Logo Over het IJ

Erosion

ROTOR / Veem House for Performance i.s.m. Schweigman&

Een fysieke en poëtische voorstelling over de mens en zijn omgeving.

Erosion

Sam Scheuermann

Een fysieke en poëtische voorstelling over de mens en zijn omgeving.
Performance collectief ROTOR zoekt naar troost in deze schijnbaar zinloze wereld en probeert het leven te vieren door de schoonheid te zoeken in het alledaagse. Vanuit dit perspectief kijkt ROTOR naar onderwerpen zoals de klimaatcrisis, heteronormativiteit, liefde, technologisering en het banale van het dagelijks bestaan. Nu de balans tussen mens en natuur een kantelpunt nadert, gaan de performers van ROTOR in Erosion op poëtische wijze in dialoog met een dreigend landschap. De schurende werking van water, wind en ijs vormt het landschap op onze aarde. Maar waar beïnvloedt dit landschap de mens en wat is de invloed van de mens op het landschap. Zijn wij als mens vrij in onze keuzes of worden deze bepaald door de omgeving waarin we ons bevinden? Een fysieke voorstelling waarin twee mensen worstelen met de wereld om hen heen.

Deze voorstelling is onderdeel van het thema: Natuur en mens

Meer Natuur en mens voorstellingen

Erosion is genomineerd voor de BNG Bank Theaterprijs. De jury: ‘In deze hypnotiserende performance wordt de ronddraaiende beweging afgepeld tot de pure essentie. De bewegingen zijn open en roepen associaties op over (on)afhankelijkheid, overgave en slijtage. De voorstelling is prachtig gecomponeerd en uitgekiend in een zelfgekozen inspanning van begin tot eind. In het monumentale decor en onder begeleiding van mystieke gitaarmuziek zien we twee mensen die elkaar nodig hebben, elkaar dragen en elkaar uitdagen in de zoektocht naar het zwaartepunt. De performance maakt indruk en nodigt het publiek uit zich over te geven aan de erosie van het bestaan.’

A physical and poetic performance about humans and their environment.
Performance collective ROTOR seeks comfort in this apparently meaningless world and attempts to celebrate life by seeking beauty in the everyday. From this perspective, ROTOR looks at subjects like the climate crisis, heteronormativity, love, technologization, and the banality of daily existence. Now that the balance between humankind and nature is reaching a tipping point, the performers of ROTOR enter into a poetic dialogue with a threatening landscape in Erosion. The abrasive effect of water, wind, and ice shapes Earth’s landscape. But in what ways does this landscape influence humanity, and what is humankind’s influence on the landscape? Are we as human beings free in our choices or are they determined by the environment in which we find ourselves? A physical performance in which two people struggle with the world around them.

Concept & spel: Hidde Aans-Verkade, Koen van der Heijden, Creative producer: Rick Busscher, Scenografie: Han Ruiz Buhrs, Muziek: Krijn Moons, Eindregie: Loes van der Pligt, Techniek/Lichtontwerp: Mathisse Coornaert, Kostuumadvies: Kevin Pieterse, Fotografie: Sam Scheuermann, Video: Gerben de Jong, Productie: Veem House for Performance i.s.m. Schweigman&
Met dank aan: Kevin Pieterse, Anouk Thijsseling, Lisanne Bovee, Elowise Vandenbroecke, Fabian Santarciel de la Quintana
Met steun van: Kickstart Cultuurfonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst

rotorperformance.com
Facebook: @rotorperformance
Instagram: @rotor_performance