Logo Over het IJ

Cypher

Wennah Wilkers / XGEN, Lloyds Company & Over het IJ

Een hypnotiserende transbeleving waarin je wordt meezogen in het gedeelde gevoel van vrijheid en extase.

Cypher

Foto's slider: Moon Saris

Een hypnotiserende transbeleving waarin je wordt meezogen in het gedeelde gevoel van vrijheid en extase.
Wennah Wilkers is een Filipijnse danser en choreograaf die de grenzen openbreekt tussen hedendaagse en urban dans. Geïnspireerd op cyphers uit de ondergrondse danswereld creëert ze een intieme ruimte voor publiek en de dansers. Een plek waar de zintuigen worden geopend en geprikkeld en waarin connectie het overneemt van onze verschillen. In cyphers delen dansers samen hun kunst via improvisaties en freestyle waardoor vaak een magische en energieke uitwisseling ontstaat. Gedreven door de muziek creëert ze tijdens Over het IJ een hypnotiserende transbeleving waarin je meegezogen wordt in het gedeelde gevoel van vrijheid en extase.

Reserveren
Reserveren is niet mogelijk. Ga naar de informatiebalie in het Festivalhart voor de beschikbaarheid van deze voorstelling.

Extatische openluchtclub onder de rook van Amsterdam
''Cypher is een hypnotiserende beleving, waaraan iedereen mag participeren. Dat blijkt aan het eind, wanneer het publiek wordt aangemoedigd zich in de cirkel te begeven. Dertig man stapt, eerst wat onzeker maar dan vol overgave, naar voren vanuit de zijlijn en stort zich in de muziek. Sommigen extatisch, anderen dromerig, even met de ogen dicht. Vanuit de lucht moet het er jaloersmakend hebben uitgezien. Een zelfgecreëerde commune. Op een vrijdag in juli. Onder de rook van Amsterdam." - Gina Miroula, Theaterkrant
Cypher Cypher Cypher

A hypnotizing trans-experience in which you are sucked into the shared feeling of freedom and ecstasy.
Wennah Wilkers is a Filipina dancer and choreographer who breaks through the boundaries between contemporary and urban dance. Inspired by cyphers from the underground dance world, she creates an intimate space for the audience and the dancers. A place where the senses are opened up and stimulated and in which connection overcomes our differences. In cyphers, dancers share their art via improvisation and freestyle, often creating a magical and energetic exchange. Driven by the music, they create a hypnotic trans-experience during Over het IJ in which you are sucked into the shared feeling of freedom and ecstasy.

Regisseur: Wennah Wilkers, Danser: Hassani Shaquille Le Couvreu, Geluidsontwerp: Matt Benyayer (Darksky), Ondersteund door Lloyds Company, Fonds Podiumkunsten, Over het IJ

Facebook: @wennah.wilkers | @xgencrew
Instagram: @wennah.wilkers | @darksky | @xgencrew | @lloydscompany