Logo Over het IJ

I’m (not) Every Woman

Theaterstraat & Ragazze Quartet

Een muzikale vertelling over zusterschap (ook voor broeders en andere kameraden).

I’m (not) Every Woman

Foto: Nichon Glerum, foto's slider: Nichon Glerum en Moon Saris

Een muzikale vertelling over zusterschap (ook voor broeders en andere kameraden).
Spoken word artiest Rachel Rumai Diaz en sopraan Aylin Sezer brengen, voortgestuwd door het dynamische spel van Ragazze Quartet, een gezongen en gesproken ode aan de vrouw van wie de stem te weinig gehoord wordt. Ze maken een reis van de harmonische kracht van zusterschap, langs de soms pijnlijke noodzaak van het bestaan van safe spaces, naar een ritselende revolutie die aanzwelt door de hele stad. 

Verhalen en ervaringen van vrouwengemeenschappen ‘aan de rand van de stad, in het hart van de samenleving’ vormen de inspiratie voor deze muzikale vertelling. Deze zijn vertaald naar sprekende teksten van Rachel Rumai Diaz en nieuwe muziek van de Iraans-Nederlandse componist Aftab Darvishi. Darvishi's werk vertegenwoordigt zowel de westerse als oosterse muziektraditie en is verstild en atmosferisch met verschillende klankkleuren en nuances. Een poëtische en actuele muzikale vertelling over zusterschap (ook voor broeders en andere kameraden).

'In dit uur dat we samenzijn is alles wat er buiten deze muren gebeurt even niet belangrijk. Hier, in deze ruimte die we voor even herinrichten, waar we elke week weer stoelen bij elkaar schuiven, en meubels aan de kant zetten, is er genoeg plek voor iedereen aan tafel. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, waarom je hier bent of wat je hierna gaat doen. Als je wilt, mag je zelfs even niet jezelf zijn, en als je behoefte hebt om je verhaal te vertellen, is dat ook goed. Maar allereerst, laat me je voorstellen aan de rest van de groep.'

Muzikale ode aan de diversiteit en de verbondenheid van vrouwen"Het is een liefdevolle voorstelling, waarin de verschillen onderling niet worden verdoezeld maar benoemd." Margriet Prinssen Theaterkrant
I’m (not) Every Woman I’m (not) Every Woman I’m (not) Every Woman I’m (not) Every Woman I’m (not) Every Woman I’m (not) Every Woman I’m (not) Every Woman

A musical narrative about sisterhood (also for brothers and other comrades).
Spoken-word artist Rachel Rumai Diaz and soprano Aylin Sezer, propelled by the dynamic playing of the Ragazze Quartet, present a sung and spoken ode to the woman whose voice is too seldom heard. They take a journey from the harmonic power of sisterhood past the sometimes-painful necessity of safe spaces to a rustling revolution that bubbles up throughout the city.

Stories and experiences of women’s communities “at the edge of the city, in the heart of society” form the inspiration for this musical narrative. They are translated into eloquent lyrics by Rachel Rumai Diaz and new music by the Iranian-Dutch composer Aftab Darvishi. Darvishi's work represents both the western and the eastern musical traditions and is serene and atmospheric, with different timbres and nuances. A poetic and topical musical narrative about sisterhood (also for brothers and other comrades).

Regie: Rianne Meboer, Anouke de Groot (Theaterstraat), Dramaturgie: Arthur Kneepkens (Theaterstraat), Composities: Aftab Darvishi, Tekst: Rachel Rumai Diaz,
Uitvoerenden: Spoken word: Rachel Rumai Diaz, Sopraan: Aylin Sezer, Viool: Rosa Arnold, Jeanita Vriens-van Tongeren (Ragazze Quartet), Altviool: Annemijn Bergkotte (Ragazze Quartet), Cello: Rebecca Wise (Ragazze Quartet)
Een productie van: Ragazze Quartet & Theaterstraat