Logo Over het IJ

Constructie van een wildernis

Salomé Mooij / SoAP Maastricht & Over het IJ

Een verkenning van de natuur in onze stad.

Constructie van een wildernis

foto Paulien Oltheten / foto's slider Moon Saris

Een verkenning van de natuur in onze stad.
Theatermaker en performer Salomé Mooij maakt in situ werk op het snijvlak van performance en artistiek onderzoek: fysieke denkoefeningen die zich kenmerken door een verlangen naar aftasten, uitvouwen en verbinden van verschillende niveaus in ons bestaan. In Constructie van een wildernis neemt ze je mee op een verkenning van de stad als natuurlijk biotoop. Een krioelende leefplaats waar planten tussen de stoeptegels, mos op het dak en duiven samenleven met de auto, het afval en het grondwater. Ze focust onze aandacht voor dat wat aan het oog onttrokken wordt. Hoe verhouden we ons tot deze schuilplaatsen van de natuur in de stad? Ze vergroot ze uit en maakt daardoor nieuwe krachtenvelden zichtbaar. Een inspirerend onderzoek over de natuur die direct in onze leefomgeving aanwezig is.

“Ik slenter een beetje verder en zie een duif,
op de stoep,
tussen de voeten van mensen die van links en rechts langslopen.
De duif loopt richting de metro ingang,
stopt,
loopt de andere kant op,
versnelt om voor de voeten van twee mensen door te steken,
stopt bij de rand van het fietspad,
hopt van de stoep en steekt recht het fietspad over,
stopt aan de overkant,
hopt de stoep weer op.
Terwijl mijn gedachten zich rondom het schouwspel voegen, voegt de duif zich bij twee andere duiven,
en wandelen ze met z’n drieën,
richting drie mannen die stilstaan op diezelfde stoep."
- Salomé Mooij

Reserveren
Reserveren is niet mogelijk. Ga naar de informatiebalie in het Festivalhart voor de beschikbaarheid van deze voorstelling.

Deze voorstelling is onderdeel van het thema: Natuur en mens

Meer Natuur en mens voorstellingen

Constructie van een wildernis Constructie van een wildernis Constructie van een wildernis Constructie van een wildernis

Dutch spoken

An exploration of nature in our city.
Theater maker and performer Salomé Mooij makes work in situ at the intersection between performance and artistic research: physical thought experiments that are characterized by a desire to explore, elaborate, and connect different levels in our existence. In Constructie van een wildernis (Construction of a Wilderness), she takes you along on an exploration of the city as a natural biotope. A teeming habitat where plants between the pavement stones, moss on the roof, and pigeons coexist with the car, the trash, and the groundwater. She focuses our attention on that which is hidden from view. How do we relate to these refuges of nature in the city? She magnifies them and thus makes new forcefields visible. An inspiring study of the nature that is directly present in our living environment.

Verzameld en uitgevoerd door Salomé Mooij, Artistieke/dramaturgische ondersteuning van Bregt van Deursen (Over het IJ), Benjamin Boutreur en Gosie Vervloessem
Met dank aan de ontmoetingen met specialisten, vakkundigen, enthousiastelingen en andere entiteiten. Productie: SoAP Maastricht, Coproductie: Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, Over het IJ, C-TAKT en WPZimmer.