Over het IJ heeft voor het festival van 2023 besloten om zich meer dan ooit te richten op de nieuwe generatie makers die zich verhouden tot de veranderende stad. Deze herijking van het profiel scherpt Over het IJ aan en resoneert met de huidige tijd van transitie. Een tijd waarin de (wereld)politiek zaken op scherp zet en de economische, politieke en klimaat-crisis, meer dan ooit dwingt om je te verhouden tot de wereld. Het festival geeft ruimte aan nieuwe en meerduidige stemmen, talen en vormen van makers. Makers die zoeken naar nieuwe ruimten, die beter aansluiten bij deze tijd en voorstellen doen voor een duurzame toekomst en samenleving. In het bevragen, formuleren en vormen hiervan en het in beweging zetten van ons publiek, speelt juist de nieuwe generatie makers een belangrijke rol.

Innovatief, kwalitatief en tegendraads
Over het IJ-producties zijn innovatief, kwalitatief, tegendraads en vaak nergens anders te zien. Over het IJ is een specialist in locatietheater en biedt alle ruimte voor nieuw talent. Uniek zijn de vele samenwerkingen met makers, gezelschappen, partners in talentontwikkeling, culturele en sociaal-maatschappelijke partners in de stad en land.

Over het IJ werkt vanuit de volgende drie pijlers:

  • Presenteren en ontwikkelen van kwalitatief hoogstaand en uniek locatietheater: Over het IJ staat voor inhoud en kwaliteit en speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het genre locatietheater.
  • Presenteren en ontwikkelen van de nieuwste generatie makers: Over het IJ ondersteunt de ontwikkeling van nieuw talent en doet dit door jaarrond nieuwe producties te ontwikkelen en te presenteren samen met jonge makers en gezelschappen.
  • Nieuwe perspectieven bieden op actuele stedelijke ontwikkelingen: Over het IJ gebruikt de stad als inspiratiebron en podium; het nodigt makers en kunstenaars uit zich te laten inspireren door recente stedelijke ontwikkelingen.

Over het IJ werkt vanuit de volgende waarden; Over het IJ is:

  • Alert: voor nieuwe ontwikkelingen in de stad, stedelijke thema's en verhalen die er te horen zijn, en voor de ontwikkeling van nieuwe makers;
  • Nieuwsgierig: Over het IJ legt graag zijn oor te luister bij nieuwe makers en wijkbewoners. Ook is Over het IJ geïnteresseerd in locatietheater; nieuwe ontwikkelingen ervan, en de diverse betekenissen die het kan hebben;
  • Verbindend: Over het IJ brengt graag makers, publiek en bewoners die anders niet met elkaar in aanraking zouden komen, met elkaar in contact.
  • Gelijkwaardigheid: Over het IJ streeft naar beweging en verbeelding richting gelijkwaardigheid.

Bekijk hier wat er allemaal op de planning staat voor aankomende tijd. Wil je weten wat Over het IJ allemaal al heeft georganiseerd? Dan kun je terecht op onze archiefpagina!