Logo Over het IJ

Vrouwen die Bouwen

LIPS&KNOBEL / Over het IJ & Feikes Huis

Een choreografie met lasapparaten, hamers en decoupeerzagen over vrouw-zijn en creatie.

Vrouwen die Bouwen

foto: LIPS&KNOBEL

Een choreografie met lasapparaten, hamers en decoupeerzagen over vrouw-zijn en creatie.
Vanuit een diepgewortelde fascinatie voor tegendraadsheid en verzet onderzoekt het beeldmakersduo LIPS&KNOBEL hoe onze beeldcultuur bijdraagt aan de vorming van identiteiten en machtsverhoudingen. Na hun succesvoorstelling OVERKILL vorig festival maken ze nu VROUWEN DIE BOUWEN. Een project over vrouw-zijn en creatie op de grens van theater en beeldende kunst. Wanneer zij bouwen zijn ze in hun element. Zijn ze sterk, daadkrachtig, creatief. In het bouwen hebben ze geen vragen over of ze het kunnen, alleen maar over hoe. Hoofd zoekt hand en hun handen spreken vanzelfsprekend. Maar dat hun lijven bouwen maakt anderen ongemakkelijk, opgewonden of grof. In een choreografie met lasapparaten, hamers en decoupeerzagen rekenen LIPS&KNOBEL af met de blik van buitenaf die langzaam onder je huid kruipt.

Vrouwen die Bouwen Vrouwen die Bouwen Vrouwen die Bouwen

A choreography with welding devices, hammers, and jigsaws about womanhood and creation.
Based on a deep-rooted fascination for rebelliousness and resistance, the image-maker duo LIPS&KNOBEL investigate how our visual culture contributes to the formation of identities and power relations. After their successful performance OVERKILL during last year’s festival, they now present VROUWEN DIE BOUWEN (WOMEN WHO BUILD), a project about womanhood and creation on the border between theater and visual art. When they build, they are in their element. They are strong, decisive, creative. When building, there is no question as to whether they can do it, only how to do it. Head seeks hand, and their hands speak for themselves. But their building bodies make others uncomfortable, aroused, or rude. In a choreography with welding devices, hammers, and jigsaws, LIPS&KNOBEL do away with the external gaze that slowly creeps under your skin.

Makers: Sanne Lips, Liesje Knobel, Spel: Merel Severs, Isabelle Houdtzagers, Dramaturgie & eindregie: Silke van Kamp, Zakelijk leiding: Sanne Olijerhoek, Productie: Frederique Donker, Techniek & geluidsontwerp: Femke Diemer, Lichtontwerp: Varja Klosse, Begeleiding: Maurice Bogaert, Mede mogelijk gemaakt door: Over het IJ Festival, Feikes Huis

lipsknobel.nl
Facebook: @lipsknobel
Instagram: @lipsknobel