Logo Over het IJ

Poetic Licence

Michaël Bloos / Stichting Nieuwe Helden

Theater over gekte en normaliteit en alles daartussenin.
- gebaseerd op het bijzondere leven van de Britse schrijver Orton.

Poetic Licence

door Nosh Neneh

Theater over gekte en normaliteit en alles daartussenin.
- gebaseerd op het bijzondere leven van de Britse schrijver Orton.
De Britse toneel- en romanschrijver Joe Kingsley Orton brak in de jaren ’60 door met zijn taboedoorbrekende en zwarte komedies. De gedurfde onderwerpen en spitsvondige en onnavolgbare schrijfstijl leverde meer dan eens ophef op en zijn eigen leven is al net zo roemrucht te noemen. Samen met partner Kenneth Halliwell haalt hij de ene na de andere practical joke uit. Zo verzinnen ze recensente Edna Welthorpe die de controverse rondom zijn eigen stukken flink opklopt. Hun prank waarin ze de boekomslagen in bibliotheken bekladden leverde ze een half jaar cel op.

Maar uiteindelijk loopt het uit de hand…
In een psychose slaat Kenneth met een hamer het leven uit Joe en legt daarna de hand aan zichzelf. Verloor Ken het verschil tussen theater en werkelijkheid uit het oog? Dacht hij dat ze als personages in een toneelstuk leefden en moesten ze daaruit ontsnappen door uit het ‘theatrale’ leven te stappen, de ‘echte wereld’ in? Moest hij als redacteur van de teksten van Orton, nu de toneeltekst waar hij in dacht te leven, rigoureus redigeren? In Poetic Licence laten regisseur Michaël Bloos en tekstschrijver Frank Siera zich inspireren door het leven van Orton. Een voorstelling van een acteur en een toneelschrijver over acteurs en toneelschrijvers.

Universum van de Waanzin
Michaël Bloos creëert het Universum van de Waanzin. Een meerjarig project waarin kunst en de wereld van psychiatrie samenkomen via verschillende projecten. Tijdens Over het IJ Festival gaat Poetic Licence in première. Ook zijn de indringende voorstelling Istanbul, bericht van de andere kant en de installatie Echo’s van Istanbul te zien. Een samenwerking tussen Stichting Nieuwe Helden, Beautiful Distress House en Over het IJ.

UNIVERSUM VAN DE WAANZIN

Deze voorstelling is onderdeel van het thema: Mental matters

Meer Mental matters voorstellingen

Podcastserie: Universum van de Waanzin

"Zo schetsen ze met Poetic Licence een tegelijkertijd beklemmend en bevrijdend portret van de relatie tussen waanzin en uitsluiting. Een overgave aan fictie is als de vleugels van Icarus: een ontsnapping aan de zwaartekracht van de verstikkende burgermoraal, maar ook een potentieel fatale hemelbestorming." Marijn Lems, Theaterkrant
Poetic Licence Poetic Licence Poetic Licence Poetic Licence

Theater about madness and normality and everything in between
– based on the unusual life of the British writer Orton.

The British playwright and novelist Joe Kingsley Orton burst onto the scene in the ‘60s with his taboo-breaking black comedies. The daring subjects and witty, inimitable writing style caused a stir more than once, and his life itself was just as notorious. With his partner Kenneth Halliwell, he pulled one practical joke after another. For example, they made up the critic Edna Welthorpe, who whipped up considerable controversy around his plays. Their prank in which they defaced the book covers in libraries resulted in six months of jail time.

But eventually things got out of hand…
In a state of psychosis, Kenneth beats Joe to death with a hammer and then kills himself. Did Kenneth lose the distinction between theater and reality? Did he think that they were characters in a play and had to escape by leaving the “theatrical” life for the “real” world? As the editor of Orton’s writing, was he now forced to rigorously edit the play in which he thought he was living?

In Poetic License, artistic leader and director Michaël Bloos and playwright Frank Siera take inspiration from Orton’s life. A performance by an actor and playwright about actors and playwrights.

Artistieke leiding en regie: Michaël Bloos, Tekst: Frank Siera, Spel: Eva Meijering, Dylan Devonald Smith en Steven Ivo, Muziek: Niels Vermeulen, Decor: Ruben Wijnstok, Kostuum: Dymph Boss, Dramaturgie: Lowie van Oers, Artistieke coördinatie en creatieve productie: Amber Bloos, Marketing & PR: Els Schipper & Brecht van der Meulen, Lichtontwerp: Tim van ‘t Hof en Wout Panis, Techniek: Hessel Hilgersom
Een project van Michaël Bloos en Stichting Nieuwe Helden met steun van Het Fonds Podium Kunsten, het Lira Fonds en Socialrun.

companynewheroes.com | universumvandewaanzin.nl
Facebook: @Company New Heroes | @Universum van de Waanzin
Instagram: @universumvandewaanzin | @companynewheroes | @thisismichaelbloos