Meetapparatuur, talismannen, diagrammen, stormballen, ritueel voedsel: elementen die houvast bieden en zich begeven in het spanningsveld tussen hoop en controle.

Tussen beheersen en bezweren is een serie vaandels waarop foto’s te zien zijn van altaars met voorwerpen die te maken hebben met het beheersen en bezweren van het water in Nederland. Het Zuiderzeemuseum presenteert dit kunstwerk op Over het IJ Festival. 

Valerie van Leersum maakt beelden die zich bewegen tussen de feitelijke geschiedenis en het subjectief beleefde. Tussen documentair en imaginair.

opdrachtgever Waterlandse Vloed fotograaf Tim Stet bruikleen objecten Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Zuiderzeemuseum 

Overspoeld - Zuiderzeemuseum
Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat het Zuiderzeegebied voor het laatst is getroffen door een overstroming. Samen met de hoofdsponsor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), wordt de watersnoodramp herdacht. Verschillende presentaties in het binnen- en buitenmuseum, waaronder de watersnoodstraat, hebben het overkoepelende thema Overspoeld. De focus ligt enerzijds op het herdenken en uitbeelden van de watersnoodramp van 1916 en anderzijds op het waterbewustzijn van nu, want veilig wonen onder zeeniveau is immers nooit vanzelfsprekend. Kijk hier voor meer info.Waterlandse Vloed Festival
Dit kunstwerk is onderdeel van het Waterlandse Vloed festival. In het herdenkingsjaar 2016 (100 jaar na de watersnood 1916) presenteert Waterlandse Vloed kunst en cultuur op wisselende locaties in de meest uiteenlopende vormen, rond het thema Wij en Water: toen, nu en later. Op de site www.waterlandsevloed.nl vind je meer informatie en de hele agenda.