Continuum is een immersieve installatie waarin je wordt uitgenodigd alles als één grote doorgaande beweging te ervaren.


Laat het onderscheid tussen wat je ziet, hoort en voelt verdwijnen binnen de kaders van Continuum: een installatie die je alles als één doorgaande beweging laat ervaren.


Op het grensvlak van theater, beeldende kunst en film bevraagt Johannes Bellinkx hoe we de wereld om ons heen waarnemen. Stap in de immersieve installatie Continuum, laat de werkelijkheid die je kent achter en wordt meegevoerd naar een andere dimensie. Terwijl jij beweegt kijk je naar een ruimte die, net als jij, continu in beweging is. Alle zintuigen worden aangesproken door het licht, het geluid en de beweging. Het onderscheid tussen wat je ziet, hoort en voelt verdwijnt. Continuum nodigt je uit alles als een grote beweging te ervaren. Een beweging die ver buiten onze menselijke kaders begint en eindigt, of misschien wel nooit ophoudt.


Credits

Idee, concept: Johannes Bellinkx, co-creatie, componist: Dennis van Tilburg, co-creatie, dramaturgie: Tamar Blom, lichtdesign: Grisha Rungen, Neal Groot, installatie: Merijn Versnel, Guido Bevers, Merel Kamp, beeldmateriaal: Knelis productie: Jakob Proyer. Johannes Bellinkx is onderdeel van makersplatform SoAP Maastricht. Continuum wordt geproduceerd door SoAP Maastricht – Space oriented Artistic Practice – in een co-productie met C-TAKT, platform transdisciplinair talent en Feikes Huis.


ENGLISH

Continuum is an immersive installation in which you are invited to experience everything as one big continuous movement.


**Let the distinction between what you see, hear, and feel fade away within the framework of Continuum: an installation that lets you experience everything as one continuous movement. **


At the intersection of theater, visual art, and film, Johannes Bellinkx questions how we perceive the world around us. Step into the immersive installation Continuum, leave the reality you know behind, and be transported to another dimension. As you move, you look at a space that, just like you, is in constant motion. All your senses are addressed by the light, the sound, and the movement. The distinction between what you see, hear, and feel disappears. Continuum invites you to experience everything as one big movement. A movement that begins and ends far beyond our human frames, or maybe never even ends at all.