#PREMIERE
Tickets

Encounters between makers and the audience are central in the Over het IJ Festival LAB: a special three-week residency program in collaboration with Feikes Huis for location theater makers and artists focused on research and experimentation. It takes place in and around the heart of the festival. Here, work is developed and presented in direct relation to the public, which is also an important sparring partner. 

Every day, there are various occasions for the makers to present their work. The point of departure of the presentations is the info desk in the heart of the festival. See the schedule in the heart of the festival for the exact times. 

BetweenTwoHands  |  Oceanus
We live in a period of uncertainty and distrust. A ritual can offer something to hold onto. We invite the audience to develop a new ritual with us using our handmade porcelain objects. The points of departure for this project are the climate catastrophe that awaits us and the growing fear of the other in our society. 

Emke Idema |  NO DEATH BY TREE, research 
Playful preliminary research for a science fiction game. Imagine a word in which trees and plants have developed in such a way that people and other animals can no longer chop them down or destroy them in other ways. We would have to adapt our way of (co-)existing to these superorganisms. Game/workshop/conversation about mutating plants and coexisting in a different world order.  

LIPS&KNOBEL. |  #SNAPSHOT
“Political power grows out of the barrel of a gun.” This famous statement by Mao Zedong is the starting point for LIPS&KNOBEL to research what role violence plays in changing the world. They stage a revolution and challenge the audience to choose a side. #revolutietoerisme #riotselfie #allesindefik #kunstalsgeweld #snapshot #NoSelfieControl #GoFuckYourSelfie

TB RUUT, powered by de Veenfabriek |  Bewegende Ruimte (Moving Space)
A musical installation-performance in which you step into a tinkerer’s workshop. Through a mishmash of ropes and pulleys, planks, pallets, and other jetsam, you witness the emergence of a machine. An overwhelming construction that creaks, spins, and makes music, as useless and inspiring as the world around it. But one pair of hands is not enough to set this machine in motion.

Tamar Blom | Wild Vlees | White Noise
In this sensory installation, Blom attempts to shift experience from his own body to the body of the viewer. You are immersed in a world full of impulses and chaos. By expanding the hustle and bustle as much as possible, you can lose yourself in it. An attempt to form an eye of the storm, where quiet reigns amidst and because of this hustle and bustle.  
  
Producer: Elise de Fooij, artistic coordinator: Maurice Bogaert, artistic guide: Pol Eggermont

Made possible in part by Fonds Podiumkunsten. 

You can visit the Over het IJ Festival LAB with the Over het IJ Festival wristband. With the wristband, you get ten days of unlimited access to about 30 shows by the latest generation of location theater makers, access to the afterparties at Sexyland, and a discount on drinks at the bar in the heart of the festival on the NDSM Wharf.

Over het IJ Festival LAB  |  i.s.m. Feikes Huis

Ontmoetingen tussen makers en publiek staan centraal in het Over het IJ Festival LAB: een speciaal residentieprogramma i.s.m. Feikes Huis van drie weken voor locatietheatermakers en kunstenaars gericht op onderzoek en experiment. Het vindt plaats in en om het festivalhart. Hier wordt werk ontwikkeld en gepresenteerd in de directe relatie met publiek, dat hierin ook een belangrijke sparringpartner is. 

Elk dag zijn er verschillende momenten voor presentaties van makers. Het vertrekpunt van de presentaties is bij de infobalie in het festivalhart. Zie het blokken- schema in het festivalhart voor de exacte aanvangstijden. 

BetweenTwoHands  |  Oceanus
We leven in een periode van onzekerheid en wantrouwen. Een ritueel kan houvast bieden. Wij nodigen het publiek uit om middels onze handgemaakte objecten van porselein samen met ons een nieuw ritueel vorm te geven. Uitgangspunten voor dit kunstproject zijn de klimaatcatastrofe die ons staat te wachten en de in de samenleving groeiende angst voor de ander.

Emke Idema |  NO DEATH BY TREE, onderzoek 
Speels vooronderzoek voor een science fiction spel. Stel je een wereld voor waarin bomen en planten zich zo hebben ontwikkeld, dat mensen en andere dieren hen niet meer kunnen kappen of op andere manieren te gronde richten. Wij zullen onze manier van (samen)leven moeten aanpassen aan deze superorganismen. Spel/workshop/gesprek over muterende planten en het samenleven in een andere wereldorde.

LIPS&KNOBEL |  #SNAPSHOT
'Political power grows out of the barrel of a gun.' Deze beroemde uitspraak van Mao Zedong is voor LIPS&KNOBEL de aanleiding om te onderzoeken welke rol geweld speelt in het veranderen van de wereld. In het LAB op Over het IJ ensceneren ze een revolutie en dagen ze het publiek uit een kant te kiezen. #revolutietoerisme, #riotselfie, #allesindefik, #kunstalsgeweld #snapshot #NoSelfieControl #GoFuckYourSelfie

TB RUUT, powered by de Veenfabriek |  Bewegende Ruimte
Een muzikale installatie-performance waar je de werkplaats van een knutselaar binnenstapt. Door een wirwar van touwen en katrollen, planken, pallets en ander afval zie je het ontstaan van een machine. Een overweldigende constructie die kraakt, draait en musiceert; even nutteloos en inspirerend als de wereld eromheen. Maar om deze machine in beweging te zetten is één paar handen niet genoeg.

Tamar Blom | Wild Vlees | White Noise
In deze sensorische installatie probeert Blom de ervaring te verplaatsen van zijn eigen lijf naar het lijf van de toeschouwer. Je wordt ondergedompeld in een wereld vol impulsen en chaos. Door deze drukte zo groot mogelijk te maken kan je erin verdwijnen en opgaan. Een poging een oog in de storm te vormen, waar kalmte heerst te midden van - en door middel van deze drukte.

Producent: Elise de Fooij, artistiek coördinator: Maurice Bogaert, artistiek begeleider: Pol Eggermont

Mede mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten

Het Over het IJ Festival LAB bezoek je met het Over het IJ Festivalbandje. Hiermee krijg je tien dagen lang onbeperkt toegang tot zo’n 30 voorstellingen van de jongste generatie locatietheatermakers, toegang tot de afterparties in Sexyland en korting aan de bar op drinken in het festivalhart op de NDSM-werf.


Tickets

Deze voorstelling (en zo'n 30 andere voorstellingen van nieuwe makers) bezoek je met het Over het IJ Festivalbandje. Koop hem hieronder. Meer info over het festivalbandje.