Durf jij naar de grenzen van je lichaam te fietsen?


Oxygen Debt is een filosofische spinningles, waarbij je samen met 25 andere toeschouwers naar de grenzen van je lichaam fietst. Terwijl je beweegt en de zuurstofschuld in je spieren toeneemt, sta je stil bij wat er op dat moment in je lijf gebeurt. Hoe klopt je hart, waar stroomt het bloed heen, hoe trekken je spieren samen?


Gedurende een uur motiveert de onvermoeibare fitnesscoach Luit Bakker je om fysiek en mentaal alles uit jezelf te halen. Hoe harder we fietsen, hoe dichter we bij de zweterige werkelijkheid komen dat het lichaam niet altijd doet wat we willen. Kunnen we ons lichaam ook zien als een herinnering aan onze tijdelijkheid, onze hartslag als hetgeen wat ons aan deze aarde bindt?


In een tijd waarin maakbaarheid en vooruitgang centraal staan, biedt Werkplaats van de Woestijne een troostrijk en zacht perspectief op onszelf en elkaar: als mensen die langzaam, heel langzaam, tot stilstand komen.


Praktisch

De les is zo ingericht dat iedereen op zijn eigen tempo en niveau mee kan doen; ervaring met spinning is niet nodig. No shame in giving it your best! Er is vanwege de maatregelen beperkt ruimte in de kleedkamers; kom zo mogelijk al aangekleed in sportkleding en neem je sportschoenen mee. Mocht je na afloop om willen kleden, dan kan het zijn dat je even moet wachten.


Credits

Regie & concept: Bart van de Woestijne, dramaturgie: Maarten Bos, productie: Nikita Oldert, spel: Luit Bakker, campagnebeeld: Nikki Sluiter & Afke van Ast, cinematography: Thomas van der Gronde, technisch ontwerp: Casper Wortmann, geluidsontwerp: Tjalling Schrik, co-productie: Over het IJ Festival & Festival Cement, scenografie: Jolein Kop & Tom Heintz, artistieke begeleiding: Alexandra Broeder, zakelijk leiding: Joanneke van de Woestijne.

Oxygen Debt is een productie van **Over het IJ **& Festival Cement en wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten, Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Stichting Janivo, Prins Bernhard Cultuurfonds en BankGiro Loterij Fonds.


Op 1 en 2 juli is een try-out van Oxygen Debt te zien op Expeditie Cement bij MU Hybrid Art House in Eindhoven. Op Over het IJ Festival is de try-out op 9 juli om 22.00 uur.


ENGLISH

Do you dare to cycle towards your body’s limits?


Put on your sportswear and immerse yourself in the philosophical spinning class Oxygen Debt, training both body and soul. Together with Luit Bakker as your tireless fitness coach you’ll explore the limits of your own body. While you are moving and the oxygen debt in your muscles increases, you inevitably find yourself contemplating what is currently happening in your body. How is your heart beating, where is your blood flowing, how are your muscles pulling together?


The faster we cycle, the closer we get to the sweaty reality that the body doesn't always do what we want. Can we see our body as a reminder of our temporality, our heartbeat as what binds us to this earth? In a time in which health and progress are key, the performance offers a comforting and soft perspective on ourselves and each other: as people who slowly, very slowly, come to a standstill.


Practical Info

The class is set up so that everyone can participate at their own level; experience with spinning is not necessary. No shame in giving it your best! Due to the current coronavirus measures, there is limited space in the changing rooms; when possible, please come to the location in athletic clothing and bring water.