Met een IJ-Tour kun je coronaproof, in kleine groepen, voor het eerst sinds lange tijd, de nieuwe verhalen van nieuw talent weer ervaren. Je verzamelt je, met je tourgroep, in het festivalhart van Over het IJ Festival. Onder begeleiding van een gids bezoek je het Zeecontainerprogramma en ga je naar de locaties waar een nieuwe maker zijn/haar/hen laatste werk toont. Hoeveel dit er zijn, is afhankelijk van de lengte van je route.


In deze tour zie je Diederik Kreike van Het Atelier / Oerol & Over het IJ + Zeecontainerprogramma. Lees hier meer over dit programma!


Het is ook mogelijk om alle Atelier-makers achter elkaar te zien. Check die tour hier!


a queer.obj - Diederik Kreike (16+)


Diederik Kreike neemt je met a queer.obj mee in een digitale zoektocht naar nieuwe tools tot zelfreflectie en het opnieuw uitrenderen van diens fluïde identiteit. Een driedimensionale webcam sessie met een self-generated, digitaal lichaam.


Hoe zat het ook alweer met 'de digitale wereld'? We deep-faken de waarheid, stappen in ons algoritme als een warm bad of proberen tevergeefs onder de radar te blijven. Voor de één is het een wereld vol gevaren, maar voor sommigen is het een bevrijdende, fluïde tussen-realiteit vol mogelijkheden. Die nieuwe mogelijkheden leiden tot nieuwe verhalen over onszelf. Performer en theatermaker Diederik Kreike onderzoekt onze menselijke driften en verlangens, bewegend rond de thema's identiteit, queer culture en de nacht. Met a queer.obj leidt die je in een digitale zoektocht naar nieuwe tools tot zelfreflectie: een driedimensionale webcam sessie met diens self-generated, digitale lichaam.


.obj is een bestandsformaat om 3D-modellen mee aan te duiden.


Credits Diederik Kreike

Concept: Diederik Kreike, performance: Lodewijk van Dijk, Diederik Kreike, Anna de Maesschalck, machine learning expert: Casper Wortmann, muziek: Victor Metske (Metin Fennema), Anna de Maesschalck, tekst: Edna Azulay, dramaturgische begeleiding: Liet Lenshoek, fotografie: Sven Bijma, visuals: The Lisa Cluster, a queer.obj is een productie van Oerol & Over het IJ in coproductie met Stichting Likeminds, Nineties Lab by Nineties Productions, Performance Technology Lab*


Over Het Atelier

Het Atelier is het gezamenlijke talentontwikkelingstraject van Oerol en Over het IJ. Voor deze editie wordt samengewerkt met drie partners in talentontwikkeling die een maker of duo hebben voorgedragen: Nora Ramakers door Productiehuis Theater Rotterdam, Lunatics and Poets (Anna Jacobs en Hanna van der Meer) door Club Guy & Roni en Noord Nederlands Toneel en Diederik Kreike door Likeminds. Mede mogelijk gemaakt door Fonds Atelier Oerol & Dioraphte en met dank aan Tolhuistuin.


Concept: Hanna van der Meer en Anna Jacobs (Lunatics and Poets), Diederik Kreike, Nora Ramakers, co-productie: Oerol, Over het IJ, Club Guy & Roni en het Noord Nederlands Toneel, Likeminds, Productiehuis Theater Rotterdam, creatief producent: Antsje van der Zee, artistiek coördinator: Maurice Bogaert, mede mogelijk gemaakt door: Oerol, Over het IJ, Likeminds, Productiehuis Theater Rotterdam, Club Guy & Roni en Noord Nederlands Toneel, met steun van: Fonds Atelier Oerol & Dioraphte, met dank aan: Tolhuistuin


Zeecontainerprogramma

Het iconische Zeecontainerprogramma is de uitvalsbasis voor veel jong talent. Beginnende makers stromen al jarenlang door van de Zeecontainers naar andere onderdelen van het festivalprogramma en naar het theaterveld. Bijna of net afgestudeerde makers maken in een korte tijd met begeleiding een mini-locatievoorstelling of -installatie. Ze laten zich inspireren door nieuwe stedelijkheid, gebruiken de NDSM-werf als context én laboratorium voor stadsverandering.


Het Zeecontainerprogramma bestaat uit 12 verschillende zeecontainers. De makers zijn geselecteerd via een open call en in samenwerking met Via Berlin, Stichting Likeminds, ICK-Artist Space, Golden Palace, Afslag Eindhoven en YoungGangsters.


Bij deze IJ-Tour zie je in ieder geval de Zeecontainer-voorstelling van Marnix Vinkenborg / Via Berlin, Penthouse Pitch:

Een psychologisch seminar, van alle gemakken voorzien, om u te helpen Amsterdam-Noord te ontdekken. Welkom in uw nieuwe leven!


of Steff Geelen i.s.m. Noortje Sanders / Likeminds, RING DING DING:

Een audiovisuele installatie die de kracht en zeggenschap van dingen onderzoekt en onze persoonlijke, soms intieme relaties tot deze dingen. Een rommelige en rinkelende ode aan het leven van voorwerpen.


ENGLISH

With an IJ Tour, you can experience new stories from new talents for the first time in a long time, in corona-proof small groups. Your tour group will gather in the heart of the Over het IJ Festival. A guide will lead you on a visit to two or three Shipping Container Programs, and you will go to the locations where one or two new makers are exhibiting their latest work. How many locations you visit depends on the length of your route.


a queer.obj - Diederik Kreike

In a queer.obj, Diederik Kreike takes you along on a digital quest for new tools for self-reflection and rendering one’s fluid identity anew. A three-dimensional webcam session with a self-generated, digital body.


What’s the deal with “the digital world,” anyway? We deep-fake the truth, sink into our algorithm like a warm bath, or try in vain to stay under the radar. For some, it’s a world full of dangers, but for others it’s a liberating, fluid liminal reality full of possibilities. The new possibilities lead to new stories about ourselves. Performer and theater maker Diederik Kreike investigates our human urges and longings, moving around the themes of identity, queer culture, and the night. With a queer.obj, Diederik leads you in a digital quest for new tools for self-reflection: a three-dimensional webcam session with one’s self-generated, digital body.


.obj is a file type used to indicate 3D models.


About The Atelier (Het Atelier)

The Atelier is Oerol and Over het IJ’s joint talent development program. For this edition, they are working together with three talent development partners who have each nominated a maker or duo: Nora Ramakers was nominated by Productiehuis Theater Rotterdam, Lunatics and Poets (Anna Jacobs and Hanna van der Meer) by Club Guy & Roni, and Noord Nederlands Toneel and Diederik Kreike by Likeminds. Made possible in part by Fonds Atelier Oerol & Dioraphte and thanks to Tolhuistuin.


Shipping Container Program (Zeecontainerprogramma)

The iconic Shipping Container Program is the starting point for a lot of young talent. For years, beginning makers have come through the Shipping Containers on their way to other parts of the festival program and the theatre world at large. In a short time, recent and almost-graduates receive guidance to make a mini-location-theater piece or -installation. They take inspiration from new urbanity, using the NDSM Wharf as a context and laboratory for urban change.


The Shipping Container Program consists of 12 different shipping containers. The makers are selected via an open call and in collaboration with Via Berlin, Stichting Likeminds, ICK Artist Space, Golden Palace, Afslag Eindhoven, and YoungGangsters.