Stichting IJ Producties

Algemeen en artistiek directeur 
Simone Hogendijk

Zakelijk directeur
Mick Stevens

Management assistent & development
Mechteline van Es

Marketing
Hoofd: Marieke van Oosten
Junior: Iris Kodde
Kassacoördinator: Teun Westhoff

Productie
Hoofd: Annemarijn Zanting en Bob Ages

Vrijwilligerscoördinatie
Celine Rietmeijer
Assistent: Anies Langerak 

Zeecontainerprogramma
Producent: Elise de Fooij
Artistiek begeleider: Alexandra Broeder

Het Atelier
Creatief producent: Antsje van der Zee
Artistiek begeleider: Maurice Bogaert

Over het IJ LAB
Producent: Elise de Fooij
Artistiek coördinator: Maurice Bogaert

Kunst & samenleving programma
Artistiek coördinator: Arthur Kneepkens

Verdiepingsprogramma
Gespreksleider: Hella Godee

Vormgeving campagne en huisstijl
Peter Boorsma
Studio Robin Stam

Fotografie
Moon Saris

Stichtingsbestuur
Joost Ravoo (voorzitter)
Marjorie Boston
Laurien Timmermans
Zafer Yurdakul (penningmeester)

Foto: Moon Saris