Met een IJ-Tour kun je coronaproof, in kleine groepen, voor het eerst sinds lange tijd, de nieuwe verhalen van nieuw talent weer ervaren. Je verzamelt je, met je tourgroep, in het festivalhart van Over het IJ Festival. Onder begeleiding van een gids bezoek je het Zeecontainerprogramma en ga je naar de locaties waar een nieuwe maker zijn/haar/hen laatste werk toont. Hoeveel dit er zijn, is afhankelijk van de lengte van je route.


In deze tour zie je Monki / TENT + ROTOR / Johannes Bellinkx + Zeecontainerprogramma. Lees hier meer over dit programma!


Van deze tour is er ook een korte variant (Monki / TENT + Zeecontainerprogramma), check het hier!


360 - Monki / TENT & Over het IJ


Neem plaats op een rollend krukje en wees speler in deze circusvoorstelling: hoe nabij wil je bij een vreemde zijn?


Straks, als we elkaar weer mogen aanraken, hoe nabij wil je dan bij een vreemde zijn? In de hedendaagse circusperformance 360, in regie van Benjamin Kuitenbrouwer en Hanneke Meijers, wordt een reeks voorstellen gedaan. Met telkens nieuwe ‘wat als’ vragen, verandert de groepsdynamiek en daarmee het script. Terwijl acrobaten Théo en Lucas Enriquez met jongensachtige bravoure hun bewegingskunsten delen, oefen jij invloed uit op nabijheid en op de loop van de voorstelling. Neem plaats op een van de rollende krukjes en wees speler in deze beweeglijke compositie.


"360 is een korte voorstelling die op verrassende wijze de ruimte – het publiek, maar ook de elementen in de omgeving – gebruikt."  • Theaterkrant over 360

Running Landscapes- ROTOR / Johannes Bellinkx


In Running Landscapes beweeg je met ROTOR en Johannes Bellinkx langs de grenzen van de stad en ontdek je nieuwe perspectieven.


"Stad betekent twee verschillende dingen: een fysieke plek en een mentaliteit, samengesteld uit percepties, gedragingen en overtuigingen" - Richard Sennett


Stoepranden, muren, kades, spoorwegen en stoplichten: de stadse ordening vormt talloze zichtbare en onzichtbare grenzen. In Running Landscapes benaderen Johannes Bellinkx en ROTOR de stad juist als vloeibaar geheel. Door middel van parkour, mime en een bewegende geluidscompositie veranderen ze het perspectief op de plekken waar we ons dagelijks doorheen bewegen. Vlieg met de spelers mee voorbij de grenzen van de stad.


“Running landscapes laat fictie en werkelijkheid zo op een fascinerende manier versmelten.”  • NRC over Running Landscapes

Credits 360

Regie: Benjamin Kuitenbrouwer, concept: Benjamin Kuitenbrouwer, Hanneke Meijers, co-regie: Hanneke Meijers, artiesten: Lucas Enriquez, Théo Enriquez, beeldmateriaal: Hanneke Meijers

360 is een productie van TENT in samenwerking met Over het IJ.


Credits Running Landscapes

Maker: Johannes Bellinkx, maker/speler: Koen van der Heijden, Hidde Aans-Verkade, dramaturg: Jesse van Delft, componist: Krijn Moons, coach compositie en technisch ondersteuner: Dennis van Tilburg, spelers: Balthazar Glotain, Giari Knaapen, Annabel Koele, Julius Schraven, Fran Vezola, Kirsty Baker, Jesse Debille, Merette van Hijfte, productie: Anna Huizing, parkour: Bram Tempelaar, coach: Loes van der Pligt, PR: Nikla Katsburg

Johannes Bellinkx is onderdeel van makersplatform SoAP Maastricht. Running Landscapes wordt geproduceerd door SoAP Maastricht – Space oriented Artistic Practice – in een co-productie met Over het IJ en C-TAKT, platform transdisciplinair talent. ROTOR wordt voor dit project ondersteund door Schweigman&.


Zeecontainerprogramma

Het iconische Zeecontainerprogramma is de uitvalsbasis voor veel jong talent. Beginnende makers stromen al jarenlang door van de Zeecontainers naar andere onderdelen van het festivalprogramma en naar het theaterveld. Bijna of net afgestudeerde makers maken in een korte tijd met begeleiding een mini-locatievoorstelling of -installatie. Ze laten zich inspireren door nieuwe stedelijkheid, gebruiken de NDSM-werf als context én laboratorium voor stadsverandering.


Het Zeecontainerprogramma bestaat uit 12 verschillende zeecontainers. De makers zijn geselecteerd via een open call en in samenwerking met Via Berlin, Stichting Likeminds, ICK-Artist Space, Golden Palace, Afslag Eindhoven en YoungGangsters.


Bij deze IJ-Tour zie je in ieder geval de Zeecontainer-voorstelling van Anne Reitsma / Via Berlin, ECHO KAMER:

Welkom in een ultrakorte en semi geëngageerde punkchaos waarin alles en iedereen gehoord wordt!


of Rosa Vrij, Collective Container:

Een collectieve container overkoepeld als performance: what do we contain? Het publiek draagt een lege container en navigeert als één organisme over het festivalterrein.


ENGLISH

With an IJ Tour, you can experience new stories from new talents for the first time in a long time, in corona-proof small groups. Your tour group will gather in the heart of the Over het IJ Festival. A guide will lead you on a visit to the Shipping Container Programs, and you will go to the locations where one or two new makers are exhibiting their latest work. How many locations you visit depends on the length of your route.


360 - Monki / TENT & Over het IJ

Have a seat on a rolling stool and become a player in this circus performance: how close are you willing to get to a stranger?


In a while, when we’re able to touch each other again, how close will you be willing to get to a stranger? In the contemporary circus performance 360, directed by Benjamin Kuitenbrouwer and Hanneke Meijers, a series of propositions are made. With a stream of new “what if” questions, the group dynamic changes, and with it, the script. While acrobats Théo and Lucas Enriquez share their art of movement with boyish bravura, you influence the proximity and the course of the performance. Have a seat on one of the rolling stools and become a player in this mobile composition.


Running Landscapes - ROTOR / Johannes Bellinkx

In Running Landscapes, you move along the borders of the city and discover new perspectives with ROTOR and Johannes Bellinkx.


“‘City’ [means] two different things – one a physical place and one a mentality compiled from perceptions, behaviors, and beliefs.” – Richard Sennett

Curbs, walls, quays, railways, and stoplights: the urban order forms countless visible and invisible borders. In Running Landscapes, Johannes Bellinkx and ROTOR approach the city as precisely such a fluid whole. Through parkour, mime, and mobile sound composition, they change the perspective on the places we move through every day. Let the performers sweep you away, beyond the borders of the city.


Shipping Container Program (Zeecontainerprogramma)

The iconic Shipping Container Program is the starting point for a lot of young talent. For years, beginning makers have come through the Shipping Containers on their way to other parts of the festival program and the theatre world at large. In a short time, recent and almost-graduates receive guidance to make a mini-location-theater piece or -installation. They take inspiration from new urbanity, using the NDSM Wharf as a context and laboratory for urban change.


The Shipping Container Program consists of 12 different shipping containers. The makers are selected via an open call and in collaboration with Via Berlin, Stichting Likeminds, ICK Artist Space, Golden Palace, Afslag Eindhoven, and YoungGangsters.