Zeecontainerprogramma
Tijdens het Zeecontainerprogramma ontwikkel je een mini-locatietheatervoorstelling van ongeveer 15 minuten in, om en/of op een zeecontainer. Je presenteert de voorstelling van 13 tot en met 22 juli meerdere keren per dag tijdens Over het IJ Festival 2018. Het is ook mogelijk om een doorlopende voorstelling of installatie te maken. Je toont je voorstelling aan een kritisch, maar open en enthousiast publiek, dat bijdraagt aan, of dat je inzet bij de ontwikkeling van je werk.

Meld je aan!
Meld je uiterlijk 26 maart aan voor het Zeecontainerprogramma door je ideeschets met cv’s van (directe) medewerkers op te sturen naar zeecontainers@overhetij.nl. In dit document vind je een aantal aandachtspunten waar je op moet letten bij een eerste ideeschets voor het Zeecontainerprogramma. Aan bod komt: inhoud en thematiek van je plan, het concept, motivatie, stijl en vorm, locatie, publiek, publiciteit en praktische zaken. Ook voor al je vragen kun je hier naartoe mailen, of bellen naar 020-4922229.

Vorm
We dagen je uit om tijdens het ontwikkelen van je voorstelling zoveel mogelijk out of the box te denken. Er kan veel meer met een zeecontainer dan je denkt! Zo hebben makers in het verleden de container op z’n kop gezet, er een gat in gezaagd, hem beklommen, laten bewegen, of juist ingezet als de besloten plek die het is. Als je ons kunt overtuigen van een goed plan, gaan wij bekijken wat mogelijk is. Er kunnen maximaal 15 mensen in.

De afmetingen van een standaardcontainer:
Binnenmaat: 5,89 x 2,35 x 2,39
Breedte deuren: 2,34 x 2,28
Capaciteit: 33,2 m3

Inhoud
Inhoudelijk vragen we je je te verhouden tot de context van het festival en de stedelijke omgeving: de grote en kleine verhalen van een alsmaar veranderende stad. Wat moét jij, nu vertellen en maken, op dit stukje grond, hier in deze zeecontainer, in de context van Over het IJ Festival, de NDSM-werf, Amsterdam-Noord en Amsterdam?

Maak- en presentatiefase
Na het ontwikkelen van je theatrale concept, ga je aan de slag met de theatrale vertaling ervan. De feitelijke maakfase vindt plaats tijdens de twee weken voorafgaand aan Over het IJ Festival. Tijdens het festival speel je tien dagen je voorstelling, gemiddeld 6 keer per dag voor circa 15 toeschouwers per keer. Terwijl je je voorstelling maakt en speelt, ontwikkel je deze steeds verder en toetst hem voortdurend op zeggingskracht. Het directe contact met het publiek speelt hierbij een belangrijke rol.

Centrale vragen in ontwikkeltraject
We bieden makers een ontwikkeltraject aan met artistieke en productionele begeleiding en workshops. De volgende vragen staan hierbij centraal: hoe verhoud je je tot de context van het Zeecontainerprogramma (de NDSM-werf, Ferrotopia, het Over het IJ Festival en nog breder, de stad), wat communiceert je voorstelling voor je publiek, voor welke vorm kies je, met wie werk je samen, en voor welke discipline(s) kies je? Ook onderzoek je het werken vanuit de locatie, de letterlijke vorm van de zeecontainer en wat decor betekent in deze kleine ruimte.

Begeleiding
Iedere maker of groep krijgt vanuit Over Het IJ Festival een vaste artistieke begeleider toegewezen. Dat zijn Maurice Bogaert (beeldend kunstenaar) en Alexandra Broeder (theatermaker). Producent Annemarijn Zanting zorgt voor de praktische ontwikkeling en ondersteuning. Iedere maker kan tijdens de afmonteerweek een beroep doen op het technische team. Een aantal gezelschappen en makers die zelf hun carrière in een zeecontainer of elders op het Over het IJ Festival startten, dragen een aantal makers aan voor het Zeecontainerprogramma van dit jaar. Ook zij krijgen een rol in de begeleiding.

Voor wie
Het Zeecontainerprogramma is voor nieuwe makers en/of kunstenaars die in het laatste jaar van hun kunstvakopleiding zitten, pas zijn afgestudeerd of sinds kort werkzaam zijn als zelfstandig maker.

Selectie
Een deel van de 10 makers die mee zullen doen met het Zeecontainerprogramma zijn voorgedragen door gezelschappen of makers die bij ons zijn gestart, het andere deel van de makers wordt geselecteerd middels deze open call voor makers die niet via een gezelschap of productiehuis worden begeleid.

Financiën en productie
Per zeecontainer is een stagevergoeding voor één persoon beschikbaar van € 1.000,-. Ook is er een klein budget voor decor, licht en rekwisieten (ook reiskosten vallen hier onder). Over het IJ Festival zorgt voor de basisinfrastructuur; we leggen elektriciteit tot in de container aan en er is water aanwezig in de backstageruimte. Ook beschikt Over het IJ Festival over de nodige basisapparatuur, zoals eenvoudige dimmers en geluidsetjes.

