Logo Over het IJ

Van onze partner op de werf

NDSM Fuse

Over het IJ Festival wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners op de werf. Een van deze partners is: NDSM Fuse. Bekijk hieronder een onderdeel van hun programmering tijdens Over het IJ Festival.

Van onze partner op de werf

Tijdgeest en Spookbeelden NDSM Xpo XIII

In de expositie TIJDGEEST EN SPOOKBEELDEN tonen kunstenaars hun blik op het huidige tijdsgewricht dat zonder meer turbulent te noemen is. Wat wordt er niet bevraagd of heroverwogen? Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen dwingen ons vastgeroeste ideeën te herzien. We worden geconfronteerd met ons eigen handelen en de gevolgen daarvan. De ontwikkelingen in de technologie, de stroom van informatie en desinformatie maken de wereld er niet overzichtelijker op. Bovendien draagt de snelle opkomst van AI bij aan een steeds complexere werkelijkheid. Kunst is een blauwdruk van een moment in de tijd; een getuige van wat op dat moment belangrijk is of was, waargenomen vanuit een wijder perspectief. In deze expositie reageren kunstenaars op de wereld waarin we nu leven. Hoe komt die tot uiting in hun werk? Hoe definiëren zij hun plek in het geheel?

De invalshoeken variëren van uitgesproken politiek tot ingetogen spiritueel. De een bevraagt de relatie tussen mens en technologie of juist mens en natuur, de ander kijkt naar de invloed van de stedelijke omgeving en de herwaardering van het landschap. De dualiteit van het christendom staat naast of juist tegenover de invloed van algoritmes. Er is vervreemding en bezorgdheid, wanhoop en somberheid en daaruit voortvloeiend escapisme. En in de verscheidenheid aan werk valt er verrassend genoeg ook wat te lachen.

Website: www.ndsm-fuse.eu
Facebook: https://www.facebook.com/FuseNdsm
Instagram: https://www.instagram.com/ndsmfuse/


Curator Ellen Klijzing Kunstenaars Lies Aris, Sietse H. Bakker, Wim Bakker, Hetty van Bommel, Allard Boterenbrood, Marcel Buster, Rika Maja Duevel, Catarina Garcia, Kris Gonzalez, Merel Hegenbart, Frank Hietbrink, Vladimir Hristov, Ossa Kierkegaard, Esther Kin, Ellen Klijzing, Nanny Kok, Marc Koolen, Valerie van Leersum, Dora Lionstone, Helena Kaori Maeda, DH Mack, Femke Moedt, Hanneke de Munck, Kjell van Norel, Maud Oonk, Sarah Payton, Benny van der Plank, Paul Rinzo, Eduardo Rojo, Jan Selen, Bart-Jan Steerenberg, Helga van Stralen, Martijn Troost, Matthias Vico Persson, Carlyn Westerink, Marius van Zandwijk.