Logo Over het IJ

Person Longing For Human

Charles Pas / Studio FCP, Feikes Huis, OHIJ

Een beeldende voorstelling over verlangen. Over de hunkering naar een verwoestende eenwording, waarna je gehavend wordt achtergelaten.

Person Longing For Human

Campagnebeeld een foto's vooraf door Afagh Morrowatian, scenefoto's door Moon Saris

Recensie in het NRC

"Ongrijpbaar, maar vooral intrigerend is de performance van theatermaker Charles
Pas, Person longing for human" ★★★★

Lees de hele recensie hier.

Keuze van de criticus op de Theaterkrant.nl

 Person Longing for Human, een zoetsterk staaltje werk waarmee Charles Pas bedwelmt en intoxiceert. Smaakt naar meer en mede. 

Lees hier de hele recensie.

Een beeldende voorstelling over verlangen. Over de hunkering naar een verwoestende eenwording, waarna je gehavend wordt achtergelaten.
Verlangen is de motor in Charles Pas’ nieuwe beeldende dansperformance Person Longing For Human. In al haar vormen wordt begeerte door drie performers nagejaagd. Dromend van complete samensmelting onderzoeken zij de rijkdom van liefde tegenover zelfbehoud. In deze lustige voorstelling wordt het lichaam bezeten door Eros. Pijn en geluk schuren tegen elkaar. Maar waarom zou je kiezen voor dit gevecht als je van te voren al weet dat je gebroken achterblijft? Op het slagveld van Person Longing For Human vind je een pleidooi om de onstuimige liefde en het leven ongepantserd aan te gaan. Zeker in deze onzekere tijden van grote crisissen waarin alles verschuift en niets is wat het lijkt. Een zintuigelijke voorstelling vol verlangens die je de binnenwereld van de performers in trekt.

“We zitten in en stormen af op grote crisissen; terwijl alles verschuift, onzekerder wordt en niets is wat het lijkt, is er een hyperfocus op liefde”. – Charles Pas 

Biografie
Charles Pas is maker van fysieke, beeldende theater-performances. Beweging is voor hem dé manier om publiek rechtstreeks aan te spreken op hun ervaring en gevoel. In zijn voorstellingen is hij op zoek naar vormen en verhaallijnen die de existentiële dilemma’s van nu raken en verbeelden. Zijn werk beweegt zich ergens tussen performance, absurd theater en magisch-realisme. In zijn werk komen we terecht in tijdloze niemandslanden. Hij maakt theatrale vertalingen van de binnenwerelden van zijn personages door te spelen met droom en realiteit.

Hij toont emotionele non-lineaire zoektochten gekenmerkt door melancholie, humor en de drang naar het onbekende. Zijn voorstellingen zijn altijd een ode aan de transitorische aard van performance en theater: de toeschouwer is onderdeel van een voelbaar broze, zintuiglijke waarneming, die alleen op dat moment bestaat. Zo ontsluiert hij elke keer iets van de huidige condition humaine. De belangrijkste dualiteiten in zijn werk zijn utopie en dystopie, chaos en controle, slachtoffer en agressor, verbinding en ontheemding.

In 2021 maakte Charles binnen het Nieuwe Makers Programma van Over het IJ de poetische voorstelling Reunions en in 2022 in het Zeecontainerprogramma de indringende voorstelling Reclaim i.s.m. Doris Wennekers.

In 2022 maakte Charles Pas de voorstelling Victory Boogie Woogie, hieronder lees je een deel van de recensie
“Victory Boogie Woogie is zo'n voorstelling waarin menigeen zich kan verliezen. In zijn mime-solo is Charles Pas zó present, zó in zijn eigen zone, dat de tijd en de buitenwereld even niet meer lijken te bestaan. .. Het is een zoektocht waarbij een integer artistiek landschap wordt gecreëerd door zijn authenticiteit en pakkende herhalende acties en bewegingen. Er is geen decor, maar er blijven mentale plaatjes over door de zorgvuldig uitgevoerde situaties die we dagelijks meemaken … dat Pas een voorstelling kan maken die tegelijkertijd over zo weinig en zo veel kan gaan. Een unieke vaardigheid.” - Zahira Mous voor de Theaterkrant

Person Longing For Human Person Longing For Human Person Longing For Human Person Longing For Human Person Longing For Human Person Longing For Human Person Longing For Human Person Longing For Human

A visual performance about longing. About yearning for a devastating oneness, after which you are left battered.
Desire is the driving force in Charles Pas' new visual dance performance Person Longing For Human. In all its forms, desire is being pursued by three performers. Dreaming of complete fusion, they explore the richness of love versus self-preservation. In this lustful performance, the body is possessed by Eros. Pain and happiness rub against each other. But why choose this battle when you know beforehand that you will be left broken? The battlefield of Person Longing For Human finds a plea to take on tempestuous love and life unarmoured. Especially in these uncertain times of major crises when everything shifts and nothing is what it seems. A sensory performance full of desires that pulls you into the inner world of the performers.

"We are in and storming towards major crises; while everything is shifting, becoming more uncertain and nothing is what it seems, there is a hyper-focus on love." - Charles Pas

Zakelijke leiding: Ada Emma de Mol van Otterloo | Fotografie: Afagh Morrowatian |
Regie: Charles Pas | Lichtontwerp: Edwin van Steenbergen | Regieassistentie: Jelle Dens | Performers: Maria Ribas, Melyn Chow Jia Jie, Stanislas Bruynseels | Techniek: Martijn Huisman | Compositie: Rint Mennes | Onder Choreografisch advies: Roshanak Morrowatian | Schilderwerk: Tea Verschoor | Dramaturgie: Wessel Padberg | Met dank aan: Josse Vessies en Studio Kevin Pieterse Producenten: Feikes Huis, ism. ICK Dans Amsterdam, Likeminds, Over het IJ festival en Schippers&VanGucht
Met dank aan: Amsterdams Fonds voor de Kunst, Fonds Podiumkunsten en Prins Bernhard Cultuurfonds