Enter New Babylon is een virtuele reis door de tijd naar een stad die nooit kon bestaan


Enter New Babylon is een virtuele voorstellingservaring geïnspireerd door de futuristische stad die beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuys tussen 1956 en 1974 ontwikkelde. Hij verbeeldde zijn ideeën over een nieuwe wereld in een van de meest visionaire en omvangrijke project uit de naoorlogse kunstgeschiedenis, bestaande uit maquettes, tekeningen, prenten en schilderijen. Tot op de dag van vandaag, en misschien juist wel in de huidige maatschappij, een inspiratiebron voor velen. Gebruikmakend van virtual reality en verhalen van jonge activistische dichters ontstaat er een nieuwe interpretatie van New Babylon waar Constant alleen maar van kon dromen. Of is het misschien wel een nachtmerrie?


Fondation Constant is een internationaal kenniscentrum over beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuys, beter bekend als Constant. Samen met de HKU Master Scenography, spoken word platform Poetry Circle, production partner Feikes Huis en Over het IJ produceren zij de voorstelling Enter New Babylon. Door deze samenwerking van deze partners uit verschillende disciplines wordt een bijzondere, nooit eerder geëvenaarde VR installatie ontwikkeld waarbij iedere partner betrokken is vanuit zijn of haar expertise.


Credits

Spoken Word artiesten: Jasper Albinus, Steff Geelen, Roziena Salihu, Nabil Tkhidousset, Nina Vermeulen, Luna Wicks, ontwerpers: Emma Bourguignon, Juriaan Gregor, René ’t Hart, Bianca Lurvink, Morgan Henry, Aina Roca


Artistiek leider en dramaturg vanuit Constant & New Babylon: Kim van der Horst, ontwerper VR-model Grote Gele Sector: Dennis Molema, schrijverscoach Virtual Reality: Lisa Weeda, begeleider ontwerpers: Guus van Geffen, supervisor ontwerpproces: Joris Weijdom, dramaturg: Pol Eggermont, adviseur: Arthur Kneepkens, bouwer van het VR-model: Frank Bosma, productieleider: Leonie Baars, schrijvers: Jasper Albinus, Steff Geelen, Roziena Salihu, Nabil Tkhidousset, Luna Wicks, Nina Vermeulen, beeldmateriaal: Kim van der Horst, scenografen: Aina Roca, Morgane Henry, Emma Bourguignon, René ’t Hart, Bianca Lurvink.

Enter New Babylon is een productie van Fondation Constant, Over het IJ, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Poetry Circle en Feikes Huis.


ENGLISH

**Enter New Babylon is a virtual journey through time to a city that never existed. **


Enter New Babylon is a virtual performance experience inspired by the futuristic city that visual artist Constant Nieuwenhuys developed between 1956 and 1974. He realized his ideas about a new world in one of the most visionary and extensive projects in post-war art history, consisting of maquettes, drawings, prints, and paintings. To this day, and maybe especially in our current society, an inspiration for many. Making use of virtual reality and stories from young activist poets, a new interpretation of New Babylon takes shape, one which Constant could only dream of. Or maybe it’s really a nightmare?


Fondation Constant is an international knowledge center about visual artist Constant Nieuwenhuys, better known as Constant. Together with the HKU Master program in scenography, spoken-word platform Poetry Circle, production partner Feikes Huis, and Over het IJ, they are producing the performance Enter New Babylon. Through this collaboration with these partners from different disciplines, a special, unmatched VR installation was developed so that each partner can be involved based on his or her expertise.