Month: september 2015

Met spoed Amsterdammers met acteertalent gezocht!

Zou je eens willen acteren en heb je enige spelervaring? Ben je jong of juist wat ouder (van 9 tot 99 jaar)? Lijkt het je interessant om achter de schermen te kijken van een theaterproductie? En ben je tussen 5 – 8 oktober 2015 een middag beschikbaar om te repeteren in Amsterdam?

Meld je aan door een bericht te sturen naar thabimooimail@gmail.com of leonie.baars@overhetij.nl of bel naar 06-16060341.

WAAR GAAT DE VOORSTELLING OVER?
De voorstelling gaat over liefde, rouw en de kracht van familiebanden. In de locatievoorstelling maakt de toeschouwer buiten een (wandel)tocht en volg je een familie die te maken krijgt met het verlies van een dierbare. Tijdens de tocht zie je hen in hun dagelijks leven, op verschillende momenten en tijden. Stap voor stap volg je hen en maak je hun wereld van dichtbij mee.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Tussen 5 – 8 oktober vinden er voorbereidingen plaats voor een nieuwe voorstelling van regiseusse Thabi Mooi. Mocht het klikken in deze onderzoeksfase, dan kun je mogelijk deelnemen aan de uiteindelijke voorstelling tijdens Over het IJ Festival 2016. De repetities vinden overdag plaats in Amsterdam, tussen 14 en 17 uur.
Thabi Mooi maakte tijdens Over het IJ Festival 2014 de voorstelling Alle dagen, waarin ze ook samenwerkte met Amsterdamse kinderen. (Kijk voor meer informatie over de regisseuse op de website www.thabimooi.com).

AANMELDEN
Stuur een bericht naar thabimooimail@gmail.com of leonie.baars@overhetij.nl of bel naar 06-16060341.

INFORMATIE BIJEENKOMST
Op zaterdag 3 oktober is er om 15.00 uur een korte bijeenkomst in Amsterdam, zodat we met iedereen kennis kunnen maken. Dan is er gelegenheid om een kijkje te nemen en vragen te stellen.

Ben je geïnteresseerd in locatietheater, meld je aan voor het Atelier!

OPEN CALL:

Oerol en Over het IJ Festival nodigen jonge theatermakers en kunstenaars die
zich in hun werk verhouden tot locatietheater uit om zich aan te melden voor het
ontwikkelingstraject van het Atelier.

Oerol en Over het IJ Festival maken zich al jaren hard voor de ontwikkeling en innovatie van locatietheater en nieuw talent. Het Atelier biedt de ruimte aan 3 theatermakers of kunstenaars om zich in een jaar tijd, periode november 2015 – juli 2016, te ontwikkelen binnen de bedding en begeleiding die het Atelier biedt op artistiek, productioneel en zakelijk vlak.

Het Atelier is een vrijplaats, waarbinnen ruimte wordt gemaakt om op basis van individuele behoeften van jonge makers te experimenteren en zich op theoretisch vlak en in de praktijk te ontwikkelen op het gebied van theater en kunst op locatie, in het landschap en de openbare ruimte.

We creëren binnen het Atelier de ruimte zodat de makers elkaar kunnen inspireren, confronteren en uitdagen. Het Atelier is een plek voor het uitwisselen van gedachten, ideeën en werkwijzen die kunnen leiden tot nieuwe inzichten, samenwerkingen en theatertalen. Naast de individuele trajecten, biedt het Atelier een gezamenlijk traject met daarbinnen o.a. workshops, inspiratiesessies en ontmoetingen met theatermakers en experts uit andere disciplines.

Het Atelier beoogt de kennis, ervaring, expertise en mogelijkheden van de beide festivals op het gebied van locatietheater in te zetten voor een intensief en inspirerend onderzoeks- en presentatie traject voor nieuwe makers. De context van de beide festivals, van het daar aanwezige landschap, het publiek en de (ontmoetingen met) andere makers uit het Atelier en kunstenaars uit andere programma onderdelen vormen een rijke bron hiervoor.

De deelnemers aan het Atelier worden uitgedaagd tot het ontwikkelen van hun visie op locatietheater en het formuleren van hun opvattingen over de rol van kunst in de maatschappij. Daarbij dienen de twee festivals met hun verschillende contexten als onderzoeksplatform, inspiratiebron en presentatie plek.

