Met een IJ-Tour kun je coronaproof, in kleine groepen, voor het eerst sinds lange tijd, de nieuwe verhalen van nieuw talent weer ervaren. Je verzamelt je, met je tourgroep, in het festivalhart van Over het IJ Festival. Onder begeleiding van een gids bezoek je het Zeecontainerprogramma en ga je naar de locaties waar een nieuwe maker zijn/haar/hen laatste werk toont. Hoeveel dit er zijn, is afhankelijk van de lengte van je route.


In deze tour zie je LIPS&KNOBEL + Studio Figur + Zeecontainerprogramma. Lees hier meer over dit programma!


Van deze tour is er ook een korte variant (Studio Figur + Zeecontainerprogramma), check het hier!


OVERKILL - LIPS&KNOBEL / Over het IJ


Twee vrouwen zoeken de grens op van wat kan en gaan daar keihard overheen. Een beeldend betoog over woede, plezier en vernietiging.


OVERKILL is een uit de kluiten gewassen project over vrouw-zijn en destructie op de grens van beeldende kunst en theater. Vanuit een diepgewortelde fascinatie voor tegendraadsheid en verzet onderzoekt visueel makersduo LIPS&KNOBEL hoe onze beeldcultuur bijdraagt aan de vorming van identiteiten en machtsverhoudingen. Omringd door bordjes met de tekst DO NOT TOUCH geven ze zichzelf een heropvoeding in ongeremd gedrag. Ze maken de hooligan in zichzelf wakker. Herschrijven de geschiedenis met een leger van vrouwen. Vernietigen de fallische knuppels, ejaculerende geweren en penetrerende zwaarden. Met een tank maken ze alles kapot en verwoesten ook die tank. Ze zoeken de grens op van wat kan en gaan daar keihard overheen. Overkill.


OVERKILL is het eerste deel uit een tweeluik. In 2022 maakt LIPS&KNOBEL deel 2: VROUWEN DIE BOUWEN over vrouw-zijn en creatie. Dit doen zij als onderdeel van hun Nieuwe Makers-regeling van Fonds Podiumkunsten (hoofdpartners: Over het IJ, Feikes Huis en Het Huis Utrecht).


ÓTTI - Studio Figur / Over het IJ & Feikes Huis


Een tekstloze live-cinema- en familievoorstelling voor iedereen die wel eens bang is. Een poëtische en filmische vertelling met acteurs, poppen, miniatuurwerelden en muziek over het in de ogen kijken van je angst, en samen op avontuur te gaan.


Studio Figur duikt komende zomer in de wereld van bewegende gordijnen in de nacht. Van knikkende knieën en harten die in kelen bonzen. Van monsters die wel of niet onder je bed krioelen. De wereld van Ótti.


Met dit onderzoekstraject neemt Studio Figur het publiek mee op een zoektocht. Of beter gezegd, een onderzoektocht waarin je wordt ondergedompeld in het werk van verschillende makers en hun angsten. Een kijkje in de keuken die vol staat met poppen, acteurs, miniatuurwerelden en muziek. Met als leidraad Ótti, een wezentje dat de belichaming is van van al die angsten bij elkaar.


Credits OVERKILL

makers: Sanne Lips, Liesje Knobel, spel: Camila Romero Lema, Femke Arnouts, lichtontwerp: Wilfred Loopstra, dramaturgie: Silke van Kamp, productie: Vera Andeweg, zakelijk leiding: Sanne Olijerhoek,, techniek: Jeroen Hoekstra, publiciteitsbeeld: LIPS&KNOBEL,

OVERKILL is een productie van Over het IJ i.s.m. **Feikes Huis **en Het Huis Utrecht en wordt mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten en AFK.


Credits ÓTTI

Spel: Nina-Elisa Euson, Pluck Venema, artistieke leiding & regie: Noufri Bachdim, poppenbouw: Pluck Venema, muziek: Sebastiaan Bax, vormgeving: Yannick Verweij, beeldmaker: Lenke Duyvendak, regieassistent: Elena Migo, technisch advies: Marco Steenks, productieleiding: Rinske Bouwman, zakelijke leiding: Joeri van Spijk, co-producent: Over het IJ, STIP producties, artistieke begeleiding: Feikes Huis, ROSE stories, illustratiebeeld: Djenné Fila


Zeecontainerprogramma

Het iconische Zeecontainerprogramma is de uitvalsbasis voor veel jong talent. Beginnende makers stromen al jarenlang door van de Zeecontainers naar andere onderdelen van het festivalprogramma en naar het theaterveld. Bijna of net afgestudeerde makers maken in een korte tijd met begeleiding een mini-locatievoorstelling of -installatie. Ze laten zich inspireren door nieuwe stedelijkheid, gebruiken de NDSM-werf als context én laboratorium voor stadsverandering.