ACHTERGROND EN INSPIRATIE

Over het IJ Festival
Met zijn bijzondere, eigentijdse, eigenzinnige programmering én een gevarieerd publiek, is Over het IJ Festival het enige kwalitatief hoogwaardige zomerse locatietheaterfestival in Amsterdam. Uitgangspunt van het festival is de stad met alle bijbehorende verhalen, vraagstukken en ontwikkelingen. Het programma bestaat uit werk van theatermakers en kunstenaars die werken vanuit een engagement met de grootstedelijke omgeving. Op de eerste plaats de NDSM-werf en Amsterdam-Noord, maar ook de metropool Amsterdam kan een inspiratiebron of speelplek zijn.

Over het IJ Festival geeft de stemmen, vragen en onderwerpen die klinken en spelen in de stad een platform. Ook proberen we mee te denken over hoe we onze stad samen kunnen (blijven) vormgeven. Wij zijn benieuwd naar alle verhalen en perspectieven van bewoners en gebruikers van de stad, en de stukjes grond waarop ze bewegen. We dagen theatermakers en kunstenaars waarmee we werken uit om zichzelf hierin te verdiepen: zij zijn uiteindelijk ook bewoners en gebruikers van de stad. Uit alle voorstellingen samen ontstaat een programma dat een beeld geeft van de stad waarin we met elkaar leven, en waarin alle ruimte is voor het experimenteren met  nieuwe theatertalen.

NDSM-werf, Amsterdam-Noord, Amsterdam
De snel veranderende NDSM-werf – minibiotoop en laboratorium voor stadsverandering – is de directe fysieke locatie en context waartoe zowel de festivalorganisatie als de deelnemende makers zich verhouden. De NDSM-werf maakt deel uit van Amsterdam-Noord, en als je nog verder uitzoomt, van de stad Amsterdam. Een stad die steeds groter groeit; de zogenaamde metropool Amsterdam reikt inmiddels aan de ene kant tot aan de Noordzee bij de havens van IJmuiden en aan de andere kant tot in de harnassen van het Muiderslot.

Het aantal inwoners van deze stad groeit met de dag. Al die mensen geven met elkaar de stad een hart en een stem, belichamen de belofte van wat het in de toekomst nog meer kan zijn. Een stem waaraan we tegenwoordig, zeker in Noord, niet genoeg ruimte kunnen geven. Te vaak voelen bewoners zich niet gehoord, of te laat betrokken bij stadsontwikkelingen en toekomstplannen. De (oude) bewoners voelen zich vaak vergeten, of overgeslagen. Sommige mensen willen dat alles blijft zoals het is, anderen willen weer terug naar hoe het ooit was, weer anderen willen zelfvoorzienend, autarkisch zijn.

Ferrotopia
Tot die laatste groep hoort ook Joep van Lieshout. In 2018 plaatst onze samenwerkingspartner Stichting NDSM-werf acht maanden lang Ferrotopia van Atelier Van Lieshout op de NDSM-werf. Tijdens Over het IJ Festival komt Ferrotopia middenin het festivalhart te staan. Het is een kunstwerk, paviljoen en ontmoetingsplek voor makers en publiek, inclusief werkplaats en smederij. Nostalgie, de herontdekking van ambacht en circulaire economie komen erin samen. Het Zeecontainerprogramma bouwen we op rondom Ferrotopia, dat zo een belangrijke context vormt voor ons festival.

TIJDSPLANNING

Uiterlijk ma 26 maart
Indienen van een eerste ideeschets van maximaal drie A4 met bijgevoegd cv en waar mogelijk/nodig beeldmateriaal via zeecontainers@overhetij.nl. Hieruit maken we een eerste selectie van deelnemers.

Za 7 april 13.00 tot 17.00 uur
Eerste workshopmiddag op de NDSM-werf met het artistieke team van het Zeecontainer- programma; een kennismaking met de andere makers en hun plannen, de context van de NDSM-werf en het werken op locatie. De workshop is een vast onderdeel van het hele traject.

April (t/m juli)
– Conceptontwikkeling: gemiddeld twee gesprekken per maker met artistiek begeleider;
– Inleveren titel en publiciteitstekst.

Mei
– Gesprekken met artistiek begeleider;
– Concept, begroting en planning definitief;
– Inventarisatie van decor, licht en geluid.

Za 26 mei 13.00 tot 17.00 uur
Tweede workshopmiddag op de NDSM-werf met het artistieke team van het Zeecontainer- programma; een nadere kennismaking met de andere makers en hun plannen, de NDSM- werf en het werken op locatie, inhoudelijke uitwisseling en kennisdeling. De tweede workshop is een vast onderdeel van het hele traject.

Vanaf di 3 juli
– Start theatrale vertaling concept op de NDSM-werf;
– Concrete vertaling naar de context van de NDSM-werf; opbouw, repetitie en montageweek in eigen zeecontainer.

Ma 9 en di 10 juli (15.00-18.00 uur): Try-outs; makers bekijken werk van elkaar.

Vr 13 juli: première Zeecontainerprogramma.
Vr 13 t/m zo 22 juli: spelen tijdens Over het IJ Festival.
Wo 18 juli 14.00 uur: (tussen)evaluatie met alle makers.
Ma 23 en di 24 juli: afbreken en financiële afronding.