De wond is de plek waar het licht binnen komt. - Rumi


Binnen haar werk verbindt theatermaker Alexandra Broeder de domeinen kunst en psychiatrie met elkaar. In The Sheeptown Project wordt het publiek een parallel universum ingezogen waar de deuren opengaan naar een andere werkelijkheid. In het Beautiful Distress House op de NDSM-werf herrijst deze zomer een tempel waar het publiek een ceremonie bijwoont, geleid door kinderen. De dienst wordt gehouden ter ere van het mysterieuze Schapenkind. Het Schapenkind is een symbool voor alle kinderen en jongeren die Broeder de afgelopen periode binnen de GGZ heeft mogen ontmoeten. Het gedrag dat er in onze maatschappij voor zorgt dat deze kinderen buiten het systeem vallen wordt in The Sheeptown Project benaderd als een spirituele kracht die ons via een rituele ceremonie toegang geeft tot onze eigen kwetsbaarheid.


Credits

Concept en regie: Alexandra Broeder, gidsen: Nilo Clark, Lucy Acda, Oscar Boon, Jessie Luycx, Fiene Pijnenborg, Kirsten van den Brink, Dylan Young, Paco Meeuwisse, Gabriëlla Olkers, Tim Schouten en Alexandra Greidanus, stem Schapenkind: Alexandra Greidanus, vormgeving: Sacha Zwiers, muziek: Roald van Oosten, lichtontwerp: Varja Klosse, dramaturgie: Berthe Spoelstra, regie assistentie en productie: Nikita Oldert, grafisch ontwerp: Sacha van den Haak, beeldmateriaal: Kamerich & Budwilowitz, technische productie: Martijn van Nunen, techniek: Jens Bakker, kinderbegeleiding en productie assistentie: Manouk Martens, bijzondere dank aan: Jill, Noa, Herman, Iggy, Noa, Emma, Liz en Hedwig, ontwikkeld in samenwerking met Levvel, centrum voor kinder en jeugdpsychiatrie, Reinier van Arkel, afdeling jeugdhulpverlening en Beautiful Distress , stichting die kunst inzet om psychisch lijden zichtbaar en bespreekbaar te maken.

The Sheeptown Project is een coproductie met Het Zuidelijk Toneel, in samenwerking met Frascati en Over het IJ.


ENGLISH

“The wound is the place where the light comes in.” – Rumi


In her work, theater maker Alexandra Broeder connects the domains of art and psychiatry with each other. In The Sheeptown Project, the audience is sucked into a parallel universe where the doors open onto another reality. In the Beautiful Distress House on the NDSM Wharf, this summer a temple will rise where the audience attends a ceremony led by children. The service is held to honor the mysterious Sheepchild. The Sheepchild is a symbol for all the children and young people who Broeder has recently been able to meet in the Dutch mental health services (GGZ). The same behavior that in our society causes these children to fall through the cracks in the system is approached in The Sheeptown Project as a spiritual power that via a ritual ceremony gives us access to our own vulnerability.