#PREMIERE
Tickets

Encounters between makers and the audience are central in the new Over het IJ Festival LAB: a special three-week-long research and residency program for location theater makers and artists. A perfect basis and workshop to develop work during the festival and present it in direct relation with the audience, which is also an important sparring partner.

Every day there are various presentations by makers. The starting point and meeting place is the refectory of Ferrotopia. See the schedule in the heart of the festival for the exact times.

Hilda Moucharrafieh
Hilda Moucharrafieh makes interactive installations under the name The NarrativeCollective. In her work, the relation between media technologies and the human body and behavior are central. In her current project, she investigates how technocratic systems of measurement determine our value, and how we are influenced by them. Is there a way to escape the datafication – and with it, the commoditization – of our existence?

Abhishek Thapar
Abhishek Thapar is a theater maker, performer, puppeteer, and artist. In his work, he raises critical questions about patterns of consumption, sustainability, and movements in contemporary ecologies. Specially for the Over het IJ Festival LAB, along with the audience, he attempts to gain insight into how we make democratic decisions.  

Nick Steur
Nick Steur makes installations and live art performances using raw, natural materials. He shares the creative process with the audience, due to the belief that art is never finished. In Drop Sculpture #5 Nick wants to drip molten steel from a great height and see how it reacts. To you and to other materials. Looking together at a sculpture in the making, again and again. 

Over het IJ Festival LAB

Ontmoetingen tussen makers en publiek staan centraal in het nieuwe Over het IJ Festival LAB: een speciaal onderzoeks- en residentieprogramma van drie weken voor locatietheatermakers en kunstenaars. Een perfecte werkbasis en -plaats om tijdens het festival werk te ontwikkelen en te presenteren in de directe relatie met publiek, dat hierin ook een belangrijke sparringpartner is.

Elk dag zijn er verschillende momenten voor presentaties van makers. De ontmoetingsplek is in de refter van Ferrotopia. Het vertrekpunt van presentaties zijn bij het Hamer Huis. Zie het blokkenschema in het festivalhart voor de exacte aanvangstijden.

Bart van de Woestijne
Bart van de Woestijne maakt zorgvuldig vormgegeven, indringende gedachtenexperimenten waarin hij met het publiek levensgrote thema’s probeert te vatten. Voor zijn nieuwe werk onderzoekt hij het spiegelbeeld van de toeschouwer als middel om over het filosofische begrip ‘zelf’ na te denken. Kunnen we samenvallen met ons spiegelbeeld? Of ontlenen we onze identiteit aan onze omgeving en lossen we langzaam op als niemand ons ziet? Meer weten? Over het IJ Festival interviewde Bart over zijn werk.

Hilda Moucharrafieh
Hilda Moucharrafieh maakt interactieve installaties onder de naam The NarrativeCollective. In haar werk staat de relatie tussen mediatechnologieën en het menselijk lichaam en gedrag centraal. In haar huidige project onderzoekt ze hoe technocratische meetsystemen onze waarde bepalen, en hoe wij ons hierdoor laten beïnvloeden. Is er een manier om te ontsnappen aan de dataficering - en daarmee kapitalisering - van ons bestaan?

Abhishek Thapar
Abhishek Thapar is theatermaker, performer, poppenspeler en kunstenaar. Met zijn werk werpt hij kritische vragen op over consumptiepatronen, duurzaamheid en bewegingen in hedendaagse ecologieën. Speciaal voor het Over het IJ Festival LAB zal hij samen met het publiek inzicht proberen te vinden op hoe wij met elkaar democratische beslissingen nemen. Over het IJ Festival interviewde Abhishek over zijn werk.

Rita Hoofwijk
Rita Hoofwijk creëert omstandigheden in hun meest simpele vorm, waar ze de bezoeker uitnodigt deel van te worden om zijn omgeving op een andere manier waar te kunnen nemen. Tijdens het Over het IJ Festival LAB onderzoekt ze de ruimte of de toestand van ‘het wachten’. Het fascineert haar dat wachten 'het ergens zijn is, waar je alleen bent omdat je nog niet daar kunt zijn waar je in een toekomst terecht wil komen'. Met while waiting probeert ze gezamenlijk te ontdekken wat er kan gebeuren zodra we in die andere tijdsbeleving van het wachten terechtkomen. 

Merel Smitt
Merel Smitt maakt theatrale experimenten over maatschappelijke en politieke onderwerpen waarin het publiek een actieve rol speelt. Enerzijds wil ze haar publiek doelbewust een bepaalde kant opsturen, anderzijds wil ze het bewust maken van de wijze waarop onze meningen en ons handelen in een bredere maatschappelijke context vaak bepaald zijn door externe factoren. In het Over het IJ Festival LAB doet ze onderzoek naar publieksbeïnvloeding. Meer weten? Over het IJ Festival interviewde Merel over haar werk.

Nick Steur
Nick Steur maakt installaties en live art performances met ruw, natuurlijk materiaal. Hij deelt het creatieproces met het publiek vanuit het geloof dat kunst nooit af is. In Drop Sculpture #5 wil Nick vloeiend staal laten druppelen van grote hoogte en kijken hoe het reageert. Op jou en op ander materiaal. Samen kijken naar een sculptuur in de maak, opnieuw en opnieuw.

Productie: Elise de Fooij, artistieke begeleiding: Maurice Bogaert en Alexandra Broeder

Het Over het IJ Festival LAB is mede mogelijk gemaakt door Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting NDSM werf.

Het Over het IJ Festival LAB bezoek je met het het festivalbandje. Het festivalbandje geeft tien dagen lang onbeperkt toegang tot het Zeecontainerprogramma, het Nieuwe Makers Programma en het Over het IJ Festival LAB.


Tickets

Deze voorstelling (en zo'n 30 andere voorstellingen van nieuwe makers) bezoek je met het Over het IJ Festivalbandje. Koop hem hieronder. Meer info over het festivalbandje.