Drie nieuwe makers gaan op onderzoek in het gezamenlijke talentontwikkelingstraject met Oerol.

Tickets

For the Atelier, our joint talent development program with Oerol, three new makers investigate their own theater language and develop a blueprint for new work. They do this both on the island of Terschelling and on the NDSM Wharf. The makers are nominated by three talent development partners. 

The point of departure is the info desk in the heart of the festival. With the festival wristband, the shows can be visited separately or as part of the walking tour. The duration of the tour is 3 hours, plus a 30-minute follow-up discussion with the makers. You can reserve a spot on the tour (as of June 17th) via overhetij.nl/atelier.

Marinke Eijgenraam (Schweigman&)  |  In Ogenschouw - een bedrieglijke belofte tot gronden (A Look at – A deceptive promise of grounding)
Living in a world of thoughts, impulses, and constant sensations, Marinke Eijgenraam wonders if the real, tangible world still speaks to her. “To what extent can I find firm footing in the environment where I literally stand? Or do my roots lie in an intangible world of thought?” 

Warre Simons (Kameroperahuis)  |  HimmelhochjauchzendzumTodebetrübt
We demand drama from our stories. At the same time, our own lives don’t need to be filled with fire and brimstone. Or at least, that’s what we think. More and more, we find our lives monotonous, mundane, and boring compared to the great and compelling existences of our imagined heroes. Romantic fairy tales offer us nothing but destructive desires. We are looking for a new story.

Igor Vrebac (De Nieuwe Oost)  |  Evolution, baby
Together with two performers and an artistic team, Igor Vrebac investigates our relationship to the naturalness of sex. He wants to take us back to a sexual force that we seem to have forgotten in the course of evolution, but that has always existed. How do we relate to the everlasting courtship of Mother Nature? 
Producer: Oerol and Over het IJ Festival, in coproduction with De Nieuwe Oost, Kameroperahuis, and Schweigman&, creative producer: Antsje van der Zee, artistic guidance: Maurice Bogaert. Thanks to Fonds Atelier Oerol.

The Atelier can be visited with the Over het IJ Festival wristband. With the wristband, you get ten days of unlimited access to about 30 shows by the latest generation of location theater makers, access to the afterparties at Sexyland, and a discount on drinks at the bar in the heart of the festival on the NDSM Wharf.

Foto: Nichon Glerum

Foto: Nichon Glerum

Drie nieuwe makers onderzoeken voor het Atelier, ons gezamenlijke talentontwikkelingstraject met Oerol, hun eigen theatertaal en ontwikkelen een blauwdruk van nieuw werk. Ze doen dit zowel op Terschelling als op de NDSM-werf. De makers zijn aangedragen door drie partners in talentontwikkeling. 

Het vetrekpunt is in het festivalhart bij de infobalie. De voorstellingen zijn met je festivalbandje zowel als wandelroute als los van elkaar te bezoeken. Duur van de route is 3 uur, plus een nagesprek van 30 minuten met de makers. Voor de route vooraf reserveren via deze link.

Marinke Eijgenraam (Schweigman&)  |  In Ogenschouw - een bedrieglijke belofte tot gronden
Levend in een wereld van gedachten, impulsen en constante prikkels vraagt Marinke Eijgenraam zich af of de echte tastbare wereld nog wel tot haar spreekt. “In hoeverre vind ik vaste grond in de omgeving waar ik letterlijk met mijn voeten in sta? Of bevinden mijn wortels zich in een ontastbare wereld van gedachten?”

Warre Simons (Kameroperahuis)  |  HimmelhochjauchzendzumTodebetrübt
Van onze verhalen verlangen we drama. Onze eigen levens hoeven daarentegen niet bol te staan van diezelfde moord en brand. Althans, dat denken we. Steeds vaker vinden we onze levens monotoon, alledaags en saai in vergelijking met het grootse en meeslepende bestaan van onze gefantaseerde helden. De romantische sprookjes bedienen ons enkel van destructieve verlangens. We zijn op zoek naar een nieuw verhaal.

Igor Vrebac (De Nieuwe Oost)  |  Evolution, baby
Samen met twee performers en een artistiek team onderzoekt Igor Vrebac onze relatie tot de natuurlijkheid van seks. Hij wil ons terugvoeren naar een seksuele kracht die we door de evolutie heen vergeten lijkt te zijn, maar altijd heeft bestaan. Hoe verhouden wij ons tot de eeuwigdurende hofmakerij  van Moeder Natuur?


SPEELDATA EN –TIJDEN

Route langs alledrie voorstellingen met afsluitend nagesprek:
Di 9 t/m za 13 juli: 19.30-23.00 uur
Zo 14 juli: 15.00-18.30 uur
Let op: de route vooraf reserveren via deze link.

Losse voorstellingen
De voorstellingen zijn van di 9 t/m zo 14 juli dagelijks ook los te bezoeken. Zie individuele speeldata op de voorstellingpagina's van Marinke, Igor en Warre.

Credits
Producent: Oerol en Over het IJ Festival in coproductie met De Nieuwe Oost, Kameroperahuis en Schweigman&, creatief producent: Antsje van der Zee, artistieke begeleiding: Maurice Bogaert. Met dank aan Fonds Atelier Oerol.

Het Atelier bezoek je met het Over het IJ Festivalbandje. Hiermee krijg je tien dagen lang onbeperkt toegang tot zo’n 30 voorstellingen van de jongste generatie locatietheatermakers, toegang tot de afterparties in Sexyland en korting aan de bar op drinken in het festivalhart op de NDSM-werf.


Tickets

Deze voorstelling (en zo'n 30 andere voorstellingen van nieuwe makers) bezoek je met het Over het IJ Festivalbandje. Koop hem hieronder. Meer info over het festivalbandje.