Logo Over het IJ

A garden of heavenly delights

Luit Bakker / Stichting Likeminds

Een apocalyptische reis naar een andere toekomst.

A garden of heavenly delights

Beeld: Pleun Gremmen / Foto slider Jean van Lingen

Een apocalyptische reis naar een andere toekomst.
Theatermaker Luit Bakker maakt indruk met hoe ze op humoristische maar confronterende wijze bestaande rolpatronen doorbreekt. Met thema’s als gender, seksualiteit en feminisme zoekt ze naar de kwetsbaarheid van haarzelf en het publiek. A garden of heavenly delights neemt je mee naar 2069, waar het dunne laagje beschaving van de wereld is weggevallen. Een afgebrande kathedraal met een demon op de troon. Een lege kapitalistische stad waar niemand je meer aan kijkt. Iedereen die anders is wordt verbannen, uitgesloten en gebrandmerkt. Onder de angstwekkende beelden, die Luit samen met visueel kunstenaar Pleun Gremmen creëert, zit een diep verborgen werkelijkheid van haat en intolerantie; een uitvergroting tegen alles wat queer is en een uitvergroting van de wereld waarin we nu leven. Samen met de makers ga je op zoek naar wat de toekomst dan wel moet zijn. Durf jij tegen de massa in te gaan en te ontsnappen aan de wereld die veroordeelt? Treed binnen in de goddelijke wereld die voorbij begrenzing verscholen ligt.  

In de westerse samenleving denken we vaak in termen van schaarste, een principe dat niet alleen het economische bestel domineert, maar dat ook doordringt tot een sociale structuur waarin te vaak gedacht wordt in termen van ‘de norm’ en dat wat daarvan afwijkt. Laten we deze schaarste-doctrine in ruilen voor een systeem dat uitgaat van overvloed, op basis van overvloed is diversiteit geen uitdaging maar een uitgangspunt om gelijkwaardig ruimte te scheppen voor iedereen en zo de weelde te omarmen die er is.” - Simon(e) van Saarloos
Pleidooi voor afschaffing van heteroseksualiteit
"A Garden of Heavenly Delights (eindregie: Lotte Bos) is beeldend performancetheater van hoge klasse, ontzettend geëmancipeerd. Haar voorstelling zet aan tot nadenken, én ontroert. Bakker laat zien hoe ze het niet wil, om zo uit te komen bij dat wat ze wel wil. Een heerlijke strijd waarin ze het hele publiek betrekt, en dat alles tegen de achtergrond van een voormalig rooms-katholieke kerk. Ja. Meer van deze vrouw, alsjeblieft." - Gina Miroula, Theaterkrant
A garden of heavenly delights A garden of heavenly delights A garden of heavenly delights

An apocalyptic journey to another future.
Theater maker Luit Bakker makes an impression with how she breaks through existing roles in a humorous yet confrontational way. With themes like gender, sexuality, and feminism, she goes in search of her own vulnerability and that of the audience. A Garden of Heavenly Delights takes you to 2069, where the thin veneer of civilization has fallen away. A burned-down cathedral with a demon on the throne. An empty capitalistic city where no one looks you in the eye anymore. Anyone who is different is banned, excluded, and branded. Beneath the frightening images, which Luit creates with visual artist Pleun Gremmen, lies a deeply hidden reality of hatred and intolerance: an exaggeration against all that is queer and an exaggeration of the world we live in now. Together with the makers, you will seek what the future should be like. Do you dare go against the crowd and escape this world that condemns? Enter the divine world hidden beyond boundaries.

Concept en spel: Luit Bakker, Eindregie: Lotte Bos, Virtuele werelden: Pleun Gremmen en Noémi Biró, Muziek: Tjalling Schrik, Dramaturg: Liet Lenshoek, Techniek: Casper Vriens, Jaromir Mulders

likeminds.nl
Facebook: @stichting.likeminds
Instagram: @stichting_likeminds