Een ontwapenende monoloog over klimaatverandering, macht en de grenzen van hoop, gespeeld door de 18-jarige Inez Nuijten, een van de oprichters van Youth For Climate NL en organisator van de eerste Nederlandse klimaatstaking.


'Misschien hadden we toen moeten doorpakken. Niet denken: we staan hier met heel veel mensen en heel veel borden hartstikke mediageniek te wezen, dus dan volgt de verandering wel. Nee. Gewoon, iedereen die aanwezig is, moet van één zo’n asociaal grote auto de banden laten leeglopen, moet één deur van een fast fashion keten dichtlijmen, moet één koelcel van de AH-vleesafdeling onklaar maken. Stel je voor wat we dan hadden bereikt.’


In POWER van de geëngageerde regisseur Joeri Heegstra zien we de nabije toekomst. Een gedesillusioneerde klimaatactivist neemt de stand op. De wereld ligt nog steeds op ramkoers met het klimaat. Protesten zijn vertrouwde en ongevaarlijke gebeurtenissen geworden. Er gebeurt te weinig en het gebeurt te langzaam. In deze theatrale monoloog zien we hoe één meisje van achttien daar verandering in gaat brengen. Zij gaat doen wat eerst ondenkbaar was, en nu onvermijdelijk: de macht terugpakken. Koste wat het kost.


Credits

Concept, regie, tekst:** Joeri Heegstra**, spel: Inez Nuijten, foto: Lisa Schamlé, met dank aan: Jaïr Faria


ENGLISH

A disarming monologue from an 18-year-old girl on climate change, power, and the boundaries of hope.


“Maybe we should have gone ahead then. Not think, here we are with lots of people and lots of signs being super mediagenic, so change will surely follow. No. Just, everyone who’s here should find just one of those big, anti-social cars and let the air out of the tires, glue shut just one door of a fast-fashion chain, put just one meat fridge at the AH out of order. Imagine what we could have achieved.”


In POWER, from the engaged director Joeri Heegstra, we see the near future. A disillusioned climate activist takes stock of things. The world is still on a collision course with the climate. Protests have become trusted, harmless events. Too little is happening, and it’s happening too slowly. In this theatrical monologue, we see how just one 18-year-old girl is going to change that. She is going to do what was unthinkable at first, but is now inevitable: take back the power. By any means necessary.