer 540 mensen hun antwoorden met ons wilden delen. Op alle vragen die we stelden, kregen we twee keer geen antwoord, werd er soms ongemakkelijk en soms oprecht gelachen, vaak eerlijk geantwoord en af en toe gehuild (door de mama van Freek, die vertelde dat het haar grootste droom is dat haar drie kinderen – alledrie aanwezig in de container – gelukkig worden). We leerden dat René/Renee/Renée op drie manieren te spellen is, ontdekten dat Lisa de meest voorkomende naam is geweest en hadden pas op dag 7 een Jan in de container, maar wel twee tegelijk.

Naast de dino’s waren er veel bloemen op kleding, een tas met 49 paarden en op de laatste dag kwam Ayrton in de eerste helemaal zwarte outfit binnen. We zagen veel blauwe ogen en weinig snorren. Er waren veel mensen uit Amsterdam, maar ook uit onder andere Sint Pancras, Wijde Wormer, Heelsum, Vlissingen en Boxmeer. Zowel Evertjan als Noah zijn nog nooit bij een begrafenis geweest. Martijn is vier keer genoemd als eerste liefde, maar was nooit de laatste met wie iemand seks had gehad. Die laatste keer seks was meestal thuis, in bed, tweemaal op het dak (waaronder door Bert en Erna) en één keer in een tent.

Er werd voor het laatst gehuild om het bewustzijn van de tijd die voorbij gaat. Er werd gedroomd over een circustournee in Japan, over kunnen vliegen en over kinderen krijgen. Uiteindelijk werd de naam Els bij het gezicht van de eerste liefde gevonden. Bijna iedereen hield van zijn of haar moeder, iedereen wilde met ons op de foto. Twee eerste dates vonden deels plaats in onze container, en er werden mensen met elkaar herenigd die elkaar lang niet hadden gezien.

Sommige publieksgroepen waren licht en vrolijk, andere gaven juist heftige antwoorden. Soms  moesten we hard werken voor antwoorden, vaak kwamen die vanzelf. Er werd heel veel gedeeld, zonder terughoudendheid of angst. Dank aan alle mensen die antwoord hebben willen geven.  Zonder jullie was dit onderzoek niet mogelijk geweest. Vandaag presenteren we de hele dag de resultaten van ons onderzoek: de container is open, we verwerken de resultaten alvast en vertellen vooral de verhalen van de afgelopen tien dagen. Wees welkom om nog eens terug te komen, of voor het eerst binnen te stappen. Wie weet ben je wel de vierde Petra die binnenstapt, of de eerste Freek.  Misschien wordt Freek vandaag voor de vierde keer gezoend, of Petra voor de eerste. Waarschijnlijk stellen we je in ieder geval één vraag, de belangrijkste van de afgelopen tien dagen: hoe heet je?

Vandaag is je laatste kans om je voor te stellen aan TG Siblings en je gezicht aan de festival ‘wall of faces’ toe te voegen!

Pop-up theater van Davy Pieters en Publiek Ensemble

De Pop-up performances van Davy Pieters en Publiek Ensemble waren te zien op Over het IJ Festival 2015:

LURKENDE WEZENS – Publiek Ensemble

Het Publiek Ensemble is een anarchistische fanfare. Met megafoons, walkietalkies en geluidsfietsen wordt de werf verkend. De muzikanten verplaatsen zich wandelend en fietsend door het havengebied. Flarden van spraak, megafoonritmes en radioruis zingen rond in dit multiversum.

Meer info: www.volleband.nl & http://jocaimo.blogspot.nl/2013/12/megaphone-ensemble.html

 

KNIGHTS – Frascati Producties / Davy Pieters i.s.m. Mime Opleiding (de Theaterschool – AHK)

Deze zomer werkt Davy Pieters met een groep studenten van de Mime Opleiding. Samen onderzoeken ze hedendaags heldendom en mannelijkheid, jongensdromen, vechtsport en theatrale slachtpartijen. Thema’s als eer, moed, agressie en geweld worden onderzocht in films, strips, (beeldende) kunst en games. Dit beeldonderzoek combineren zij met fysieke performances. Hoe wordt heldendom gerepresenteerd in het beeld van de westerse man anno 2015? Wat is het gevecht van onze hedendaagse ridders? Is het motto: If you can dream it, you can do it? Of geldt in deze wereld toch vooral: Some dreams should just remain dreams?

Bekijk hier de trailer van KNIGHTS!

Een ode aan de mens

Blog 2: Jeek ten Velden, theatermaker Sun City II – 9 juli 2015

Aanstaande zaterdag vindt er in het kader van het Over Het IJ Festival een debat plaats. Onderwerp van het debat is ‘’duurzaam en de kunstenaar”. Ik ben gevraagd of ik voor dat debat een inleidend praatje wil houden, omdat ik daar met de voorstelling Sun City II de afgelopen periode mee aan de slag ben gegaan: duurzaamheid.

