Logo Over het IJ

last portrait

ashleyho+domeniknaue / OhIJ & Dansateliers

Misschien is dit hoe we op afstand kunnen liefhebben? Misschien geeft deze afstand ons juist een ander perspectief.

last portrait

Foto door: Ardy Cahyo

Misschien is dit hoe we op afstand kunnen liefhebben? Misschien geeft deze afstand ons juist een ander perspectief.

last portrait kijkt naar persoonlijke familiedocumenten die we door de jaren heen hebben verzameld. In deze installatie-voorstelling zijn ashleyho+domeniknaue geïnteresseerd in hoe levens die ver van elkaar af lijken te staan, toch samen kunnen komen. En hoe ze ruimte kunnen creëren voor groei en genezing.

Met behulp van teksten, geluiden, dans en visuele poëzie laten ze zien dat er overeenkomsten zijn tussen tuinieren, ziekte, zorg, traditie en vernieuwing. Het wordt duidelijk dat we onderdeel zijn van een generatie met een intens besef van verlies. Wat als we kijken naar hoe alles in cycli beweegt? Hoe kan dit de manier veranderen waarop we verlies ervaren?

De wet van behoud van energie vertelt ons dat energie niet kan worden gecreëerd of vernietigd, maar alleen kan veranderen. Het boeddhisme leert ons dat er diep van binnen geen geboorte en geen dood is. Alles gaat gewoon door. We weten dit, en toch worden we nog steeds overvallen door het gevoel van verlies. We willen deze wreedheid in de ogen kijken en het omarmen.

last portrait bestaat uit twee verschillende delen: het is een live-voorstelling en het is ook een installatie die je los van de voorstelling kan ontdekken.

Dit is een installatie-voorstelling. Er zijn verschillende momenten waarop de installatie los van de voorstelling te bezoeken is, dit is na de voorstelling. Na welke voorstelling dit precies is, kun je vragen bij de informatiebalie.

Biografie
ashleyho+domeniknaue is een verzameling ledematen en harten. ''We creëren transmediale performatieve ontmoetingen, waarbij we spelen met dans, poëzie, muziek en scenografische experimenten.

Wij geloven in performance als een sociale praktijk - een politiek, intiem proces van transformeren en getransformeerd worden. Meer dan een consistente focus op specifieke thema's, stellen onze werken een manier voor om met de wereld om te gaan, die hardheid confronteert met kwetsbaarheid en speelsheid. We werken als archeologen, die hyperpersoonlijke documenten opgraven en vertalen naar fysieke ervaringen die de collectieve verbeelding voeden.

Onze samenwerking is gevoed door vriendschap en steun van instellingen zoals Dansateliers, Over het IJ, Asia-Europe Foundation, workspacebrussles, De Nieuwe Oost en Dance Nucleus. Ons werk is gepresenteerd op festivals als Moving Futures, FAT Leiden, Dansand, Over het IJ, Offspring (SPRING Utrecht), en contact Contemporary Dance Festival.

We zijn in 2022 afgestudeerd aan de bacheloropleiding Danser/Maker aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en werken momenteel vanuit Amsterdam tussen Nederland, België en Singapore.''

Website & socials
ashleyhodomeniknaue.com 
Instagram: @asheyho |@dmnkae

Recensie van een eerdere voorstelling: I have lived everywhere but here
“Als het gaat om het samenvallen van vorm en inhoud is het pretentieloze I have lived everywhere but here van Ashley en Domenik dan toch een inspirerender voorbeeld.” (Moos van den Broek, 2 april 2023).
last portrait last portrait last portrait last portrait last portrait last portrait last portrait last portrait last portrait last portrait last portrait

Perhaps this is how we can love, over distance? Perhaps a different perspective is what this distance offers.

last portrait looks into personal family documents that we have collected over the years. In this performance-installation, ashleyho+domeniknaue are interested in how lives that appear distant can come together in a performance and create a space for growth and healing.

Using text, sound, dance, and visual poetry, we make connections between gardening, illness, care, tradition, and renewal. How can thinking through cycles change the way we experience loss?

The law of conservation of energy says that energy cannot be created or destroyed, only transformed. Buddhism teaches us that deep down there is no birth and no death, only continuation. We know this, and yet we are still shaken by the feeling of losing. We want to look at this brutality for what it is, and care for it.

last portrait consists of two different layers: it is a live performance, and it is also an installation that you can explore separately from the performance.

Concept, performance, graphic and sound design: ashleyho+domeniknaue | scenography: ashleyho+domeniknaue in collaboration with Lena Michel van Drie and Pam Sikkink | Dramaturgy: Elowise Vandenbroecke | Styling: Cara Cain Insa Wittenhaus | Technical support: Finn Borath | Production and support: Dansateliers | Co-production: Over het IJ | Residency and financial support: Asia-Europe Foundation, Dance Nucleus, Studio Plesungan, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Janivo Stichting | Thank you Gabriel Pietro Marullo for the spiritual guidance | Thank you roelroel for the sound support