Met theatermakers van Over het IJ en gasten onderzoekt Collectief Walden hoe het laatste kwart millennium Amsterdam eruit moet zien.


Zeespiegelstijging. Amsterdam zal nog 250 jaar bestaan. Elke festivalavond nodigt Collectief Walden Over het IJ-makers en andere gasten uit, om te bespreken hoe dat laatste kwartier van Amsterdam vorm moet krijgen. Welke doelen moeten we onszelf nog stellen? En welke schoonheid blijft ongeacht alles bestaan?


EILAND. Over het Eind is het vrijzinnige contextprogramma van het festival, waarin ruimte is voor interviews, lezingen, voordrachten, muziek en meer. Met het publiek op de kade en gasten op het EILAND wordt er een brug geslagen tussen vandaag en de toekomst. Laat je elke dag verrassen door nieuwe ideeën, vergezichten en radicale pleidooien.


Credits

Collectief Walden is: Jente Hoogeveen, René van Bakel, Thomas Lamers, Katz Laszlo, Stan Frijsinger (stage), Marieke van Delft, Leonie Baars..

EILAND is een productie van Collectief Walden in coproductie met Over het IJ.


ENGLISH

Together with theater makers from Over het IJ and guests, Collectief Walden investigates how the last quarter millennium of Amsterdam should look.


Sea level rise. Amsterdam will last another 250 years. Each evening of the festival, Collectief Walden invites Over het IJ makers and other guests to discuss how Amsterdam’s last quarter should take shape. What goals should we set ourselves? And what beauty remains despite everything?


ISLAND. On the End is the broader program that provides the context for the festival, in which there is space for interviews, lectures, presentations, music, and more. With the audience on the quay and guests on the ISLAND, a bridge is built between today and the future. Let yourself be surprised every day by new ideas, vistas, and radical pleas.