Het Zeecontainerprogramma bestaat uit 12 verschillende zeecontainers. De makers zijn geselecteerd via een open call en in samenwerking met Via Berlin, Stichting Likeminds, ICK-Artist Space, Golden Palace, Afslag Eindhoven en YoungGangsters.


Bij deze IJ-Tour zie je in ieder geval de Zeecontainer-voorstelling van Blond & Cynisch / YoungGangsters, DAISIES:

Een uitbundig, surrealistisch, theatraal spektakel. Een kinderlijk anarchistische zoektocht naar zingeving — met ongehoorzaamheid als laatste poging.


of Keren Rosenberg / ICK Artist Space, Going Primal: Margela - the acknowledgment chapter:

Een fysieke, cinematische en rituele totaalervaring. Een poging om het lichaam terug in de tijd te brengen, naar de oorspronkelijke vorm: grenzeloos en vrij.


ENGLISH

With an IJ Tour, you can experience new stories from new talents for the first time in a long time, in corona-proof small groups. Your tour group will gather in the heart of the Over het IJ Festival. A guide will lead you on a visit to two or three Shipping Container Programs, and you will go to the locations where one or two new makers are exhibiting their latest work. How many locations you visit depends on the length of your route.


OVERKILL - LIPS&KNOBEL / Over het IJ

Two women search for the border of what is possible and then burst right through it. A visual argument about rage, pleasure, and destruction.


OVERKILL is an oversized project about womanhood and destruction at the border between art and theater. Based on a deep-rooted fascination with contrarianism and resistance, the visual makers duo LIPS&KNOBEL investigate how our visual culture contributes to the formation of identities and power relations. Surrounded by signs with the text DO NOT TOUCH, they give themselves a new education in uninhibited behavior. They awaken their inner hooligans. Rewriting history with an army of women. Destroying the phallic cudgels, ejaculating guns, and penetrating swords. With a tank, they obliterate everything, and then the tank itself. They seek out the border of what is possible and then burst right through it. Overkill.


OVERKILL is the first part of a diptych. In 2022 LIPS&KNOBEL will make part 2: WOMEN WHO BUILD (VROUWEN DIE BOUWEN), on womanhood and creation. They will do this as part of their New Makers initiative from Fonds Podiumkunsten (chief partners: Over het IJ, Feikes Huis, and Het Huis Utrecht).


ÓTTI (8+) - Studio Figur / Over het IJ & Feikes Huis

A wordless live cinema and family performance for everyone who gets scared from time to time. A poetic, filmic narrative with actors, dolls, miniature worlds, and music about looking your fear in the eye and going on an adventure together.


Studio Figur makes a poetic, filmic narrative with actors, dolls, miniature worlds, and music about looking your fear in the eye. Maia prefers to be alone with her stories – exciting stories that always have a happy ending. She has doubts as to whether that happens in the grown-up world. In this way, her love for stories grows along with her fear of the “real” world.


Maia’s fear is always with her in the form of the little creature Ótti. But lately he’s been changing form without understanding why. Sometimes, Ótti becomes so heavy that he becomes a millstone around Maia’s neck. Other times, he grows so fast that he fills up the room and she can’t get out. If only Ótti wouldn’t grow so out of proportion that he fills Maia’s whole field of vision.


ÓTTI is a wordless live cinema and family performance for everyone who sometimes gets scared.


Shipping Container Program (Zeecontainerprogramma)

The iconic Shipping Container Program is the starting point for a lot of young talent. For years, beginning makers have come through the Shipping Containers on their way to other parts of the festival program and the theatre world at large. In a short time, recent and almost-graduates receive guidance to make a mini-location-theater piece or -installation. They take inspiration from new urbanity, using the NDSM Wharf as a context and laboratory for urban change.


The Shipping Container Program consists of 12 different shipping containers. The makers are selected via an open call and in collaboration with Via Berlin, Stichting Likeminds, ICK Artist Space, Golden Palace, Afslag Eindhoven, and YoungGangsters.