Logo Over het IJ

swimming studies (the other everything)

Gerben Vaillant / Over het IJ

Sferisch post-apocalyptisch landschap van verval waarin mensen proberen een plek te vinden.

swimming studies (the other everything)

Foto's slider: Moon Saris

Sferisch post-apocalyptisch landschap van verval waarin mensen proberen een plek te vinden.
Gerben Vaillant studeerde aan de mimeopleiding waar zijn liefde voor werken vanuit het lichaam samenkwam met zijn verlangen om de afstand tussen mensen en de wereld waarin ze leven vast te leggen. Als een beeldhouwer zoekt hij naar de juiste materialen om dat te doen: beweging, tekst, muziek, filosofie, architectuur, trash… alles wordt gebruikt om met precisie abstracte sferen en gevoelens zonder naam een vorm te geven. In de sferische voorstelling swimming studies (the other everything) wordt een wereld gebouwd die vervolgens op minutieuze wijze weer wordt afgebroken. Lichamen in neon badkleding struinen over puin waar ooit een zwembad stond. Hun blote huid ziet er zacht uit naast metalen balken, gesprongen glas en gebroken tegels. Vanaf de oude springplank heb je prachtig uitzicht over alles wat er was. In een vervreemdend post-apocalyptische landschap van verval zien we mensen op hun blootst, losgetrokken uit hun context. Ze proberen zichzelf een nieuwe plek te geven. Aan te passen aan een wereld die anders werkt dan bedacht. Alles wordt opnieuw gewogen. In dat landschap zullen we dansen.

Begeleid door Maurice Bogaert.

Reserveren
Reserveren is niet mogelijk. Ga naar de informatiebalie in het Festivalhart voor de beschikbaarheid van deze voorstelling.

swimming studies (the other everything) swimming studies (the other everything)

An atmospheric, postapocalyptic landscape of decay in which people try to find their place.
Gerben Vaillant studied mime, which is where his love of working from the body came together with his desire to capture the distance between people and the world in which they live. Like a sculptor, he searches for the right materials to do so: movement, text, music, philosophy, architecture, trash… everything is used to give precise form to abstract atmospheres and unnamed feelings. In this atmospheric performance swimming studies (the other everything), a world is created and then meticulously torn down. Bodies in neon swimwear roam through the rubble where a swimming pool once stood. Their bare skin looks soft next to metal beams, shattered glass, and broken tiles. From the old diving board, you have a beautiful view of everything that used to be there. In an alienating, postapocalyptic landscape of decay, we see people at their most naked, torn out of their context. They try to find a new place for themselves, to adapt to a world that works differently than expected. Everything is reconsidered. In that landscape, we will dance

Spel: Gerben Vaillan, Annabel Koele en Charlotte Gillain, Geluidsontwerp: Timon Persoon