Met een IJ-Tour kun je coronaproof, in kleine groepen, voor het eerst sinds lange tijd, de nieuwe verhalen van nieuw talent weer ervaren. Je verzamelt je, met je tourgroep, in het festivalhart van Over het IJ Festival. Onder begeleiding van een gids bezoek je het Zeecontainerprogramma en ga je naar de locaties waar een nieuwe maker zijn/haar/hen laatste werk toont. Hoeveel dit er zijn, is afhankelijk van de lengte van je route.*


In deze tour zie je BetweenTwoHands + Anna Verkouteren Jansen + Zeecontainerprogramma. Lees hier meer over dit programma!


Oceanus - A New Ritual - BetweenTwoHands / Over het IJ & Feikes Huis


Het publiek wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een hedendaags ritueel rondom water met handgemaakte porseleinen voorwerpen.


Het kunstenaarsduo BetweenTwoHands, bestaande uit Erin Tjin A Ton en Gosia Kaczmarek, is gespecialiseerd in beeldend objecttheater. In 2017 wonnen ze de Ruth van der Steenhovenprijs en in 2018 de Canadese Arlyn Award. Oceanus is een hedendaags vormgegeven ritueel om aandacht te vragen voor water. Het gedrag van water op aarde toont ons hoe het gaat met het klimaat. BetweenTwoHands heeft in het Europees Keramisch Werkcentrum allerlei bekers en kuipen van keramiek gevormd waarin water kan worden gedragen. De toeschouwer wordt middels dit ritueel uitgenodigd om even stil te staan bij het belang van water voor het leven op aarde.


RUSTY BROWN - Anna Verkouteren Jansen / Over het IJ & Podium Bloos


De superkracht van de mens is de verbeelding in trippy sci-fi hoorspel


Theater- en filmmaker Anna Verkouteren Jansen houdt van kleine mensen met Grote Dromen. Ze verpakt dit in een audiovisueel samenspel van performatieve genres, muziek en psychedelische sferen. RUSTY BROWN is een XXL sci-fi-space-epos waarin we met een klein jongetje op zoek gaan naar troost. Via een mysterieus hoorspel reis je door een inner universe waar kosmische eenzaamheid, oerchaos en angstzweet welig tieren. RUSTY BROWN is een ode aan de gelijknamige graphic novel van Chris Ware, de korte verhalen van Ursula K. Le Guin en de muziek van Alice Coltrane.


"There must be darkness to see the stars, Rusty Brown"


Credits Oceanus - A New Ritual

Concept, performance, vormgeving: Erin Tjin A Ton, Gosia Kaczmarek, choreografie en performance: Magda Ptasznik, Anastasia Kostner, standby performance: Goda Žukauskaitė, geluidsontwerp: Marcel de Rooij, kostuumontwerp: Q Hisashi Shibata, coupeuse: Daisy Lee, fontein installatie: Karel de Boer, camera en edit: Konstantin Guz, fotograaf flyer: Niels van Veen, fotograaf persbeeld: Moon Saris, fotograaf Over het IJ Festival 2021: Chun-Han Chiang, grafische vormgeving: Mainly Afternoon, productie: Michelle den Hollander i.s.m. Py Tswang Jin en Ruta Preibyte


Oceanus - A New Ritual is een productie van Over het IJ & Feikes Huis en wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdams Fonds voor de Kunsten, NORMA fonds, Sundaymorning@ekwc, Tijl Fonds – Prins Bernhard Cultuurfonds


Credits RUSTY BROWN

Concept, tekst & regie: Anna Verkouteren Jansen, geluidsontwerp: Ard Kok, decor-en lichtontwerp: Vera Selhorst, voice-over: Thomas Dudkiewicz, Anna Verkouteren Jansen, artistiek advies: Moos van den Broek, advies tekst: Joachim Robbrecht, advies geluid: Krijn Moons, publiciteitsbeeld: Vincent Fourrel, met dank aan: Sanne Smits & Anne Grete Berg, een coproductie van: Podium Bloos Breda, mede mogelijk gemaakt door: Amsterdams Fonds voor de Kunsten


Zeecontainerprogramma

Het iconische Zeecontainerprogramma is de uitvalsbasis voor veel jong talent. Beginnende makers stromen al jarenlang door van de Zeecontainers naar andere onderdelen van het festivalprogramma en naar het theaterveld. Bijna of net afgestudeerde makers maken in een korte tijd met begeleiding een mini-locatievoorstelling of -installatie. Ze laten zich inspireren door nieuwe stedelijkheid, gebruiken de NDSM-werf als context én laboratorium voor stadsverandering.


Het Zeecontainerprogramma bestaat uit 12 verschillende zeecontainers. De makers zijn geselecteerd via een open call en in samenwerking met Via Berlin, Stichting Likeminds, ICK-Artist Space, Golden Palace, Afslag Eindhoven en YoungGangsters.


Bij deze IJ-Tour zie je in ieder geval de Zeecontainer-voorstelling van Leonie Kuhlmann, BACKSPACE:

Waar denk je aan in de seconden tussen leven en dood? Een visuele monoloog en een ode aan het leven.


ENGLISH

With an IJ Tour, you can experience new stories from new talents for the first time in a long time, in corona-proof small groups. Your tour group will gather in the heart of the Over het IJ Festival. A guide will lead you on a visit to two or three Shipping Container Programs, and you will go to the locations where one or two new makers are exhibiting their latest work. How many locations you visit depends on the length of your route.


Oceanus – A New Ritual - BetweenTwoHands / Over het IJ & Feikes Huis

The audience is invited to take part in a contemporary ritual around water with handmade porcelain objects.


The artist duo BetweenTwoHands, consisting of Erin Tjin A Ton and Gosia Kaczmarek, is specialized in visual object theater. In 2017 they won the Ruth van der Steenhovenprijs and in 2018 the Canadian Arlyn Award. Oceanus is a contemporary designed ritual to draw attention to water. How water behaves on earth shows us how the climate is doing. At the European Ceramic Workcentre (Europees Keramisch Werkcentrum), BetweenTwoHands made a variety of ceramic cups and tubs in which water can be carried. Through this ritual, the viewer is invited to reflect on the importance of water for life on earth.


RUSTY BROWN - Anna Verkouteren Jansen / Over het IJ & Podium Bloos

Imagination is humankind’s superpower in this trippy sci-fi radio play


Theater and filmmaker Anna Verkouteren Jansen loves little people with Big Dreams. She presents this as an audiovisual interplay of performative genres, music, and psychedelic atmospheres. RUSTY BROWN is an XXL sci-fi space epic in which we accompany a little boy in his search for consolation. By way of a mysterious radio play, you travel through an inner universe where cosmic loneliness, primordial chaos, and cold sweat thrive. RUSTY BROWN is an ode to the graphic novel of the same name by Chris Ware, the short stories of Ursula K. LeGuin, and the music of Alice Coltrane.

“There must be darkness to see the stars, Rusty Brown”


Shipping Container Program (Zeecontainerprogramma)

The iconic Shipping Container Program is the starting point for a lot of young talent. For years, beginning makers have come through the Shipping Containers on their way to other parts of the festival program and the theatre world at large. In a short time, recent and almost-graduates receive guidance to make a mini-location-theater piece or -installation. They take inspiration from new urbanity, using the NDSM Wharf as a context and laboratory for urban change.


The Shipping Container Program consists of 12 different shipping containers. The makers are selected via an open call and in collaboration with Via Berlin, Stichting Likeminds, ICK Artist Space, Golden Palace, Afslag Eindhoven, and YoungGangsters.