Logo Over het IJ

The Promised Land

YoungGangsters

Een oldschool Western in outerspace, over het einde van de aarde. Spectaculair, humoristisch en grilling actietheater. Beleef de clash tussen de kapitalistische en spirituele betekenis van land. Saddle up and hold on tight!

The Promised Land

foto: Bas de Brouwer

Een oldschool Western in outerspace, over het einde van de aarde. Spectaculair, humoristisch en grilling actietheater. Beleef de clash tussen de kapitalistische en spirituele betekenis van land. Saddle up and hold on tight!
YoungGangsters maakt fysiek, spectaculair, humoristisch en opzwepend actietheater rondom maatschappelijke thema’s. The Promised Land: een oldschool Western in outerspace is doorspekt met futuristische nostalgie voor alle Space Cowboys. Nu de aarde opgebrand raakt, ligt gelukkig het universum aan onze voeten. Uit “one small step for man” volgt de verkenning van het intergalactische grondgebied. Een nieuwe start in het beloofde land. De Space Cowboys van YoungGangsters belanden op een onbekende planeet. Naar oud gebruik kolonialiseren ze het ‘gevonden’ terrein en starten een nieuwe nederzetting. Maar zij blijken niet de eerste bewoners. Van wie is de grond onder hun voeten nou eigenlijk? En zijn de supersonische wapens van de Space Cowboys opgewassen tegen de magische krachten van het plotseling opgedoken planetaire volkje? The Promised Land gaat over de betekenis van land. Beleef de clash tussen de kapitalistische visie dat land commerciële waarde heeft en de spirituele benadering dat mens en land onlosmakelijk verbonden zijn.

'Het verhaal wordt uitzinnig uitgevoerd door de spelers, die de lachers op hun hand hebben, terwijl ze door het mulle zand hollen, samen met het publiek een lint spannen of een liefdesrelatie tussen mens en alien verbeelden.' NRC ★★★
'Deze boomachtige wezens zuigen met hun tentakels ‘nectar’ uit de bodem en spreken een prachtig taaltje, uit de pen van schrijver Jibbe Willems.' NRC ★★★
'Een rijk boeket aan houtjetouwtje-special-effecten, strakke vechtchoreografieën en lekker onsubtiel spel en al te dunne, eenduidige satires' Theaterkrant
'YoungGangsters doet op Oerol zijn naam eer aan met vies en luidruchtig locatietheater The Promised :and: spektakeltheater over de menselijke drang om alles wat we tegenkomen te vernietigen voor eigen gewin.' de Volkskrant ★★★
Lekkere festivalvoorstelling met grotesk spel, publieksparticipatie en spitse teksten
"Het is het begin van een hilarische voorstelling in de beste traditie van YoungGangsters, met veel rook, vuur, spuitend bloed en fysieke confrontaties, maar wel met een serieuze teneur – want wat maken we er in contact met andere beschavingen toch snel een potje van." Hans Smit Parool
The Promised Land The Promised Land The Promised Land The Promised Land The Promised Land

An old-school Western in outer space about the end of the Earth. Spectacular, humorous, and whimsical action theater. Experience the clash between the capitalistic and spiritual meaning of land. Saddle up and hold on tight!
YoungGangsters make physical, spectacular, humorous, and exciting action theater around social themes. The Promised Land: An Old-school Western in Outer Space is laced with futuristic nostalgia for all the Space Cowboys. Fortunately, now that the Earth is burning up, the universe lies at our feet. From “one small step for man” follows the exploration of the intergalactic territory. A new start in the promised land. The Space Cowboys of YoungGangsters land on an unknown planet. Following tradition, they colonize the terrain they have “discovered” and start a new settlement. But it appears that they are not the first inhabitants. Who actually owns the ground beneath their feet? And are the Space Cowboys’ supersonic weapons strong enough in the face of the magical powers of the planetary folk who suddenly appear? The Promised Land is about the meaning of land. About the clash between the capitalist vision that land has commercial value and the spiritual approach that mankind and the land are inextricably linked.

Concept & regie: Annechien de Vocht, Tekst: Jibbe Willems, Spel: Rutger Remkes, Marius Mensink, Daphne Masé, Victor Bottenbley, Regieassistentie: Anne Liket, Dramaturgie: Marijn van der Jagt, Decorontwerp: Ruben Wijnstok, Geluidsontwerp: Tjalling Schrik, Jeroen Roelofsen, Techniek: Rik van der Veen, Ido Koppenaal, Kostuumontwerp: Elian Smits, Eva Krammer, Zakelijke leiding: Tamara Keasberry, Productie: ‘n More productions, Publiciteit: Maartje Hagar Treep, Campagnefoto en vormgeving: Bas de Brouwer, Esther de Boer, Castingadvies: Fay Muller, Sven van den Berg

younggangsters.com
Instagram: @younggangsters
Facebook: @younggangsters