Over het IJ presenteert het hele jaar door avonturlijke kunstproducties, altijd in relatie met stedelijke thema's en op spannende locaties in Amsterdam. Bekijk al onze producties: Over het IJ Festival, Noorderparkfestival, het Wijkmakersprogramma en nog veel meer.

Organisatie

Jaarlijks in juli vindt Over het IJ Festival plaats: tien dagen lang actueel locatietheater van nieuwe en gevestigde makers op spraakmakende binnen- en buitenlocaties op de NDSM-werf, aan de oevers van het IJ en op diverse locaties dieper in Amsterdam-Noord. Van 10 tot en met 19 juli is de 28e editie. Overige evenementen van Over het IJ zijn het jaarlijkse Noorderparkfestival, een cultureel festival voor en door bewoners, organisaties en ondernemers uit Amsterdam-Noord en Eendrachtsparkfestival, een ode aan de schoonheid van het Eendrachtspark en de kracht van de buurt. Evenementen uit het verleden zijn onder meer In Between Time en Kafir.

Missie
Over het IJ Festival presenteert en ontwikkelt locatietheater in een stedelijke context. Tijdens het festival gaat talentontwikkeling hand in hand met de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe theatertalen en -vormen, buiten de context van een theaterzaal. Over het IJ Festival brengt een groot en breed publiek op de been: theaterfijnproevers, wijkbewoners en culturele omnivoren. Het festival biedt veel ruimte aan jonge makers om het werken op en met een locatie te ontwikkelen. Samenwerkingsverbanden, ook tussen jonge en gearriveerde makers, blijken telkens weer vruchtbaar. Uit die kruisbestuiving ontstaat een innovatief programma, volop experiment en interactie met de locatie en omgeving.

Visie
Over het IJ Festival is brug, platform, matchmaker en schakel tussen kunstenaars, publiek en bewoners in de stad. Het festival verkent de stad en het begrip stedelijkheid, en verhoudt zich tot de fysieke en sociale context daarbinnen. Met nieuwe theatervormen verbindt Over het IJ Festival kunst en cultuur, publiek en bewoners. Het festival biedt een platform aan zowel jonge als gevestigde makers, en presenteert voorstellingen die aanhaken bij thema’s en vraagstukken die leven in de stad. Over het IJ Festival focust op jonge makers en talentontwikkeling. Het ontwikkelen en presenteren van nieuwe theatrale vormen voedt de ontwikkeling van locatietheater als genre en van het theaterveld als geheel.

Kunst & Samenleving programmalijn
Over het IJ Festival opereert op het snijvlak van artistieke, maatschappelijke en economische velden, met partners binnen al deze sectoren. Het festival ontwikkelt zich als expert op het vlak van sociaal-artistieke projecten met een grote artistieke kwaliteit. In 2017 is de nieuwe programmalijn Kunst & Samenleving geïntroduceerd. Hier worden gedurende het gehele jaar en door de hele stad, culturele en creatieve projecten georganiseerd binnen verschillende domeinen van de samenleving, zoals stadsontwikkeling, zorg, vluchtelingenwerk en musea. Ons artistieke kwaliteitsstempel is kenmerkend voor al deze projecten.

Over het IJ Festival 2020
Van 10 tot en met 19 juli is de 28e editie van Over het IJ Festival: het locatietheaterfestival dat de stad als inspiratiebron én podium gebruikt. Opnieuw presenteren we avontuurlijk locatietheater van nieuwe en gevestigde makers op spraakmakende binnen- en buitenlocaties op de NDSM-werf, aan de oevers van het IJ en op diverse locaties dieper in Amsterdam-Noord.