Logo Over het IJ

Horizon

Opening Statement i.s.m. Tolhuistuin

Een intieme één-op-één performance boven op de NDSM-pont over toekomstdromen en de klimaatcrisis.

Horizon

Foto: Jesper Boot / Foto's slider: Moon Saris

Een intieme één-op-één performance boven op de NDSM-pont over toekomstdromen en de klimaatcrisis.
Wie nu jong is, erft een wereld vol klimaatontwrichting. En toch zijn de belevingswerelden en de dromen van toekomstige generaties vaak een voetnoot in het gesprek. Tegen die achtergrond maakt theatercollectief Opening Statement deze zomer Horizon: een oefening in radicale toekomstempathie. Opening Statement maakt expliciet theater voor een expliciete tijd, over grote thema’s als de klimaatcrisis en klassenstrijd. Horizon is het volgende deel in een reeks voorstellingen waarin ze de klimaatcrisis aanvliegen. Na twee voorstellingen - waarin het maatschappelijk debat rondom het klimaat werd gefileerd in We Doen Ons Best en een echte 18-jarige klimaatactivist de legitimering van ecoterrorisme overdenkt in Power - worden de pijlen nu gericht op de toeschouwer zelf. Want een toekomst voorstellen voor mensen die nu jong zijn, moeten we gezamenlijk doen. Alleen zo kan verbeelding overgaan in actie.

Deze voorstelling is onderdeel van het thema: Natuur en mens

Meer Natuur en mens voorstellingen

De onzekere toekomst van een tiener
"Zo functioneert Horizon (in regie van Joeri Heegstra en Samir Veen) vooral als spiegel voor je eigen geloofsartikelen over de wereld waarin we leven, over wat de grootste collectieve uitdagingen zijn en of we er als mensheid in zullen slagen die uitdagingen op te lossen. In het gesprek ligt de focus van de vragen vooral op het klimaat, maar is er genoeg ruimte om ook over sociaal-economische ongelijkheid, lhbti+-rechten, racisme en de strijd tussen een progressief en een conservatief wereldbeeld na te denken. Door het scherpe doorvragen van je gesprekspartner krijgt zo een min of meer samenhangende toekomst vorm." Marijn Lems, Theaterkrant
Horizon Horizon Horizon

An intimate one-on-one performance atop the NDSM ferry about dreams of the future and the climate crisis.
Those who are young now will inherit a world full of climate disruption. And yet the experiences and dreams of future generations are often a footnote in the conversation. Against this background, this summer, theater collective Opening Statement present Horizon: an exercise in radical future empathy. The collective Opening Statement makes explicit theater for explicit times about major themes like the climate crisis and class struggle. Horizon is the next part in a series of performances in which they tackle the climate crisis. After two performances – in which the societal debate around the climate was laid bare in We Doen Ons Best and a real 18-year-old climate activist reflects on the legitimacy of ecoterrorism in Power – they take aim at the spectator themself. Because imagining a future for people who are young now is something we have to do together. Only in this way can imagination turn into action.

Een voorstelling van: Opening Statement, Met: Wies Spijkerman, Kyano Wynants, Pip Kruithof, Dayo Leimena, Luz Lipp, Mila Krummacher, Regie: Joeri Heegstra, Creatief Producent: Samir Veen Tekst: Joeri Heegstra, Claire Bender, Samir Veen, Doris Wennekers, Casting Assistentie: Eliane Zwart, Promotiebeeld: Jesper Boot, Opening Statement is: Claire Bender, Joeri Heegstra, Samir Veen, Met dank aan: Jora Slinger, GVB
Met steun van: Fonds Podiumkunsten, VSB Fonds, VriendenLoterij Fonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland

openingstatement.nl
Instagram: @openingstatementtheater