Logo Over het IJ

Out of Order. Een voorstelling ‘Under Construction’

Theater DEGASTEN i.s.m. Movementalist

Op zoek naar connectie en disconnectie. Een beeldend en fysiek ritueel waar grenzen continu veranderen.

Out of Order. Een voorstelling ‘Under Construction’

foto Sharon Jane D

Op zoek naar connectie en disconnectie. Een beeldend en fysiek ritueel waar grenzen continu veranderen.
Kortsluiting, we doen het even niet, staan tijdelijk uit. Het leven werd ontwricht, uitgesteld, opgebouwd, weer afgebroken, weer opgebouwd… In wat we inmiddels voorzichtig de post-corona tijd noemen, is er eindelijk ruimte om vooruit te bewegen. Uiteindelijk gaan we altijd weer ‘aan’. In de voorstelling Out of Order van het jongerentheatergezelschap DEGASTEN en choreografenduo Movementalist gaan de spelers op zoek naar connectie en disconnectie met hun lichaam, het publiek en medespelers. Beweging, muziek en tekst voeren een haperend gesprek met elkaar. Daarbinnen ontstaat een ritueel waar grenzen continu veranderen. Het podium is geen podium, het publiek is geen publiek en spel is geen spel. De voorstelling blijft altijd ‘under construction’; verhalen veranderen en inzichten worden toegevoegd. Met een ongegeneerde eerlijkheid ontdekken en bevragen ze de banaliteiten van het dagelijks leven. Hoe leven, dood, seks, liefde, frustratie en onvermogen de connectie met onszelf en anderen beïnvloeden.

A search for connection and disconnection. A visual and physical ritual in which borders are constantly changing.

Short circuit, we’re briefly out of commission, temporarily turned off. Life is disrupted, postponed, built up, torn down again, built up again… In what we now cautiously refer to as the post-corona period, there is finally space to move forward. In the end, we’re always switched “on” again. In the performance Out of Order by youth theater company DEGASTEN and choreographer duo Movementalist, the performers search for connection and disconnection with their bodies, the audience, and their fellow performers. Movement, music, and text have a faltering conversation with one another. A ritual arises where boundaries are constantly changing. The stage is not a stage, the audience is not an audience, and the performance isn’t just a performance. The performance will always remain under construction; stories change and insights are added. Discover and question the banalities of everyday life with unabashed honesty. How life, death, sex, love, frustration, and impotence influence the connection with ourselves and others.

Concept & creatie: Theater DEGASTEN i.s.m. Movementalist, Spelers: Bilal El Aoumari, Mohamed Abd El Hafeez, Asina Aksoy, Yunus Bilir, Christopher Hatton, Linar Ogenia, Yusuf Şengül, Ro Verwey, Dayna Martinez Morales, Artistieke coördinatie & eindregie: Rutger Esajas, Choreografie: Dayna Martinez Morales, Muziek: Christopher van der Meer (afstudeerproject), Scenografie/kostuums: Gerbrand Bos, Vormgeving/techniek: Mirko Lazović en Krzysztof Burdzy, Uitvoering decor: Thiadmer van Galen, Dramaturgisch advies: Vincent Verburg en Florian Hellwig, Tekst: Ozan Aydoğan, Tekstbijdrage: Ko van den Bosch en Paul van Ostaijen, Productie: Vanessa Lagadeau, Productie-assistent: Bartu Gündüz, Stage speltraining: Steven Dinkgreve en Sipan Sezgin Tekin, PR: Zora de Vos, Zakelijke leiding: Sènami Awunou

Met dank aan: Tamar van Waning, Doris Wennekers, Jeska Kwakernaak, Frascati Theater, Jungle, Nowhere, Het Amsterdams Theaterhuis, Broedplaats de Vlugt, Singelfilm, Sara Schoon, Alma Inkary, Dorine Niezing, Blazinbell, Lenne Koning, AHK Theaterdocent, Mark Bergwerff, ArtEZ Muziektheater & Theaterdocent.

theaterdegasten.nl

Facebook: @theaterdegasten
Instagram: @theaterdegasten
Twitter: @rheaterdegasten