Logo Over het IJ

GUT

Diane Mahín / Over het IJ

Een ontmoeting met drie anatomisch binnenstebuiten gekeerde lichamen. De dunne grens tussen leven en mortaliteit komt auditief op de voorgrond te staan in een lijfelijke performance.

GUT

Foto's slider: Moon Saris

Een ontmoeting met drie anatomisch binnenstebuiten gekeerde lichamen. De dunne grens tussen leven en mortaliteit komt auditief op de voorgrond te staan in een lijfelijke performance.
De dood en het niets vormen de grondslag van het werk van de Nederlands-Iraanse socioloog en kunstenaar Diane Mahín. In haar vijfdelige project GUT duikt ze in het complexe geluidslandschap van de menselijke onderbuik. Afgelopen Over het IJ Festival ging het publiek een intieme rituele relatie aan met hun eigen binnenwereld. Door te luisteren naar je ingewanden maakt het ego plaats voor lichamelijke zintuiglijkheid vanuit de onderbuik. Dit festival presenteert ze het vierde deel van GUT. Mahín schetst een evolutionaire science fiction van drie lichamen wiens darmen verweven zijn met technologie, tegelijkertijd verbonden en vervreemd. Gekanaliseerd door kabels neemt een rauwe realiteit de overhand en composteert het ego. Als een ode aan de zintuiglijkheid ervaren we de materialiteit van het lichaam.

Reserveren
Reserveren is niet mogelijk. Ga naar de informatiebalie in het Festivalhart voor de beschikbaarheid van deze voorstelling.

GUT GUT

An encounter with three bodies anatomically turned inside out. The fine line between life and mortality comes to the foreground in a visceral and auditory performance.
Death and nothingness form the basis of the work of the Dutch-Iranian sociologist and artist Diane Mahín. In her five-part project GUT, she dives into the complex soundscape of the human abdomen. In the last edition of Over het IJ Festival, the audience entered into an intimate, ritualistic relationship with their own inner world. By listening to your intestines, the ego gives way to bodily senses from the underbelly. This festival she presents the fourth part of GUT. Mahín sketches an evolutionary science fiction of three bodies whose guts are intertwined with technology, simultaneously connected and dissociated. Channeled by cables, a raw reality takes over and composts the ego. As an ode to the sensory experience, we are confronted with the materiality of the body.

Concept, regie en vormgeving: Diane Mahín, Performance: Asya Deinekina, Manuel Groothuysen, Erik van de Wijdeven, Artistieke begeleiding: Fabián Santarciel de la Quintana en Maurice Bogaert, Dramaturgisch advies: Elowise Vandenbroecke, Scenografie advies: Silvana Hurtado Dianderas, Producent: Over het IJ, Coproducent: VIA ZUID – talentontwikkeling podiumkunsten Limburg, Techniek: Bram van der Snel, Lichtontwerp: Diane Mahín, Bram van der Snel en Erik van de Wijdeven

Met dank aan: Performance Technology Lab, Likeminds, Theater Kikker, SoAP Maastricht, Gerben Vaillant, Alexandra Broeder, Toneelacademie Maastricht, Bart van den Eynde, Anne de Loos, Erik van der Paardt, Anna Luyten, Marijn Lems, Boris de Klerk.
Met steun van: Brand Cultuurfonds en Stichting Janivo
Beeld: Diane Mahín

dianemahin.com
Facebook: @diane mahin
Instagram: @diane.mahin