Met een IJ-Tour kun je coronaproof, in kleine groepen, voor het eerst sinds lange tijd, de nieuwe verhalen van nieuw talent weer ervaren. Je verzamelt je, met je tourgroep, in het festivalhart van Over het IJ Festival. Onder begeleiding van een gids loop je naar de locaties waar de makers hun laatste werk tonen.


In deze tour zie je Het Atelier / Oerol & Over het IJ: Lunatics and Poets, Diederik Kreike, Nora Ramakers. Lees hier meer over dit programma!


Hurry slowly, but hurry - Lunatics and Poets

Hurry slowly, but hurry; de bitterzoete dans-episode van Lunatics and Poets over het onvermijdelijke einde en de fascinatie voor de dood als duistere attractie.


Lunatics and Poets, opgericht door Hanna van der Meer en Anna Jacobs, maakt theater, films en installaties, op het snijvlak van dans, beeld en mode. Hurry slowly, but hurry is een locatievoorstelling over de eindigheid van ons leven. Het werk is ontstaan vanuit de context van de locatie en vanuit het onderzoek hoe samenlevingen met de dood omgaan.


We reizen als ’performance toerist’ naar de plek van een ongeval, twee personen balanceren op het einde van hun bestaan. Licht en duisternis wisselen elkaar af en het leven flitst en vertraagd voorbij.


a queer.obj - Diederik Kreike (16+)

Diederik Kreike neemt je met a queer.obj mee in een digitale zoektocht naar nieuwe tools tot zelfreflectie en het opnieuw uitrenderen van diens fluïde identiteit. Een driedimensionale webcam sessie met een self-generated, digitaal lichaam.


Hoe zat het ook alweer met 'de digitale wereld'? We deep-faken de waarheid, stappen in ons algoritme als een warm bad of proberen tevergeefs onder de radar te blijven. Voor de één is het een wereld vol gevaren, maar voor sommigen is het een bevrijdende, fluïde tussen-realiteit vol mogelijkheden. Die nieuwe mogelijkheden leiden tot nieuwe verhalen over onszelf. Performer en theatermaker Diederik Kreike onderzoekt onze menselijke driften en verlangens, bewegend rond de thema's identiteit, queer culture en de nacht. Met a queer.obj leidt die je in een digitale zoektocht naar nieuwe tools tot zelfreflectie: een driedimensionale webcam sessie met diens self-generated, digitale lichaam.


.obj is een bestandsformaat om 3D-modellen mee aan te duiden.


I LOVE NATURE - Nora Ramakers

Laat je meevoeren door Nora Ramakers’ lyrisch verzet in haar poging de erotische essentie van de natuur te ont(k)leden.


In I LOVE NATURE knalt performer Luca Bryssinck head first en met dwarsfluit in de mond door conventionele muren heen om zo haar fysieke verbinding met de natuur te herstellen. Ze kan haar romantische en erotische aantrekkingskracht tot de natuur niet langer ontkennen. Geïnspireerd op de visioenen van de 13e-eeuwse Brabantse dichteres en mystica Hadewijch en het radicale klimaatactivisme van Annie Sprinkle en Beth Stephens (de founding mothers van de ecoseksuele beweging) waagt ze zich aan een uitdagend schouwspel. Interdisciplinair maker Nora Ramakers onderzoekt samen met Luca Bryssinck hoe ze hun ecoseksuele verlangens om kunnen zetten in een lyrisch verzet. Are you ready to find your E-spot?!


Credits Lunatics and Poets

Concept en choreografie: Lunatics and Poets, performance: Ada Daniele, Terencio Douw, publiciteitsbeeld: Nichon Glerum

Hurry slowly, but hurry is een productie van Oerol & Over het IJ in coproductie met Noord Nederlands Toneel & Club Guy & Roni


Credits Diederik Kreike

Concept: Diederik Kreike, performance: Lodewijk van Dijk, Diederik Kreike, Anna de Maesschalck, machine learning expert: Casper Wortmann, muziek: Victor Metske (Metin Fennema), Anna de Maesschalck, tekst: Edna Azulay, dramaturgische begeleiding: Liet Lenshoek, fotografie: Sven Bijma, visuals: The Lisa Cluster, met dank aan: Stichting Likeminds, Nineties Lab by Nineties Productions, Performance Technology Lab


Credits Nora Ramakers

Concept, regie, scenografie en tekst: Nora Ramakers, performance: Luca Bryssinck, kostuumontwerp: Kevin Pieterse, dramaturgie: Wouter Hillaert, artwork: Babs Bleeker, met dank aan: Leon Rogissart, Kiriko Mechanicus en Anna Luka da Silva

I LOVE NATURE is een productie van Oerol & Over het IJ in coproductie met Productiehuis Theater Rotterdam. Met dank aan Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, BUDA Kortrijk.


