Logo Over het IJ

ROTOR #3 - Sisyphus Machine

ROTOR / Veem House for Performance, Schweigman&, OHIJ

Een ladder zonder eind. Een machine van herhaling. Twee lichamen in de tijdloze strijd en zoektocht naar vrijheid.

ROTOR #3 - Sisyphus Machine

Een ladder zonder eind. Een machine van herhaling. Twee lichamen in de tijdloze strijd en zoektocht naar vrijheid.
In 2021 vielen ze al op in het Nieuwe Makersprogramma van Over het IJ met hun fysiek sterke werk over de zin en zinloosheid van het leven. Het performance collectief ROTOR zoekt daarbij de grenzen van het lichaam op en wonnen vorig jaar de BNG Bank Theaterprijs. Hun nieuwe voorstelling is geïnspireerd op een lezing van de bekende Franse schrijver, filosoof en journalist Albert Camus over het mythologische verhaal van Sisyphus: een man die veroordeeld was om tot in de eeuwigheid een rotsblok een berg op te duwen. Camus trekt een parallel tussen de mythe en het leven: de schoonheid van de absurditeit van ons bestaan en de noodzaak daarin betekenis te vinden. Hoe vinden we onze vrijheid in de herhaling van het alledaagse? Hoe houden we ons staande wanneer de toekomst steeds onzekerder wordt? Twee performers trekken het publiek in een steeds herhalende strijd en zoektocht naar vrijheid. Het belooft een viering te worden van de onverslaanbare geest van de mens.

Biografie
Hidde Aans-Verkade en Koen van der Heijden vormen de kern van ROTOR als makende performers. Beiden hebben de mime opleiding op de Academie voor Theater en Dans (ATD) in Amsterdam afgerond. Daar ontstond een bijzondere fysieke klik en gezamenlijke motivatie.

De wereld van Performance Collectief ROTOR draait rondom de herhaling van fysieke handelingen. Daarbij staat de vraag ‘Wat zet ROTOR in beweging?’ steeds centraal. Deze vraag duidt enerzijds op het aandrijfmechanisme, het startpunt van een beweging en anderzijds op de mogelijkheid tot verdieping en verandering, wat ROTOR kan doen bewegen bij het publiek.

Elementen die steeds terugkomen zijn: het lichaam als vertrekpunt, de uitputtingsslag van de performer(s), de fysieke inleving van het publiek, verdieping binnen- en variatie op de herhaling, en het oefenen in zingeving.

Socials & website
Instagram: @rotor_performance
Website: www.rotorperformance.com

A ladder without end. A machine of repetition. Two bodies in the timeless struggle and quest for freedom.
Back in 2021, they stood out in Over het IJ's Nieuwe Makers programma with their physically strong work on the meaning and meaninglessness of life. In the process, the performance collective ROTOR seeks the limits of the body and won the BNG Bank Theatre Prize last year. Their new performance is inspired by a lecture by renowned French writer, philosopher and journalist Albert Camus on the mythological story of Sisyphus: a man condemned to push a boulder up a mountain for all eternity. Camus draws a parallel between myth and life: the beauty of the absurdity of our existence and the need to find meaning in it. How do we find our freedom in the repetition of the mundane? How do we sustain ourselves when the future becomes increasingly uncertain? Two performers draw the audience into an ever-repeating struggle and quest for freedom. It promises to be a celebration of man's unbeatable spirit.

ROTOR #3 - Sisyphus Machine is een productie van Veem House for Performance en Schweigman& in coproductie met Over het IJ

Concept en spel: Koen van der Heijden en Hidde Aans-Verkade | Componist en muzikant: Krijn Moons | Scenografie: Django Walon | Kostuumontwerp: Kevin Pieterse | Spelregie: Niels Kuiters | Artistiek advies: Francesca Lazzeri |Techniek: Mathisse Coornaert | Technisch Producent: Jurr van Diggele | Decor bouwer: Merijn Versnel | Productie: Rick Busscher | Marketing: Pien Visser | Stage hands: Tim van Dongen en Rita Bifulco | Grafisch ontwerp: Sjors Bazelier | Posterbeeld: Daniela Schwabe | Producenten: Veem House for Performance en Schweigman& | Coproducent: Over het IJ

Met dank aan: Loes van der Pligt, Rigging Amsterdam, Fonds 21, Prins Bernhard Cultuur Fonds & BNG Bank Theaterprijs