Over het IJ Festival streeft naar optimale dienstverlening bij uw bezoek aan onze website. In bepaalde gevallen wordt u gevraagd om uw gegevens te verstrekken. Dat kan zijn indien u tickets wenst aan te schaffen of indien u Vriend wenst te worden van Over het IJ Festival. Over het IJ Festival verwerkt deze gegevens en neemt daarbij uw privacy serieus.

Uw gegevens worden met zo optimaal mogelijke zorg behandeld. Over het IJ Festival houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige wetgeving stelt aan de bescherming van persoonsgegevens. Het wettelijk kader betreft in dit geval de A.V.G: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doel verwerking persoonsgegevens

Over het IJ Festival maakt gebruik van het kaartverkoopsysteem Stager indien u via onze website tickets aanschaft. De aldus verkregen persoonsgegevens alsmede de gegevens die u aan Over het IJ Festival heeft verstrekt indien u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen of u vriend wenst te worden van Over het IJ Festival worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

• Het verwerken van uw aanschaf van tickets, toesturen van programmawijzigingen en andere noodzakelijke bezoekersinformatie;
• Het met uw instemming toesturen van nieuwsbrieven en andere informatie over Over het IJ Festival;
• Het uitvoeren van analyses en klanttevredenheidsonderzoek

Welke gegevens verwerkt Over het IJ Festival

Alle gegevens die nodig zijn voor de hierboven gemelde verwerkingsdoelen worden aan u gevraagd bij uw bezoek aan onze website indien u tickets wenst te bestellen of vriend van Over het IJ Festival wenst te worden. Het betreft in beide gevallen volledige naam- en adresinformatie, e-mailadres, telefoonnummer en informatie die een financiële afwikkeling van een mogelijke transactie mogelijk moeten maken. Wij bewaren deze gegevens totdat u de wens uit dat deze gegevens niet meer door Over het IJ Festival mogen worden bewaard.

Verwerkersovereenkomst

Met de partijen waarmee we samen werken als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens, is een verwerkersovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Hierbij gaat het om de volgende partijen / instanties:

• Stager: verwerker van ons ticketingsysteem
• Mailchimp: verwerker voor de verzending van e-mails

• Google: verwerker voor de data-analyse van ons webverkeer

Informatie over en inzage in gegevens

Indien u vragen, op- en aanmerkingen of klachten heeft over het gebruik van de van u ontvangen persoonsgegevens, kunt u zich daarmee richten tot de afdeling Communicatie & Marketing via het e-mailadres: marten.depaepe@overhetij.nl. U kunt daarbij aangeven indien u geen nieuwsbrieven, programmawijzigingen en andere noodzakelijke bezoekersinformatie meer wenst te ontvangen. Ook kunt u via uw melding aangeven dat u inzage in uw gegevens wenst en eventueel kunt verzoeken om verwijdering van uw gegevens uit onze data.