Foto: Niels van Veen

Foto: Niels van Veen

We leven in een periode van onzekerheid en wantrouwen. Een ritueel kan houvast bieden. Het publiek wordt uitgenodigd om middels handgemaakte objecten van porselein samen met BetweenTwoHands een nieuw ritueel vorm te geven. Uitgangspunten voor dit kunstproject zijn de klimaatcatastrofe die ons staat te wachten en de in de samenleving groeiende angst voor de ander.

Concept, performance, vormgeving: Erin Tjin A Ton en Gosia Kaczmarek, choreografie en performance: Magda Ptasznik, geluidsontwerp: Marcel de Rooij, kostuumontwerp: Kyu Hisashi Shibata, coupeuse: Daisy Lee, grafische vormgeving: Mainly Afternoon, adviseur: Benjamin Verdonck, vertaling: Alphabet Town, fotograaf: Niels van Veen