Beleef het spookhuis van de armoede: a milliondollar ride die je niet snel zal vergeten!


Met televisieprogramma’s als Een dubbeltje op z’n kant en Effe geen cent te makken als voorbeeld, zet theatergroep YoungGangsters armoede in als een zinderende attractie. Het wordt a milliondollar ride die je niet snel zal vergeten! Armoede wordt een ware belevenis: je ruikt de schimmel in een verkrotte woning, voelt de druppels van het lekkende dak en bent getuige van een live huisuitzetting. In de talloze armoede-realityshows verlekkeren de kijkers zich aan de ellende van anderen. De programma’s brengen armoede terug tot het drama van een individu zonder de maatschappelijke context daarbij te betrekken. Deze ‘Poverty Porn’ is bijzonder kwetsend voor iedereen met financiële problemen en versterken het vertekende beeld van armoede. Met The Poverty Peepshow legt theatergroep YoungGangsters de mechanismes van deze beeldvorming bloot, maar niet zonder er zelf een slaatje uit te slaan.


Credits

Spel: Susannah Elmecky, Barry Emond, Linda Lugtenborg , Rutger Remkes, regie: Annechien de Vocht, tekst: Michael Bijnens, dramaturgie: Marijn van der Jagt, vormgeving: Ruben Wijnstok, muziek: Tjalling Schrik en Jeroen Roelofsen, kostuumontwerp: Elian Smits en Eva Krammer, techniek: Rik van der Veen, productie: ’n More, foto: Casper Koster, met dank aan: Stella de Swart, Esther Lagendijk, Emiel Martens en Wouter Oomen van expertise centre Humanitian communication, Maurice Danel, Els Annegarn en Stichting Doras


ENGLISH

Experience the haunted house of poverty: a million-dollar ride you won’t soon forget!


With television shows like A Coin Toss (Een dubbeltje op z’n kant) and A Pot to Piss In (Effe geen cent te makken) as examples, the theater group YoungGangsters makes poverty into a sizzling attraction. It’s a million-dollar ride you won’t soon forget! Poverty becomes a real experience: you smell the mold in a dilapidated house, you feel the droplets of water leaking from the roof, and witness a live eviction. In the countless poverty reality shows, the viewers savor the misery of others. The programs reduce poverty to an individual drama without involving the societal context. This “poverty porn” is especially hurtful for anyone with financial problems and reinforces the distorted image of poverty. With The Poverty Peepshow, theater group YoungGangsters lays bare the mechanisms of this imagery, but not without cashing in on it themselves.