Over Het Atelier

Het Atelier is het gezamenlijke talentontwikkelingstraject van Oerol en Over het IJ. Voor deze editie wordt samengewerkt met drie partners in talentontwikkeling die een maker of duo hebben voorgedragen: Nora Ramakers door Productiehuis Theater Rotterdam, Lunatics and Poets (Anna Jacobs en Hanna van der Meer) door Club Guy & Roni en Noord Nederlands Toneel en Diederik Kreike door Likeminds. Mede mogelijk gemaakt door Fonds Atelier Oerol & Dioraphte en met dank aan Tolhuistuin.


Concept: Hanna van der Meer en Anna Jacobs (Lunatics and Poets), Diederik Kreike, Nora Ramakers, co-productie: Oerol, Over het IJ, Club Guy & Roni en het Noord Nederlands Toneel, Likeminds, Productiehuis Theater Rotterdam, creatief producent: Antsje van der Zee, artistiek coördinator: Maurice Bogaert, mede mogelijk gemaakt door: Oerol, Over het IJ, Likeminds, Productiehuis Theater Rotterdam, Club Guy & Roni en Noord Nederlands Toneel, met steun van: Fonds Atelier Oerol & Dioraphte, met dank aan: Tolhuistuin


ENGLISH

With an IJ Tour, you can experience new stories from new talents for the first time in a long time, in corona-proof small groups. Your tour group will gather in the heart of the Over het IJ Festival. You will go to the locations where three makers are exhibiting their latest work.


Hurry Slowly, but Hurry - Lunatics and Poets

Hurry slowly, but hurry; Lunatics and Poets’ bittersweet dance-episode about the inevitable end and our fascination with death as a dark attraction.


Lunatics and Poets, founded by Anna Jacobs and Hanna van der Meer, make work for theatre, film and installation, in which choreography, art and fashion connect. Hurry Slowly, but Hurry is a site specific performance about the finity of life. The work originated from the context of the locations and from research on how societies deal with death. As a ‘performance tourist’ we travel to the site of an accident, two people balance at the end of their existence. Alternating between light and darkness, life delays and flashes by.


a queer.obj - Diederik Kreike

In a queer.obj, Diederik Kreike takes you along on a digital quest for new tools for self-reflection and rendering one’s fluid identity anew. A three-dimensional webcam session with a self-generated, digital body.


What’s the deal with “the digital world,” anyway? We deep-fake the truth, sink into our algorithm like a warm bath, or try in vain to stay under the radar. For some, it’s a world full of dangers, but for others it’s a liberating, fluid liminal reality full of possibilities. The new possibilities lead to new stories about ourselves. Performer and theater maker Diederik Kreike investigates our human urges and longings, moving around the themes of identity, queer culture, and the night. With a queer.obj, Diederik leads you in a digital quest for new tools for self-reflection: a three-dimensional webcam session with one’s self-generated, digital body.

.obj is a file type used to indicate 3D models.


I LOVE NATURE - Nora Ramakers

Get carried away by Nora Ramakers’ lyrical act of resistance in an attempt to unveil the erotic essence of nature.


With a flute on her lips and movement in her hips, performer Luca Bryssinck blasts through the walls of convention in order to restore her physical connection with nature. No longer can she deny her romantic and erotic attraction to Gaia. Inspired by the visions of 13th-century poet and mystic Hadewijch and the radical climate activism of Annie Sprinkle and Beth Stephens (the founding mothers of the ecosexual movement), she embarks on a challenging play. In I LOVE NATURE director and interdisciplinary maker Nora Ramakers investigates how she can transform her ecosexual desires into a lyrical act of resistance. Are you ready to find your E-spot?!


About The Atelier (Het Atelier)

The Atelier is Oerol and Over het IJ’s joint talent development program. For this edition, they are working together with three talent development partners who have each nominated a maker or duo: Nora Ramakers was nominated by Productiehuis Theater Rotterdam, Lunatics and Poets (Anna Jacobs and Hanna van der Meer) by Club Guy & Roni, and Noord Nederlands Toneel and Diederik Kreike by Likeminds. Made possible in part by Fonds Atelier Oerol & Dioraphte and thanks to Tolhuistuin.