Zelf heb ik duurzaam of duurzaamheid altijd een lastig begrip gevonden om vanuit te werken. Want wat is duurzaam nou eigenlijk? Het is in ieder geval een belachelijk breed begrip. Van Dale zegt: 1. Lang durend. 2. Weinig aan slijtage of bederf onderhevig. 3. Het milieu weinig belastend. Maar volgens mij raakt met name puntje drie de associatie die de meeste mensen hebben; duurzaam, dat heeft met het milieu te maken. Nu vind ik als regisseur het milieu geen prikkelend onderwerp. Daar kan ik geen theater over maken. Ik bedoel, voor je het weet heb je het over zonnepanelen en elektrische snorfietsen en god weet waar je dan uitkomt. Nee, ik wil het over mensen hebben. Over wat mensen kunnen, over wat mensen doen en gedaan hebben.

En daarom zijn voor mij puntje één en twee veel interessanter. Ik wil nadenken over een duurzame maatschappij, een duurzame samenleving. Lang durend, weinig aan slijtage onderhevig. Natuurlijk speelt het milieu daar een grote rol in, maar ik geloof dat we eerst de aard van de mens moeten veranderen voordat we ons als mensheid wezenlijk met het milieu bezig kunnen houden. We moeten anders gaan denken en daar wil ik aan bijdragen. En waarschijnlijk is dat een cyclisch proces waarbij innovatieve ideeën leiden tot een nieuwe manier van denken en vice versa, maar ik wil utopieën schetsen, ik wil aan de vooravond van een revolutie staan.

Dat is ook de opdracht die we onszelf gegeven hebben. De voorstelling moet een ode aan de mens zijn en een ode aan het menselijk vermogen. Quote uit de voorstelling: “We kunnen nadenken, we kunnen vooruitdenken, we kunnen anticiperen, we kunnen fantaseren. Dat geeft u een voordeel. Dat maakt u het machtigste wezen op aarde dat ooit geleefd heeft.” Zodoende is Sun City II een voorstelling over vooruitgang geworden. Over alles wat we bereikt hebben, over inspirerende vergezichten, over grote ideeën die wereld veranderen. Veel te veel natuurlijk, overambitieus, in 1 uur en 20 min vier eeuwen vooruitgang laten zien gaat je niet in de koude kleren zitten, maar het laat wel zien dat verandering mogelijk is.

Terugkomend op de hoofdvraag: Duurzaam en de kunstenaar, hoe ziet dat eruit? Dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij is dat voor iedere kunstenaar anders, in welke discipline dan ook. Wij hebben nu hiervoor gekozen, een grote, vrij extravagante voorstelling, strijdbaar, maar ik geloof dat je dezelfde ideeën ook in een veel kleinere vorm kan overdragen. Ik hoop alleen dat wij met onze voorstelling het denken hebben kunnen prikkelen. Dat we ons publiek bewust hebben gemaakt van hun eigen vermogen tot verandering.

De Gezichten van Over het IJ Festival deel 2

Blog 2: TG Siblings, Zeecontainermakers – 7 juli 2015

Er bestaat een kleine kans dat je nu een ketting draagt met pepers eraan. Of misschien heb je gister wel gebarbecued bij je ouders. Waarschijnlijk heb je voor het laatst seks gehad in bed, maar niet met je eerste liefde. Hoe heet jij? Wij zijn Freek en Petra, en doen onderzoek naar wie jij bent.

 Halverwege zijn we nu , in ons onderzoek naar met wie we de stad delen. Na vijf dagen maken we een tussenbalans op van de mensen die we normaal vaak voorbijlopen, maar voor wie we nu bewust even tijd nemen. Ons onderzoek vordert gestaag: de wanden van onze zeecontainer vullen zich met antwoorden, foto’s en details van de mensen die binnen zijn gestapt. De afgelopen dagen werden onder andere vier Eva’s, een Renee en een Renée, een Amerens, twee Arthurs achter elkaar, een Clemens, een Jerona en een Neeldert deel van ons onderzoek. Ook stapte op dag vijf – tot onze verbazing – pas de eerste Bas binnen.

Sommige toeschouwers stappen binnen met een glas rosé in de hand, sommige zijn gelijk doorgestroomd uit een andere voorstelling, sommige komen om te schuilen voor de regen, of voor het einde van de voorstelling na een onderbreking – zoals op 4 juli het geval was. Na een korte stop vanwege dreigend onweer wilde Aaron toch nog heel graag getekend worden, en speelden we onze voorstelling af in natte galaxyleggings.

Inmiddels weten niet alleen Amsterdammers de werf te vinden, ook uit de rest van het land krijgen we bezoek. Uit Leiden, Utrecht, Oosthuizen en gister zelfs uit Groningen. Er werd de afgelopen dagen veel couscous gegeten en op sandalen gelopen. Op dag drie was er eindelijk iemand die niet voor het laatst seks had gehad in bed (wel onder de douche). Er was één pink met een gouden nagel, en één pleister op een hiel. Er is tot nu toe tien keer gezoend in onze container, en één keer geknuffeld. Er zijn mensen op de wand getekend, en achteraf tekende Pieter Janneke op de vloer en zichzelf op een los blaadje.

We blijven nog vijf dagen op het festival (alleen 10 juli spelen we niet). We zijn benieuwd of er een mooier favoriet woord is dan ‘peniskoker’ en of er meer mensen gaan zijn die nu gelukkig zijn. Op 12 juli gooien we de deuren van onze container de hele dag open en presenteren we de onderzoeksresultaten. Bij deze nodigen we je dus ook van harte uit om nog eens terug te komen of voor het eerst binnen te stappen, en ons te vragen wat we in hemelsnaam gedaan hebben.

« Older posts