Logo Over het IJ

Echo’s van Istanbul

Michaël Bloos & Lucas Kramer / Stichting Nieuwe Helden

Een audio- en ervaringsinstallatie over psychose en wat die met zijn omgeving doet.

Echo’s van Istanbul

foto's Maarten Feenstra | Mirjam Devriendt

Een audio- en ervaringsinstallatie over psychose en wat die met zijn omgeving doet.
De zoektocht van theatermaker Michaël Bloos en zus naar zijn psychotische vader in Istanbul betekent voor hem niet alleen een startpunt van een fysieke zoektocht. Ook vormt de reis het startsein van een zoektocht naar zijn eigen verhouding tot waanzin en angst om gek te worden. Samen met geluidskunstenaar Lucas Kramer verwerkt hij deze ervaring in de installatie Echo’s van Istanbul.

Laat je geest dwalen in het grid dat ze bouwden. Tussen de schaduwen van veranderende kaders zou je je in Plato’s grot kunnen wanen. Het harde staal draagt de kwetsbare bollen, dromenvangers, maar ook oude waterzakken, waar het slagwerkinstrument de udu op gebaseerd is die je hoort in de soundscape. Neem gerust plaats op een van de stoelen en laat de trillingen je in beweging zetten. We horen een gezin - de vader, moeder, broer en zus - en zien hoe elke emotie, elk geluid een ander patroon vormt in het water. Het water dat in de vorm van de Bosporus niet alleen een stad en een land in tweeën klieft maar ook de oosterse van de westerse wereld scheidt. In vorm, geluid, licht en schaduw ontvouwen zich flarden van een verhaal. Zoals ook ons besef van tijd, herinnering en de psychose zelf bestaat uit flarden.

Universum van de Waanzin
Michaël Bloos creëert het Universum van de Waanzin. Een meerjarig project waarin kunst en de wereld van psychiatrie samenkomen via verschillende projecten. Tijdens Over het IJ Festival gaat Poetic Licence in première. Ook zijn de indringende voorstelling Istanbul, bericht van de andere kant en de installatie Echo’s van Istanbul te zien. Een samenwerking tussen Stichting Nieuwe Helden, Beautiful Distress House en Over het IJ.

UNIVERSUM VAN DE WAANZIN

Deze voorstelling is onderdeel van het thema: Mental matters

Meer Mental matters voorstellingen

Podcastserie: Universum van de Waanzin

Echo’s van Istanbul Echo’s van Istanbul

Dutch spoken

Echo's van Istanbul (Echoes of Istanbul) is an audio and experiential installation about psychosis and what it does to its environment.
Michaël Bloos and his sister’s search for their psychotic father in Istanbul forms for Michaël not only the starting point of a physical search. The trip also marks the beginning of a search for his own relationship towards insanity and the fear of going crazy. With the sound artist Lucas Kramer, he uses the installation Echoes of Istanbul to process this experience.

Let your mind wander through the grid that they built. Among the shadows of the changing frames, you can imagine yourself in Plato’s cave. The hard steel carries the vulnerable spheres, dreamcatchers, but also old water bags, on which the udu, a percussion instrument that you can hear in the soundscape, is based. Take a seat on one of the chairs and let vibrations set you in motion. We hear a family – the father, mother, brother, and sister – and see how every emotion, every sound forms a different pattern in the water. The water in the form of the Bosporus, which not only divides a city and a country in two, but divides the eastern and the western world. In shape, sound, light, and shadow, fragments of a story unfold. Just as our sense of time, memory, and psychosis itself consist of fragments.

Concept: Michaël Bloos, Makers: Michaël Bloos en Lucas Kramer, Creatieve productie: Amber Bloos
Echo’s van Istanbul is gemaakt i.s.m. Museum Dr. Guislain en Stichting Nieuwe Helden. Tot stand gekomen met steun van Dr. Vaillant Fonds, de Nederlandse Ambassade in België en BNG Cultuurfonds.

companynewheroes.com | universumvandewaanzin.nl
Facebook: @Company New Heroes | @Universum van de Waanzin
Instagram: @universumvandewaanzin | @companynewheroes | @thisismichaelbloos