Het onderzoekstraject zal parallel en gelijkwaardig op de beide locaties van Oerol en Over het IJ Festival, ontwikkeld worden, zodat de deelnemers zich aan twee plekken kunnen spiegelen.Deel van het programma zal bestaan uit een aantal publieke tussentijdse presentaties op zowel Terschelling, als op de NDSM-werf gedurende het traject en tijdens de beide festivals.

Het Atelier traject wordt inhoudelijk en productioneel begeleid door de artistieke en productionele staf van de beide festivals. De invulling van het traject wordt met directe betrokkenheid met de deelnemers van het traject gemaakt.
Er is een kleine vergoeding beschikbaar voor de deelnemers voor de montage en de uitvoeringsperiode van de presentaties. Er is tevens een beperkt productiebudget beschikbaar voor het onderzoek binnen het Atelier.

VOOR WIE
We streven naar een multidisciplinaire samenstelling van deelnemers aan het Atelier, zowel theatermakers, choreografen, schrijvers, vormgevers, scenografen, dramaturgen en beeldend kunstenaars zijn daarom welkom om te reageren op deze oproep.

Bij de selectie hanteren wij de volgende criteria; we zoeken makers die:
– de urgentie voelen om zich in hun werk ook te verhouden tot locatietheater en daarbij
geïnteresseerd zijn om onderzoek hiervoor te doen in de context van beide festivals.
– kortgeleden zijn afgestudeerd aan een professionele kunstopleiding, of pas kort in de praktijk
werkzaam zijn (niet langer dan 4 jaar).
– zich verhouden tot en een open dialoog willen aangaan met de directe en indirecte omgeving van
de festivals en daarin meenemen: de locatie, de context en het publiek van de beide festivals en
van het Atelier.
– zich willen verhouden tot en verbinden aan het hele traject van het Atelier; van artistiek,
productioneel tot financieel / zakelijk. Hier maken naast de individuele trajecten, ook
uitwisselingsmomenten met de begeleiders, (samenwerken met) de andere makers,
expertmeetings, inspiratiesessies, workshops etc. deel van uit.
– die een heldere onderzoeksvraag hebben die aansluit bij de artistieke ontwikkeling van de
theatermaker of kunstenaar en bij de hiervoor genoemde punten.

Voertaal is Nederlands.

DATA
Het Atelier start in november 2015 met een workshopweek op Terschelling van 9 tot 15 november en aansluitend
3 tot 4 dagen op de NDSM werf Amsterdam Noord (24 t/m 27 november). Aanwezigheid is verplicht. Daarna zijn er maandelijkse bijeenkomsten van december t/m mei.  Van 30 mei t/m 13 juli werk je fulltime op de locaties van Terschelling en Amsterdam-Noord. Eindpresentatie van het Atelier traject van 10 tot en met 19 juni 2016 tijdens Oerol en van 14 t/m 24 juli 2016 tijdens Over Het IJ Festival (data nog onder voorbehoud).

AANMELDEN
Wil je onderdeel uitmaken van het Atelier? Schrijf dan in maximaal 2 A4 een motivatie over waarom jij mee wil doen. Neem daarin onze criteria als uitgangspunt en beschrijf duidelijk wat jouw onderzoeksvraag is. (Geen uitgewerkt projectplan, maar een onderzoeksvraag.) Verder willen we je vragen een beknopte C.V. toe te voegen.

Aanmelden voor 28 september via atelier@oerol.nl 
Uiterlijk 6 oktober hoor je of je wordt uitgenodigd voor een gesprek op 13 oktober tussen 13.00 en
17.00 of 14 oktober tussen 11.00 en 14.00 uur. Graag deze dagen vrijhouden.  Uiterlijk 20 oktober hoor je of je geselecteerd bent voor het Atelier.

Hartelijke groet, namens Oerol en Over het IJ Festival,

Maurice Bogaert (beeldend kunstenaar), artistiek coördinator/ artistiek begeleider Atelier en
artistiek begeleider Alexandra Broeder (theatermaker).

Zie ook www.oerol.nl