Logo Over het IJ

Zeecontainerprogramma

De Zeecontainers zijn te bezoeken met een IJbewijs.

Bestel hier je IJbewijs

Zeecontainerprogramma

Het iconische Zeecontainerprogramma is de uitvalsbasis voor veel jong talent. Beginnende makers stromen al jarenlang door van de Zeecontainers naar andere onderdelen van het festivalprogramma en naar het theaterveld. Dertien bijna of net afgestudeerde makers maken in een korte tijd met begeleiding een mini-locatievoorstelling of -installatie. Ze laten zich inspireren door nieuwe stedelijkheid, gebruiken de NDSM-werf als context én laboratorium voor stadsverandering.

Het Zeecontainerprogramma bestaat uit dertien verschillende zeecontainers. De makers zijn geselecteerd via een open call of zijn aangedragen door partners in talentontwikkeling. Dit jaar zijn dat Via Berlin, Stichting Likeminds, Podium Bloos, Golden Palace en de HKU Master of Scenography. 


PROGRAMMA 2022

Wietske Flederus & Philip Luschen / Over het IJ & HKU master of scenography - Anticipating the Thunder

Diana Al-Halabi / Over het IJ – The Disaster Cannot Be Contained - كان يمكن أن لا أكون

Doris Wennekers / Likeminds & Over het IJ - Reclaim

Sebastián Mrkvicka i.s.m. Linda Zijl / TG Golden Palace & Over het IJ - No Party At My Place

Mariona Vinyes Ràfols & Jill Kupers / Over het IJ - The Distance We Share

Emre Varlik / Via Berlin Academie, ArtEZ Muziektheater & Over t IJ - Containerbegrip

Charlotte Gillain / Via Rudolphi & Over het IJ - Smog and sunset

Gizem Üstüner / Over het IJ - Low-Budget Projects

DELAATSTEPONT / Marthe van Bronkhorst, Marlijn van der Veen, Eddie Kagie & Over het IJ - De Oversteek

Rosita Segers, Dagmar Ketelaers en Luna Joosten / Podium Bloos & Over het IJ - *sound of a panting dog*

Naomi Steijger en Evalinde Lammers / Over het IJ - Vei

Imke Mol / Via Berlin Academie, ArtEZ Muziektheater & Over het IJ Festival - Is goud

Steven Dinkgreve / Over het IJ - SOMETIMES I SIT AND THINK And sometimes I just sit

Praktisch

Je kunt deze voorstelling bekijken op het festivalhart met een IJbewijs: een dagpas voor nieuwe makersvoorstellingen.

Bestel hier je IJbewijs

Met dank aan: https://www.delokatie.org/

Zeecontainerprogramma Zeecontainerprogramma Zeecontainerprogramma Zeecontainerprogramma Zeecontainerprogramma Zeecontainerprogramma Zeecontainerprogramma Zeecontainerprogramma Zeecontainerprogramma Zeecontainerprogramma Zeecontainerprogramma

Shipping Container Program (Zeecontainerprogramma)
The iconic Shipping Container Program is the starting point for many young talents. For years, up-and-coming makers have been passing through the Shipping Containers to other parts of the festival program and into the theater world. Thirteen makers who have nearly or recently graduated make a mini-location performance or installation in a short period of time with guidance. They take inspiration from new urbanism and use the NDSM Wharf as the context and laboratory for urban change.

The Shipping Container Program consists of thirteen separate shipping containers. The makers are selected via an open call or are nominated by our talent development partners. This year, they are Via Berlin, Stichting Likeminds, Podium Bloos, Golden Palace and the HKU Master of Scenography.

Het Zeecontainerprogramma wordt mogelijk gemaakt met steun van Keep an Eye Foundation en Stichting Melanie.

Artistieke begeleiding Hilda Moucharrafieh en Maurice Bogaert, producent: Elise de Fooij

Voor het Zeecontainerprogramma zijn dit jaar geselecteerd: Diana Al-Halabi, Gizem Ustuner, Mariona Vinyes Ràfols en Jill Kupers, Marthe van Bronkhorst, Steven Dinkgreve, Naomi Steijger en Evalinde Lammers, Charlotte Gillain (Via Rudolphi), Doris Wennekers (Likeminds), Rosita Segers, Luna Joosten & Dagmar Ketelaers (Podium Bloos), Sebastián Mrkvicka (Golden Palace), Imke Mol (Via Berlin), Emre Varlik (Via Berlin) en Wietske Flederus & Philip Lüschen (HKU Master of Scenography).