Logo Over het IJ

Het Atelier: Unheimlich

Finn Borath / Oerol, Over het IJ Festival, Likeminds

Een beeldende performance die de angst voor het onbekende onderzoekt. Door het oprekken van de realiteit krijgen de horror en fantasie vrij spel.

Het Atelier: Unheimlich

Foto's slider: Moon Saris

Een beeldende performance die de angst voor het onbekende onderzoekt. Door het oprekken van de realiteit krijgen de horror en fantasie vrij spel.
Vanuit een fascinatie voor het donker en de angst die dat donker opwekt onderzoekt performance- en videokunstenaar Finn Borath, waar deze angst vandaan komt. Door ingenieuze manipulatie van de locatie verkent hij waar de angst voor het onbekende echt over gaat. Echte horror zit in het verlies van vertrouwen in de realiteit; dat je niet meer zeker weet of wat je net zag wel echt is gebeurd. Dat het niet kan wat je meemaakt. In zijn werk zet Finn zich af van de limieten die de realiteit biedt en creëert, met behulp van technologie, een universum met eigen regels, waar de nieuwe zelfopgelegde wetten het verhaal vertellen. Via technologische manipulatie in Unheimlich wordt de realiteit opgerekt en daarmee de zekerheid van het publiek in hun beleving ontnomen.

‘Finn is voor ons een uitgelezen ‘Atelier-maker,’ omdat hij out of the box denkt, werkelijkheid en gecreëerde werkelijkheid in elkaar over laat lopen en een locatie niet alleen wil gebruiken als speelplek, maar juist bepalend wil laten zijn voor vorm en inhoud.’ - Likeminds

Het Atelier
Het Atelier van Oerol en Over het IJ is dé plek voor talentontwikkeling op het gebied van locatietheater. Ieder jaar bouwen drie nieuwe makers - via workshops, ontmoetingen en residenties bij beide locatietheaterfestivals - aan hun eigen theatertaal en visie op locatietheater. Hierbij staan hun artistieke steigers zowel in de natuur van Terschelling als op de industriële NDSM-werf.

Reserveren
Reserveren is niet mogelijk. Ga naar de informatiebalie in het Festivalhart voor de beschikbaarheid van deze voorstelling.

Meer van het Atelier

Deze voorstelling is onderdeel van het thema: Natuur en mens

Meer Natuur en mens voorstellingen

Het Atelier: Unheimlich Het Atelier: Unheimlich Het Atelier: Unheimlich

Dutch spoken

A visual performance that explores the fear of the unknown. By stretching reality, horror and fantasy are given free reign.
Based on a fascination for the dark and the fear that the dark generates, performance and video artist Finn Borath investigates the source of this fear. Through ingenious manipulation of the location, he explores what the fear of the unknown is really about. True horror lies in the loss of faith in reality, when you are no longer certain if what you saw really happened. That what you are experiencing can’t be. In his work, Finn rebels against the limits that reality offers and uses technology to create a universe with its own rules where the new self-imposed laws tell the story. In Unheimlich (Uncanny), reality is stretched via technological manipulation and thus the audience’s certainty of their experience is removed.

In The Atelier, three new makers build their own theatrical language and visions of location theater. Their artistic foundations lie both in nature on Terschelling and the industrial NDSM Wharf in Amsterdam.
The Atelier from Oerol and Over het IJ is the place for talent development in the field of location theater. Every year, three new makers – by way of workshops, meetings, and residencies at both location theater festivals – build their own theatrical language and visions of location theater. Their foundations lie both in nature on Terschelling and the industrial NDSM Wharf in Amsterdam. Every year, partners in talent development nominate makers. For the 2021-2022 season, performance and video artist Finn Borath (Likeminds); dancer, choreographer, and DJ Lucinda Wessels (Nineties Productions); and actor and theater maker Elias de Bruyne (Theater Artemis and Plan Brabant) were selected.

Unheimlich
Regie: Finn Borath, Concept en spel: Finn Borath en Cor Langerak, Dramaturgische begeleiding: Liet Lenshoek, Lichtontwerp: Finn Borath, Co-productie: Oerol, Over het IJ Festival, Likeminds, Creatief Producent: Jakop Proyer, Creatief Producent: Antsje van de Zee, Artistieke leiding: Maurice Bogaert

finnborath.nl
Instagram: @fidget_finner

Het Atelier
Coproductie: Oerol, Over het IJ Festival, Likeminds, Nineties Productions en Theater Artemis / PLAN B, Creatief producent: Antsje van der Zee en Jakob Proyer, Artistiek coördinator: Maurice Bogaert, Gesteund door: Fonds Atelier Oerol, Dioraphte
Fotograaf: Nichon Glerum