Hoe aardbewoners kunnen leren leven als ruimtevaarders; met uitzicht op de sterren en inzicht in de kwetsbaarheid van onze planeet.

Tickets

How can earthlings learn to live like space travelers, with a view on the stars and insight into the vulnerability of our planet?

Since the beginning of space travel, astronauts out in the vast darkness have been overcome with love for our planet. And what you love, you want to protect. We must zoom out, is their message. See how everything is connected to everything else and how vulnerably we float in this gigantic universe. Looking at life through the eyes of a space traveler gives us the perspective we’re so sorely missing. A perspective beyond the issues of the day, in which we’re draining the Earth and ourselves. Well put. But how?

With the Academie voor Stadsastronauten (ASA; Academy for Urban Astronauts), Marjolijn van Heemstra and the futurologists at Monnik investigate how earthlings can learn to live like space travelers: with a view of the stars and insight into the vulnerability of our planet. Because we aren’t only stressed-out urbanites, we’re also astronauts, orbiting a star in the vast darkness. The ASA begins with the conviction that we need a new perspective to meet the enormous challenges of our time. Space in an overcrowded world and space in our thinking. The lectures take place on location from city halls to festival tents. And now in Sexyland, during the Over het IJ Festival. 

You can buy a one-day wristband in combination with this show for €6, which is valid only on the day of the performance. With the wristband, you get ten days of unlimited access to about 30 shows by the latest generation of location theater makers, access to the afterparties at Sexyland, and a discount on drinks at the bar in the heart of the festival on the NDSM Wharf.
 

Foto: Bowie Verschuuren

Foto: Bowie Verschuuren

Sinds het begin van de ruimtevaart worden astronauten in de uitgestrekte duisternis overvallen door liefde voor onze planeet. En waar je van houdt, dat wil je beschermen. We moeten uitzoomen, is hun boodschap. Zien hoe alles met alles verweven is en hoe kwetsbaar we erbij hangen in dat reusachtige heelal. Het leven bekijken met de blik van een ruimtevaarder geeft ons het perspectief dat we nu zo ontberen. Een blik voorbij de waan van de dag waarin we onszelf en de aarde uitputten. Mooi gezegd. Maar hoe dan?
 
Met de Academie voor Stadsastronauten (ASA) onderzoekt Marjolijn van Heemstra samen met toekomstbureau Monnik hoe aardbewoners kunnen leren leven als ruimtevaarders; met uitzicht op de sterren en inzicht in de kwetsbaarheid van onze planeet. Omdat we behalve gejaagde stedelingen ook astronauten zijn, cirkelend om een ster in de uitgestrekte duisternis. De ASA werkt vanuit de overtuiging dat we een nieuw perspectief nodig hebben om de gigantische uitdagingen van onze tijd tegemoet te kunnen treden. Ruimte in een overvolle wereld en ruimte in het denken. De colleges vinden plaats op locatie, van gemeentehuizen tot festivaltenten. En nu in Sexyland, tijdens Over het IJ Festival.

Je kunt in combinatie met deze voorstelling voor € 6,- een dagbandje kopen dat alleen geldig is op de dag van de voorstelling. Hiermee krijg je op die dag onbeperkt toegang tot zo’n 30 voorstellingen van de jongste generatie locatietheatermakers, gratis toegang tot de afterparty in Sexyland en korting aan de bar op drinken in het festivalhart.