Met theatermakers van Over het IJ en gasten onderzoekt Collectief Walden hoe het laatste kwart millennium Amsterdam eruit moet zien.


Zeespiegelstijging. Amsterdam zal nog 250 jaar bestaan. Elke festivalavond nodigt Collectief Walden Over het IJ-makers en andere gasten uit, om te bespreken hoe dat laatste kwartier van Amsterdam vorm moet krijgen. Welke doelen moeten we onszelf nog stellen? En welke schoonheid blijft ongeacht alles bestaan?


EILAND. Over het Eind is het vrijzinnige contextprogramma van het festival, waarin ruimte is voor interviews, lezingen, voordrachten, muziek en meer. Met het publiek op de kade en gasten op het EILAND wordt er een brug geslagen tussen vandaag en de toekomst. Laat je elke dag verrassen door nieuwe ideeën, vergezichten en radicale pleidooien.


Programma

Op vrijdag 9 juli (2025) vragen we ons af: hoe laat is het eigenlijk? Is het vijf voor twaalf en kunnen we de verschillende soorten noodlot die zich op ons af spoeden nog tegenhouden? Of is het precies twaalf uur? Allang kwart over twaalf? Wat kunnen we nog doen, of wat hadden we moeten doen? Een avond over activisme, (wan)hoop en daden.


Op zaterdag 10 juli (2050) gaan we het hebben over Grote Plannen. Welke investeringen zijn we in 2050 aan het doen, welke megalomane projecten zullen we aan het uitrollen zijn? Een avond over utopieen en deltaplannen.


Op zondag 11 juli (2075) staat de transitie centraal. Hoe kunnen we ons als mens verhouden tot een voortdurend veranderende leefomgeving? Welke constante veranderingen (en daarbijhorend: verlies en rouw) zullen we een plek moeten gaan geven in ons leven? Kunnen rituelen en spiritualiteit richting geven als de klimaatcatastrophen zich voltrekken? Een avond over spiritualiteit en levenskunst in tijden van klimaatverandering.


Op maandag 12 juli (2100) kijken we voorbij het einde, de afgrond in. Wat betekent de kennis over onze eigen eindigheid voor ons leven? En kunnen we zo'n besef van het einde ook toepassen op de stad? Een avond over de dood en de eindigheid in de ogen kijken en en ze een plek geven in het hier en nu.


Op dinsdag 13 juli (2125) verkennen we hoe we de natuur kunnen omarmen en binnenlaten. Als de natuur verhaal komt halen en het leven in de stad zal gaan bepalen, kunnen we haar dan als onze 'significant other' gaan zien? Kunnen stad en natuur een betekenisvolle liefdesrelatie aangaan? Een avond over symbiose, biofilie en eco-erotiek.


Op woensdag 14 juli (2150) speculeren we over de vastgoedmarkt van de 22e eeuw. Stijgen de huizenprijzen nog eeuwig door? Of gaat de klimaatverandering een wissel trekken op de feeststemming op de markt, als binnenlandse en buitenlandse investeerders het voor gezien houden? En hoeveel zin heeft het om nog volop te plannen en te bouwen in een stad waarvan de houdbaarheidsdatum nadert? Een avond over de concrete future van Amsterdam.


Op donderdag 15 juli (2175) focussen we op het sociale weefsel en de interactie tussen mensen als het grote kantelpunt al heeft plaatsgevonden. Welke sociale codes en regels gaan ons leven bepalen in de eindtijd van Amsterdam? En welke rol spelen technologie en het stedelijke landschap voor hoe de nieuwe collectieve samenlevingsvormen eruit gaan zien? Een avond over sociale cohesie als de stad uit elkaar valt.


Credits

Collectief Walden is: Jente Hoogeveen, René van Bakel, Thomas Lamers, Katz Laszlo, Stan Frijsinger (stage), Marieke van Delft, Leonie Baars en Ed Bahonie.

EILAND is een productie van Collectief Walden in coproductie met Over het IJ.


ENGLISH

Together with theater makers from Over het IJ and guests, Collectief Walden investigates how the last quarter millennium of Amsterdam should look.


Sea level rise. Amsterdam will last another 250 years. Each evening of the festival, Collectief Walden invites Over het IJ makers and other guests to discuss how Amsterdam’s last quarter should take shape. What goals should we set ourselves? And what beauty remains despite everything?


ISLAND. On the End is the broader program that provides the context for the festival, in which there is space for interviews, lectures, presentations, music, and more. With the audience on the quay and guests on the ISLAND, a bridge is built between today and the future. Let yourself be surprised every day by new ideas, vistas, and radical pleas.