Danscollectief CHRONOS onderzoekt het aanpassingsvermogen van lichaam en natuur, in een hoopgevende, fysieke voorstelling vol transformatie, begeleid door zangeres Vita Pagie.


De wereld verandert in een steeds hoger tempo. Veerkracht en aanpassingsvermogen van de natuur blijken keer op keer een sleutel tot overleving. Kan de mens zich blijven aanpassen aan de snel veranderende aarde? Het geëngageerde danscollectief CHRONOS nodigde zangeres Vita Pagie uit voor de intieme voorstelling As you lean against the noise. Geïnspireerd door de wonderen der natuur, vinden ze verrassende connecties tussen lichaam en stem. Net als een zwerm vogels of de netwerken van boomwortels nemen de performers je mee in een hoopvol betoog voor de transformatie van de mensheid.


Credits

Choreography and performance: Charlotte Mathiessen, Coralie Merle, Sarah Soethoudt, Vera Goetzee, singer: Vita Pagie, music composition and arrangement: Jochem Braat, Vita Pagie, dramaturgy: Jesse Vanhoeck, images: Matija Pekić

In co-production with ICK Amsterdam and LeineRoebana. With the support of Amsterdam Fonds voor de Kunst, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting NORMA and Gravin van Bylandt Stichting.


ENGLISH

Dance collective CHRONOS investigates the adaptability of the body and nature in a hope-giving, physical performance full of transformation, led by singer Vita Pagie.


The world is changing at an ever-increasing tempo. Time and again, nature’s resilience and adaptability seem to be the key to survival. Can humankind continue adapting to the rapidly changing earth? The engaged dance collective CHRONOS invited singer Vita Pagie for the intimate performance As You Lean Against the Noise. Inspired by the wonders of nature, they find surprising connections between body and voice. Like a flock of birds or the networks of tree roots, the performers take you along in a hopeful argument for the transformation of humanity.