Het Traject
Kom naar de open dagen van Het Traject!

Het Traject is een geprotocolleerd verbeterprogramma voor burgers die het niet lukt om volgens de algemeen geldende Nederlandse normen te leven. Het Traject leert hen hoe zij hun rol als burger op een adequate manier moeten vervullen.
Met Het Traject creëert Merel een nieuwe werkelijkheid voor het publiek waarin ze hen een mogelijk toekomstbeeld geeft van onze samenleving. Deze voorstelling is de uitkomst van Merels onderzoek naar hoe ze op theatrale wijze kan reflecteren op de uniformiteitsdrang in onze huidige samenleving. Hierbij zoekt ze de grens op tussen realiteit en fictie.

Over Merel
Merel Smitt (1987) is in 2014 afgestudeerd aan de regieopleiding van de Toneelacademie Maastricht. In het derde jaar begon ze met het maken van locatietheater en na haar afstuderen heeft ze deze lijn voortgezet. Hierbij werkt ze vanuit levend materiaal dat ze genereert door interviews en onderzoek vooraf. In haar werk reflecteert Merel op de maatschappij door te kijken naar de mens die anders is. Ze creëert een werkelijkheid voor het publiek waarin het geconfronteerd wordt met de verhouding tussen het individu en de maatschappelijke verwachtingen.

Soortconcept, regie, vormgeving Merel Smitt spel Rozanne de Bont, Tine Cartuyvels, Jurrien van Rheenen grafisch ontwerp takeadetour.eu mede mogelijk gemaakt door VIA ZUID Talentontwikkeling podiumkunsten Limburg

Duur 40 min. / Onderdeel Atelier Route (3,5 uur)
Rolstoeltoegankelijk Nee
Leeftijd vanaf 16 jaar