Logo Over het IJ

Het gewicht van een gedachte

Werkplaats Van de Woestijne & Jurrien van Rheenen

Een gezamenlijke oefening waarin de deelnemer zich in stilte tot de onuitgesproken gedachten van de ander verhoudt.

Het gewicht van een gedachte

Foto's slider: Moon Saris

Een gezamenlijke oefening waarin de deelnemer zich in stilte tot de onuitgesproken gedachten van de ander verhoudt.
Wat is het gewicht van een gedachte? En hoe weeg je een gedachte eigenlijk? Middenin de stad nemen deelnemers plaats in een glazen container. Langzaam verduisteren de ramen, de blik keert naar binnen, naar de anderen in de ruimte. Je wordt gevraagd iemand aan te kijken en luistert naar de wereld achter de ogen van de ander. In de kwetsbaarheid van elkaars blik weeg je samen de gedachten die langskomen. Wat als we ook de zware gedachten, die we normaal gesproken voor onszelf houden, uit zouden spreken? De voorstelling is een troostrijke poging om in stilte iets over praten te leren.
Werkplaats van de Woestijne en theatermaker Jurrien van Rheenen zoeken beiden naar vormen waarin maatschappelijke vraagstukken ervaarbaar worden. Existentiële vragen gaan hand in hand met het activeren van het publiek.

Deze voorstelling is onderdeel van het thema: Mental matters

Meer Mental matters voorstellingen

Het gewicht van een gedachte Het gewicht van een gedachte Het gewicht van een gedachte Het gewicht van een gedachte

Dutch Spoken

A communal exercise in which the participant silently relates to the unspoken thoughts of others.
Something Werkplaats van de Woestijne and theater maker Jurrien van Rheenen have in common is that they allow the audience to experience social issues in their work. Existential questions go hand in hand with activating the audience. In Het gewicht van een gedachte (The Weight of a Thought), you silently relate to the unspoken thoughts of another. What is the weight of a thought? In the middle of the city, participants take a seat in a glass container. Slowly, the windows darken, the gaze turns inwards towards the others in the space. You are asked to look at someone and to listen together to the world behind the eyes of the other. What if we were to utter the heavy thoughts that we normally keep to ourselves? In the vulnerability of each other’s gaze, the participants relate to each other’s thoughts and their own. The performance is a comforting attempt to silently learn something about talking and an exercise in weighing our thoughts.

Regie en concept: Jurrien van Rheenen & Bart van de Woestijne, Voice-over: Meral Polat, Dramaturgie: Maarten Bos, Productie: Nikita Oldert, Lichtontwerp en vormgeving: Tom Heintz & Jolein Kop, Geluidsontwerp: Cesi Nolten, Decor: Hein Drost, Beeld: Devon Lalin, Zakelijk leiding: Joanneke van de Woestijne, Stage: Marlous van Noordwijk

werkplaatsvandewoestijne.nl | jurrienvanrheenen.nl
Facebook: @werkplaatsvandewoestijne
Instagram: @werkplaatsvandewoestijne | @jurrienvanrheenen