Logo Over het IJ

Het Atelier: De voorstelling met misschien wel de langste opkomst ooit

Elias De Bruyne / Oerol, Over het IJ, Theater Artemis / PLAN B

De voorstelling met misschien wel de langste opkomst ooit probeert een voorstelling te zijn met misschien wel de langste opkomst ooit.

Het Atelier: De voorstelling met misschien wel de langste opkomst ooit

Foto's slider: Moon Saris

De voorstelling met misschien wel de langste opkomst ooit probeert een voorstelling te zijn met misschien wel de langste opkomst ooit.
De eigenzinnig, beeldende en muzikale theatermaker Elias De Bruyne maakt een voorstelling met misschien wel de langste opkomst ooit. Iemand van Guinness World Records staat ongemakkelijk te wachten of deze voorstelling daadwerkelijk de langste opkomst ooit heeft. Een acteur is nu al een aantal dagen aan het opkomen en kan elk moment aankomen. Wat hij gaat doen als hij er eindelijk is, weet niemand. Misschien buigt hij wel? Of misschien houdt hij een monoloog waardoor het publiek in tranen uitbarst? De acteur weet niet zo goed wat te doen en probeert het publiek te troosten. Tevergeefs want de toeschouwers blijven maar huilen. Er vloeien zoveel tranen dat er een klein riviertje ontstaat. Het decor spoelt langzaam weg, de acteur en de Guinness World Records-man proberen nog houvast te zoeken. Helaas, ze verdwijnen langzaam in de rivier van tranen en spoelen terug naar waar ze opkwamen. Het publiek stopt met huilen, applaudisseert en gaat weg.

‘Op onnavolgbare wijze lijkt hij iedere keer te willen zeggen dat hij eigenlijk niks te zeggen heeft. En daarmee zegt hij tegelijkertijd weer heel veel. Het is zeldzaam om zo’n bijzondere performer, vormgever, schrijver en bedenker verenigd te zien in één persoon.’ - Jetse Batelaan, artistiek leider Theater Artemis

Het Atelier
Het Atelier van Oerol en Over het IJ is dé plek voor talentontwikkeling op het gebied van locatietheater. Ieder jaar bouwen drie nieuwe makers - via workshops, ontmoetingen en residenties bij beide locatietheaterfestivals - aan hun eigen theatertaal en visie op locatietheater. Hierbij staan hun artistieke steigers zowel in de natuur van Terschelling als op de industriële NDSM-werf.
Ieder jaar dragen partners in talentontwikkeling makers voor. Voor het seizoen 2021-2022 zijn performance- en videokunstenaar Finn Borath (Likeminds), danseres, choreografe en DJ Lucinda Wessels (Nineties Productions) en acteur en theatermaker Elias De Bruyne (Theater Artemis en Plan Brabant) geselecteerd.

Reserveren
Reserveren is niet mogelijk. Ga naar de informatiebalie in het Festivalhart voor de beschikbaarheid van deze voorstelling.

Meer van het Atelier

Het Atelier: De voorstelling met misschien wel de langste opkomst ooit Het Atelier: De voorstelling met misschien wel de langste opkomst ooit

Dutch spoken

De voorstelling met misschien wel de langste opkomst ooit (The Performance with Possibly the Longest Entrance Ever) attempts to be the performance with possibly the longest entrance ever.
The idiosyncratic, visual, and musical theater maker Elias De Bruyne presents a performance with possibly the longest entrance ever. Someone from Guinness World Records waits uneasily to see if this performance indeed has the longest entrance ever. An actor has been entering the stage for days and could appear at any moment. What he will do when he finally arrives, no one knows. Maybe he’ll take a bow? Or maybe he’ll deliver a monologue that causes the audience to burst into tears? The actor doesn’t know what to do and tries to comfort the audience. To no avail, because the audience keeps crying. So many tears fall that a small river is created. The set is slowly washed away. The actor and the man from Guinness World Records try to find something to hold onto. Unfortunately, they slowly vanish into the river of tears and wash up back where they entered the stage. The audience stops crying, applauds, and leaves.

In The Atelier, three new makers build their own theatrical language and visions of location theater. Their artistic foundations lie both in nature on Terschelling and the industrial NDSM Wharf in Amsterdam.
The Atelier
from Oerol and Over het IJ is the place for talent development in the field of location theater. Every year, three new makers – by way of workshops, meetings, and residencies at both location theater festivals – build their own theatrical language and visions of location theater. Their foundations lie both in nature on Terschelling and the industrial NDSM Wharf in Amsterdam. Every year, partners in talent development nominate makers. For the 2021-2022 season, performance and video artist Finn Borath (Likeminds); dancer, choreographer, and DJ Lucinda Wessels (Nineties Productions); and actor and theater maker Elias de Bruyne (Theater Artemis and Plan Brabant) were selected.

De voorstelling met misschien wel de langste opkomst ooit
Concept: Elias De Bruyne, Spel: Hidde Aans - Verkade, Matteo Bifulco, Begeleiding: Jetse Batelaan, Techniek: Edwin Mol, Marq Claessens, Kirsten Heshusius, Scenografie: Elias De Bruyne

artemis.nl/gezelschap/wie-is-wie/elias-de-bruyne/
Instagram: @zeebra4

Het Atelier
Coproductie: Oerol, Over het IJ Festival, Likeminds, Nineties Productions en Theater Artemis / PLAN B, Creatief producent: Antsje van der Zee en Jakob Proyer, Artistiek coördinator: Maurice Bogaert, Gesteund door: Fonds Atelier Oerol, Dioraphte
Fotograaf: Nichon Glerum