Hieronder vindt u de complete gegevens van Stichting IJ Producties:

Stichting IJ Producties
RSIN: 807027388
BTWnummer: 807027388B01
KvKnummer: 33303784
Bezoekadres: TT Neveritaweg 61, 1033 WB Amsterdam
Postadres: Postbus 37149, 1030 AC Amsterdam
Telefoon: 020 492 22 29

Stichtingsbestuur
Joost Ravoo (voorzitter)
Liselore van der Heijden (penningmeester)
Marjorie Boston
Laurien Timmermans
Edward Tuheteru

Directie
Mick Stevens
Simone Hogendijk

Nevenfuncties bestuur en directie Over het IJ

Beleidsplan, financiële verantwoording en uitgeoefende activiteiten
Stichting IJ producties ontvangt in de periode 2017-2020 structurele subsidie van de gemeente Amsterdam. In het toegevoegde beleidsplan in PDF kunt u meer lezen over het beleid dat wij in deze periode uitvoeren en de doelstelling die wij nastreven.

Over het IJ Festival 2021-2024

Over het IJ Festival 2017-2020

Formulier ANBI Statushouders

De jaarrekening en financiële verantwoording vindt u hier:

2023 - Getekende Bestuurdverslag en jaarrekening 2023
2022 - Getekende Bestuursverslag en jaarrekening 2022 - incl. controleverklaring
2021 -  Getekende Bestuursverslag en jaarrekening 2021
2019 - Getekende Bestuursverslag 2019

Beloningsbeleid
Stichting IJ Producties voldoet aan de Code Cultural Governance. Het bestuur is onbezoldigd. Hoewel de organisatie niet aangesloten is bij een CAO, verlonen we via de CAO Toneel & Dans naar gelang ervaring en verantwoordelijkheid, niet alleen voor medewerkers maar ook voor ZZP’ers wordt deze CAO gevolgd. De Fair Practice Code worden hierbij gehandhaafd, evenals voor de makers die bij ons werk ontwikkelen dan wel presteren.

Sociaal veilig bij Over het IJ
Hier vind je de gedragscode en het protocol sociale veiligheid van Over het IJ.Dit is bedoeld voor de interne organisaties, makers en vrijwilligers die een overeenkomst met Over het IJ hebben enzich op de werkvloer van deze organisatie begeven.