FOREST is een levensgroot gezelschapsspel voor volwassenen over de verhouding tussen de mens en haar natuurlijke omgeving.


Je staat op de drempel van het tijdperk van de boom, het Dendroceen.

Achter je ligt een wereld zoals je die kent. Voor je ligt een wereld met een andere samenhang.

Om in het Dendroceen te komen, hoef je alleen maar bereid te zijn. Je kunt jezelf en je opvattingen uit de oude wereld niet zomaar achterlaten. Wat je wel kunt achterlaten is de angst om dat te doen.


FOREST is een gezelschaps- en hoorspel in één. Het spel neemt je mee naar een andere wereld, waarin klassieke verhoudingen tussen mens en natuur worden opgeschud. Met kaarten, spelregels en geluidsfragmenten op zak, ga je op weg. Lukt het jou en je negen medespelers een nieuwe wereldorde te bouwen?


FOREST is het nieuwste spel van theatermaker Emke Idema. Zij heeft in de afgelopen jaren meerdere spellen gemaakt, die je als publiek kunt spelen. Al eerder kreeg ze residentieplekken als nieuwe maker bij o.a. Over het IJ, ontving in 2019 de Joop Mulder Plak op Oerol en Het Parool schreef al: “Ze is een pionier op het gebied van theatervormen met actief publiek.”


Heb je een kaartje voor FOREST? Leuk! Houd er wel rekening mee dat jouw aanwezigheid van belang is bij het spel dat altijd met minimaal 8 mensen gespeeld moet worden. Als je dus onverhoopt niet kunt komen, laat dat ons dan zo tijdig mogelijk weten via kassa@overhetij.nl.


Annette Embrechts (De Volkskrant):

“In FOREST ligt de vraag voor welke plek we innemen in het eco systeem en met welke gevolgen.” “De deelnemers gaan de strijd aan met oprukkend bos. Confronterend actueel”


Credits

Concept en tekst: Emke Idema, producent: Stichting Stranger i.s.m. Heelal BV, dramaturgie: Guido Jansen, Hella Godee, geluidsvormgeving: Arnoud Traa, vormgeving spel & foto's: Judith Hofland, productieleiding: Sophie de Loos, bouw app: Sylvain Vriens, technische productie: Lex Caboort & Brok decor, illustratie publiciteitsbeeld: Micha Huigen, PR & Marketing: Henriëtte Olland (Heelal BV).

In samenwerking met Over het IJ en Tolhuistuin.


FOREST is gemaakt in co-productie met STRP en het Amsterdamse Bostheater en maakte haar eerste stappen in de residentieprogramma’s van Oerol en Over het IJ Festival. Het project is mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van het Fonds Podiumkunsten, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, het Bank Giro Loterij Fonds, het Prins Bernhard Cultuur Fonds en het BNG Cultuurfonds.


De première van FOREST is op 13 juli om 19.00.


NOTE: To participate in this game you need to be able to understand the Dutch language

ENGLISH

FOREST is a life-size board game for adults on the relationship between the human and her natural environment.


You stand on the precipice of the age of the tree, the Dendrocene.

Behind you lies the world as you know it. Before you lies a world with a different structure.

To arrive in the Dendrocene, you need only be ready. You can’t leave yourself and your assumptions from the old world behind just like that. What you can leave behind is the fear of doing so.


FOREST is a board game and radio play in one. The game takes you along to another world, in which the classical relations between humankind and nature are shaken up. With cards, rules of play, and sound fragments to hand, you go on your way. Will you and your nine fellow players succeed in building a new world order?


FOREST is the latest game from theater maker Emke Idema. In recent years, she has made many games that you can play as part of the audience. She has already received spots in residencies as a new maker, at Over het IJ among others, received the Joop Mulder Medal in 2019, and the newspaper Het Parool wrote “She is a pioneer in the area of forms of theater with an active audience.”


Do you have a ticket for FOREST? Great! Please do note that your presence is important for the game, which must be played with a minimum of 8 people. Therefore, if you cannot attend, let us know as soon as possible at kassa@overhetij.nl.